Program zasadnutia RVR dňa 7. 7. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 7. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 464/SL/2014 zo dňa 21. 5. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Best FM Media  spol. s r.o.             číslo licencie: R/101

3/ Sťažnosť č. 387/SO/2014                
(na vysielanie programu Srdečný pozdrav ze zeměkoule zo dňa 11. 5. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/219; TD/16

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 384/SO/2014                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 24. 4. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 418/SO/2014                    
(na vysielanie programu Tesne vedľa zo dňa 17. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 386/SO/2014 a 406/SO/2014                    
(na vysielanie reklamy Old Spice z dní 8. 5. a 13. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 425/SO/2014                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 20. 1. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                          číslo licencie: TD/14

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 435/SO/2014                
(na vysielanie upútavky na program Nové bývanie zo dňa 24. 5. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39; TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 329/SO/2014                    
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 13. 4. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39; TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 424/SO/2014                
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 18. 5. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39; TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 365/SO/2014                    
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 25. 4. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 434/SO/2014                
(na vysielanie programu Eurovýhra zo dňa 24. 5. 2014)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.                          číslo licencie: T/190, TD/33

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 438/SO/2014                    
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 27. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 368/SO/2014                
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 1. 5. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219; TD/16

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 388/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 419/SO/2014                    
(na vysielanie programu V politke a Téma dňa z dní 3. 5. – 22. 5. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                          číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 431/SO/2014                    
(na vysielanie programu Prvé Televízne noviny a Televízne noviny zo dňa 20. 3. 2014 a na komunikát služby www.tvnoviny.sk: V obci na východne Slovenska sa učiteľka "mucinkovala" s 9-ročnými deťmi)
Vysielateľ/prevádzkovateľ AMS: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            
číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 359/SO/2014                    
(na vysielanie programu Sexy Výhra zo dňa 16. 4. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 366/SO/2014                    
(na vysielanie programu Avatar zo dňa 26. 4. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39; TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 417/SO/2014                    
(na vysielanie programu Tyran zo dňa 17. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: TD/7

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 366/SO/2014                    
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 18. 5. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219; TD/16

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 370/SO/2014                    
(na vysielanie programu Toy Story 3 zo dňa 1. 5. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39; TD/15

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 469/M/2014
(monitorované dni: 19. a 26.5.2014)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovce n/Bebr.     číslo licencie: T/227

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 473/M/2014
(monitorované dni: 2. a 4. 6. 2014 )
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                        číslo licencie: T/101

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 465/M/2014
(monitorované dni: 16., 20. 5. 2014)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.            číslo licencie: T/86

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 485/M/2014
(monitorované dni: 26. 5. a 2. 6. 2014)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany                    číslo licencie: TD/13

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 508/M/2014                
(monitorované dni: 29. 5., 30.5. a 31. 5. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/219; TD/16

28/ SK č.: 294/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.120/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Štúdio špeciál/14. 1. 2014/TV LUX
ÚK: TV LUX s.r.o.                              číslo licencie: T/207, TD/94

29/ SK č.: 318/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.139/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Homosexualita v škole/2. 2. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17
                                             
30/ SK č.: 378/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014
Doplnenie: Správa č. 5225/68/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 38 ods. 2 a § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.,
§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorované dni/programová služba: 15., 16., 17. a 18. 10. 2013/RTV KREA
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.                           číslo licencie: TD/29

31/ SK č.: 261/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 6096/438-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ako sa vydať za milionára/30. 12. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15
                
32/ SK č.: 264/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 6035/436-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fooormania/11. 12. 2013/FOOOR
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/104
ÚP: 10:00 hod

33/ SK č.: 321/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 130/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komuniká/deň/programová služba: Dědictví aneb kurva se neříka/7. 2. 2014/ TV DOMA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/7
    
34/ SK č.: 296/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 7/SO/104/2014, 131/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň /programová služba: reklama na Olynth HA/5. 1. 2014/ reklama na neo-angin/9. 2. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV, s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

35/
•    SK č. : 295/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014
•    SK č.:     319/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 15/SO/181/2014, 19/SO/186/2014, 139/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a), § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: reklama na Ibalgin 400 a IBALGIN FAST/16. 1., 17. 1., 19. 1. a 2. 2. 2014; reklama na Pinosol/17. 1., 19. 1. 2014; reklama na Panadol Extra a Panadol Novum, Coldrex Max Grip a Coldrex tablety/17. 1. 2014; Teleráno/17. 1. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17
 
36/                    
•    SK č.: 431-PLO/O-85/2010 zo dňa 21. 12. 2010
•    SK č.: 432-PLO/O-86/2010 zo dňa 21. 12. 2010    
Doplnenie: Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Ordinácia v ružovej záhrade/sponzorský odkaz Orange Slovensko/30. 9. 2010/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

37/ SK č.: 258/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 5944/430-2013 a 6034/432-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Pád Bieleho domu/22. 12. 2013; sponzorské odkazy Panta Rhei, Alza.sk/16. 12. a 22. 12. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV, s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

38/ SK č.: 410/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 186/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň /programová služba: reklamné šoty/12. 2. a 17. 2. 2014/Rádio Beta
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.                         číslo licencie: R/92


NEVEREJNÉ


39/ SK č.: 403/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014
žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS                         

40/ SK č.: 493/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

41/ SK č.: 494/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: TD/47

42/ SK č.: 495/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: TD/7

43/ SK č.: 518/SKL/2014 zo dňa 30. 6. 2014
oznámenie o zmene licencie na lokálne digitálne televízne vysielanie
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                  číslo licencie: TD/112

44/ SK č.: 491/SKL/2014 zo dňa 11. 6. 2014
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                          číslo licencie: TD/127

45/ SK č.: 505/SKL/2014 zo dňa 11. 6. 2014
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                          číslo licencie: TD/128

46/ SK č.: 513/SKL/2014 zo dňa 27. 6. 2014
žiadosť o odňatie licencie č. TD/26
ÚK: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                    číslo licencie: TD/26

47/ SK č.: 456/SKL/2014 zo dňa 4. 6. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS                číslo registrácie: TKR/209

48/ SK č.: 484/SKL/2014 zo dňa 9. 4. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                             číslo registrácie: TKR/272

49/ SK č.: 486/SKL/2014 zo dňa 9. 6. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.
    Prvé finančné družstvo
    Ing. Peter Korbačka                            číslo licencie: R/88

50/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod: SK č.: 264/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
                    MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.


                        

                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                   predseda Rady
                                                                                     pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak