Program zasadnutia RVR dňa 7. 10. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 10. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 618/SO/2014                    
(na vysielanie upútaviek zo dňa 17. 8. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/39, TD/15

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 581/SO/2014                    
(na vysielanie Pozvánky na koncert R. Müllera & Fragile z dní 14. – 17. 7. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 568/SO/2014                
(na vysielanie programu Láska nepozná vojnu zo dňa 19. 7. 2014)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 604/SO/2014                    
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 6. 8. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                 číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 579/SO/2014                    
(na vysielanie programu EROTIC KVIZ SHOW zo dňa 13. 7. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                           číslo licencie: TD/10

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 577/SO/2014                
(na vysielanie programu Upírske denníky zo dňa 10. 7. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 560/SO/2014                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 7. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 574/SO/2014                
(na vysielanie programu Deň s Cuco zo dňa 22. 7. 2014)
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                 číslo licencie: R/116

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 649/M/2014
(monitorované dni: 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. 2014)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r. o.                 číslo licencie:TD/67 - 71

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 678/SO/2014
(monitorované dni: 16. 5. 2014)
Vysielateľ: TATRA AEC, spol. s r.o.                          číslo licencie: TD/93

12/ SK č.: 547/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 384/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri/Nanútený správca/24. 4. 2014/ Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

13/ SK č.: 376/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 166/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šport/vystúpenie slovenských akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách v Soči/11. 2. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39; TD/15

14/ SK č.: 322/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 28/SO/200/2014)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Veľké noviny/Náhly záchvat za volantom/12. 1. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39; TD/15
                             
15/ SK č.: 478/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 300/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Tombstone – Mesto zločinu/upútavka na program Chaos/28. 3. 2014/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/219, TD/16


NEVEREJNÉ

16/ SK č.: 670/SKL/2014 zo dňa 12. 9. 2014
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D. EXPRES, k.s.                                              číslo licencie: R/112

17/ Rôzne
                        


                                                                     prof. Miloš Mistrík
                                                                       predseda Rady
                                                         pre vysielanie a retransmisiu


Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak