Program zasadnutia RVR dňa 21. 10. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 10. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 685/SL/2014 zo dňa 11. 9. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RÁDIO KISS, s.r.o.                 číslo registrácie: R/126

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 596/SO/2014                
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 4. 8. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 598/SO/2014                
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 5. 8. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 615/SO/2014                
(na vysielanie programu Myšlienky vraha - Hope zo dňa 13. 8. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 624/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko (Správy RTVS) zo dňa 20. 8. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 665/SO/2014                    
(na vysielanie programu Som číslo štyri zo dňa 6. 9. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                        číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 583/SO/2014                
(na vysielanie upútavky na koncert R. Müllera a Fragile z dní 14. 7., 15. 7., 16. 7., 17. 7. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie:  TD/47

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 582/SO/2014                
(na vysielanie upútavky na koncert R. Müllera a Fragile z dní 14. 7., 15. 7., 16. 7., 17. 7. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie:  TD/7

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 619/SO/2014                
(na vysielanie programu Región Mix zo dňa 18. 7. 2014)
Vysielateľ: L-MEDIA s. r. o.                                                 číslo licencie: R/107

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 634/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy RTVS (o 12.00 h., 16.00 h., 19.00 h.) zo dňa 13.8.2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 586/SO/2014                    
(na vysielanie programu K veci zo dňa 24. 7. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: RD/1

13/ SK č.: 551/SKO/2014 zo dňa  7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.431/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny a Televízne noviny / Masáže počas vyučovania/ 20. 3. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41, TD/17
            
14/ SK č.: 552/SKO/2014 zo dňa  7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.431/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: komunikát služby www.tvnoviny.sk:
V obci na východne Slovenska sa učiteľka "mucinkovala" s 9-ročnými deťmi/20.3.2014/AMS
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41, TD/17
        
15/ SK č.: 642/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 490/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: upútavka na program C.S.I.: Kriminálka New York /12.6. 2014/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                              číslo licencie: T/219; TD/16

16/ SK č.: 526/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 383/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Eurominúty /26. 4. 2014/JOJ Plus
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                              číslo licencie: T/219, TD/16

17/ SK č.:
•    528/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
•    409/SKO/2014 zo dňa 13. 5.2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 202/SO/2014,  č. 189/SO/2014, 371/SO/2014)
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/reklamné šoty/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny a Televízne noviny/reklamné šoty na lieky/20.2.2014/ TV MARKÍZA, Krvavé sprisahanie/3.5.2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

18/ SK č.: 638/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 448/SO/2014 a 500/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Smrtonosná pasca 4.0/1. 6. 2014/JOJ; Znamenie beštie 2/21. 6. 2014/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                     číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16

19/ SK č.: 529/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 312/SO/2014)
(vo veci možného porušenia  § 39a ods.2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/17.3.2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17
                                
20/ SK č.: 411/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 304/SO/2014)
(vo veci možného porušenia  § 39a ods.2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: X Factor/30.3.2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 535/SKL/2014 zo dňa 27. 6. 2014
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava                      

22/ SK č.: 697/SKL/2014 zo dňa 26. 9. 2014
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava                     

23/ SK č.: 726/SKL/2014 zo dňa 2. 10. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport, s.r.o.                                           číslo licencie: R/97

24/ SK č.: 671/SKL/2014 zo dňa 10. 9. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                      číslo licencie: R/89

25/ SK č.: 667/SKL/2014 zo dňa 3. 9. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s.r.o.                                               číslo licencie: R/102

26/ SK č.: 728/SKL/2014 zo dňa 8. 10. 2014
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne  vysielanie
ÚK: City TV, s.r.o.                                                    číslo licencie: T/185

27/ SK č.: 727/SKL/2014 zo dňa 6. 10. 2014
Oznámenie o zmene licencií na televízne  vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencií: T/39, TD/15

28/ SK č.: 722/SKL/2014 zo dňa 3. 10. 2014
Oznámenie o zmene  registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: TKR/150

29/ Rôzne                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                 predseda Rady
                                                                                    pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak