Program zasadnutia RVR dňa 4. 11. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 4. 11. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 655/SO/2014                    
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 4. 9. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 614/SO/2014                    
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 6. 8. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.                             číslo licencie: TD/10

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 623/SO/2014                
(na vysielanie programu Prečo chudoba? zo dňa 20. 8. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 613/SO/2014                    
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 12. 8. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 690/SO/2014                
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 17. 7. 2014)
Vysielateľ: : MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 666/SO/2014 zo dňa 10. 9. 2014                    
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 10. 9. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/219, TD/16

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 635/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 8. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 647/SO/2014                
(na vysielanie programu pieseň Thrift Shop zo dňa 28. 8. 2014)
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.                                          číslo licencie: R/105

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 657/SO/2014                
(na vysielanie programu Beseda o piatej zo dňa 1. 8. 2014)
Vysielateľ: City TV, s.r.o.                                                číslo licencie: T/185

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 648/SO/2014                
(na vysielanie programu POVSTANIE Slovensko 1939-1945 zo dňa 2. 9. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 688/M/2014
(monitorované dni: 16. 6. 2014)
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.               číslo licencie: T/78; TD/92

13/ SK č.: 441/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 223/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevky/deň/programová služba: Správy RTV /Aktuálna situácia na Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. Karasom)/1. 3. 2014/ Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1

14/ SK č.: 676/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014
Doplnenie: Správa č. 625/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l) ) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 3. 7. a 4. 7. 2014/TV Nitrička
ÚK: Nitrička media s.r.o.                                             číslo licencie: TD/22

15/ SK č.: 550/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 419/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/dni/programová služba: Téma dňa /20. 5., 21. 5., 22. 5. 2014/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                           číslo licencie: TD/14

16/ SK č.: 480/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 276/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Búrlivé víno/HME Ltd. Slovensko, o.z./Honda Civic Tourer/18. 3. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

17/ SK č.: 703/SKL/2014 zo dňa 24. 9. 2014
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                      
ÚP: 10:40 hod

18/ SK č.: 733/SKL/2014 zo dňa 10. 10. 2014
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.                                 číslo licencie: R/101

19/ SK č.: 747/SKL/2014 zo dňa 22. 10. 2014
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: OTS, s.r.o.                                                             číslo licencií: T/101

20/ SK č.: 684/SKL/2014 zo dňa 8. 9. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. TD/134
ÚK: ZOE MEDIA, s.r.o.
       ZOE MEDIA
       MEDIA SERVIS                     
ÚK: ZOE MEDIA, s.r.o.                                                číslo licencie: TD/134
ÚP: 10:20 hod

21/ SK č.: 742/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. T/216, T/217
ÚK: Telemone, s.r.o.
       THE FABRIK s.r.o.
       UNGERSAN HOLDING LTD
ÚK: Telemone, s.r.o.                                                   číslo licencie: T/216, T/217
ÚP: 10:00 hod

22/ Rôzne


     
Ústne pojednávanie:
10:00 hod    SK č.: 742/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014
                      Telemone, s.r.o.
                      THE FABRIK s.r.o.
                      UNGERSAN HOLDING LTD

10:20 hod    SK č: 684/SKL/2014 zo dňa 8. 9. 2014
                      ZOE MEDIA, s.r.o.
                      ZOE MEDIA
                      MEDIA SERVIS

10:40 hod    SK č. 703/SKL/2014 zo dňa 24. 9. 2014
                      MAC TV, s.r.o., Bratislava                                                                                  prof. Miloš Mistrík
                                                                                    predseda Rady
                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak