Program zasadnutia RVR dňa 24. 6. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 6. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 436/SO/2014                    
(na vysielanie programu MSĽH 2014 zo dňa 17. 5. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie:  TD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 373/SO/2014                    
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 5. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 356/SO/2014                
(na vysielanie programu Múmia sa vracia zo dňa 20. 4. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 383/SO/2014                
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 26. 4. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 358/SO/2014                
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 15. 4. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.           číslo licencie:  TD/47

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 385/SO/2014                    
(na vysielanie programu Asterix a Olympijské hry zo dňa 8. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 371/SO/2014                
(na vysielanie programu Krvavé sprisahanie zo dňa 3. 5. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 312/SO/2014                
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 357/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 4. 12. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie:  TD/1
           služba www.rtvs.sk
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 367/SO/2014                
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 29. 4. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 310/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 3. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1

13/ SK č.: 259/SKO/2014  zo dňa 11. 3. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5933/441-2013)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zoznamka / 2. 1. 2014/JOJ (teletext)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/39, TD/15
                
14/ SK č.: 224/SKO/2014  zo dňa 25. 2. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 5603/404-2013 a 5604/405-2013)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/2.12.2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/39, TD/15

15/                    
•    SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
•    SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5510/389-2013, 5689/402-2013, 5601/399-2013, 5601/400-2013 a 6077/443-2013)
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a), § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/26. - 29. 11. 2013 a 25.,
26. a 28. 12. 2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.                                         číslo licencie: T/190, TD/33
Predkladá: PLO                                
ÚP: 10:00 hod

16/
•    SK č.: 402/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014
•    SK č.: 157/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 236/SO/2014 a č. 5598/398-2013, 5602/401-2013)
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/27. 2. 2014, 6. 3. 2014/Akčná výhra/30.11.2013/DAJTO
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/47


NEVEREJNÉ


17/ SK č.: 374/SKL/2014 zo dňa 17. 4. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie  
ÚK: WINTER média, a.s.                                           číslo licencie: R/108


18/ SK č.: 21/SKL/2014 zo dňa 15. 4. 2014
oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.                                                   číslo licencie: TD/36

19/ SK č.: 439/SKL/2014 zo dňa 29. 5. 2014
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: L & L Media s.r.o.                                                 číslo licencie: TD/25

20/ SK č.: 308/SKL/2014 zo dňa 2. 4. 2014
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: NOTA FILM s.r.o., Bratislava                         

21/ SK č.: 433/SKL/2014 zo dňa 23. 5. 2014
Žiadosť o vydanie krátkodobej  licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Slovenská letecká agentúra, s.r.o.                         

22/ SK č.: 284/SKL/2014 zo dňa 21. 3. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o.                                         číslo registrácie: TKR/161

23/ SK č.: 283/SKL/2014 zo dňa 21. 3. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/254

24/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod -    SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
                         SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014
                         INTERACTIV.ME, s. r. o.


                       
                                                                                         prof. Miloš Mistrík
                                                                                           predseda Rady
                                                                              pre vysielanie a retransmisiu

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak