Program zasadnutia RVR dňa 18. 11. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 18. 11. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 669/SO/2014                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 11. 9. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: TD/47

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 679/SO/2014                    
(na vysielanie programu Ochranca zo dňa 13. 9. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39; TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 646/SO/2014                    
(na vysielanie upútavky na program Neserte nám pestúnku zo dňa 28. 8. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/39; TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 719/SO/2014                
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39; TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 686/SO/2014                    
(na vysielanie programu Bournovo ultimátum zo dňa 19. 9. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39; TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 692/SO/2014                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12.9.2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.           číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 714/SO/2014                    
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny  zo dňa 25.9.2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.          číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 715/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 9. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 659/M/2014
(monitorované dni: 25. 8. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 731/M/2014
(monitorované dni: 5.9.2014)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.                                         číslo licencie: TD/36

12/ Kontrolný monitoring
Správa č.730/M/2014.
(monitorované dni: 5.9.2014)
Vysielateľ: SATRO s.r.o.                                               číslo licencie: TD/19

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 751/M/2014
(monitorované dni: 11.10.2014)
Vysielateľ: Marek Petráš                                              číslo licencie: R/93

14/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

15/ SK č.: 546/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 387/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Srdečný pozdrav ze zeměkoule / 11. 5. 2014/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/219; TD/16

16/ SK č.: 414/PLO/O-5925/2013 zo dňa 17. 12. 2013
Doplnenie: Správa č. 5549/67/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: upútavka na program Súdna sieň/ 1. 11. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 549/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 434/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 2, § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurovýhra/24. 5. 2014/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.                                     číslo licencie: T/190, TD/33
ÚP: 10:00 hod

18/ SK č.: 548/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 435/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: vysielanie od 13:00:00 hod do 13:59:59 hod/
24. 5. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39; TD/15


NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 767/SKL/2014 zo dňa 15. 10. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením dvoch obchodných spoločností
 ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.
        Štúdio-VT s.r.o.
        Ing. Tibor Mocsári
        Mgr. Renáta Mikčová                    
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.                                   číslo licencie: T/149

20/ SK č.: 739/SKL/2014 zo dňa 9. 10. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. TD/119
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.
        Karol Slaninka
        Technický a medicínsky znalecký ústav, a.s.
        RNDr. Jaroslav Pecho
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.                                           číslo licencie: TD/119


Ústne pojednávanie:
10:00 hod    549/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
INTERACTIV.ME, s.r.o.                                                                                                        prof. Miloš Mistrík
                                                                                                        predseda Rady
                                                                                           pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak