Program zasadnutia RVR dňa 9. 9. 2014

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 9. 9. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 617/SL/2014 zo dňa 6. 8. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: TESATEL, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/310

3/ Sťažnosť č. 622/SL/2014 zo dňa 18. 6. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: ALIN-SA PRO LIMITED, Cyprus        

4/ SK č. : 254/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., 90,8 MHz Žilina)
ÚK : RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106    

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 502/SO/2014                    
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 22. 6. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.             číslo licencie: TD/10

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 501/SO/2014                    
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 15. 6. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.              číslo licencie: TD/10

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 842/SO/2014                    
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 9. 7. 2014)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 521/SO/2014                    
(na vysielanie programu Camelot zo dňa 28. 6. 2014)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 533/SO/2014                    
(na vysielanie zo dňa 1. 7. 2014)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 597/M/2014
(monitorované dni: 19. 6. 2014)
Vysielateľ: TES Media, s.r.o.                            číslo licencie: TD/32

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 593/M/2014
(monitorované dni: 23. 5. 2014)
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.                                     číslo licencie: T/187

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 610/M/2014
(monitorované dni: 20. 6. 2014)
Vysielateľ: TES Media, s.r.o.                          číslo licencie: TD/121

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 620/M/2014
(monitorované dni: 18. 6. 2014)
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.      číslo licencie: T/179, TD/115

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 625/M/2014
(monitorované dni: 3. 7. a 4. 7. 2014)
Vysielateľ: Nitrička media s.r.o.                      číslo licencie: TD/22

15/ SK č.: 442/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.267/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy /Tlačová beseda strany Smer-SD/ 17. 3. 2014/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                               číslo licencie: TD/14
                                 
16/ SK č.: 413/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 174/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Plastický chirurg z Beverly Hills/19. 2. 2014/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: TD/109

17/ SK č.: 477/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 288/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: iQvíz/23. 3. 2014/TV8
ÚK: PHONOTEX, spol. s r. o.                         číslo licencie: TD/10

18/ SK č.: 530/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 367/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Predpoveď počasia/sponzorský odkaz CSC Pharmaceuticals/29. 4. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 525/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.436/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamný šot/deň/programová služba: MSĽH 2014-Slovensko-Taliansko/reklamný šot Poštová banka/ 17. 5. 2014/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1
                                

NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 571/SKL/2014 zo dňa 18. 7. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/169

21/ SK č.: 543/SKL/2014 zo dňa 9. 7. 2014
žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o., Bánov                          

22/ SK č.: 588/SKL/2014 zo dňa 28. 7. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. T/149
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.
        Ing. Tibor Mocsári
        Mgr. Renáta Mikčová
        Štúdio-VT s.r.o.                     
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.                                    číslo licencie: T/149

23/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod    
SK č.: SK č.: 442/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014
                      C.E.N. s.r.o.


                        

                                                                                                                   prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                      predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak