Program zasadnutia RVR dňa 10. 6. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 6. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 354/SO/2014                    
(na vysielanie upútavky Ja, Don Giovani zo dňa 17. 3. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie:  TD/1, TD/2

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 269/SO/2014                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 16. 3. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 286/SO/2014                    
(na vysielanie programu Tlačová beseda a zostrihy z TB R. Fica a A. Kisku zo dňa 18. 3. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 278/SO/2014                    
(na vysielanie programu Tlačová beseda R. Fica a A. Kisku zo dňa 20.3.2014 a Správy TA3 zo dňa
20. 3. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 302/SO/2014                     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 30. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: TD/47

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 288/SO/2014                    
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 23. 3. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                     číslo licencie: TD/10

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 266/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dávajte si pozor! zo dňa 16. 3. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/2

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 300/SO/2014                
(na vysielanie programu Tombstone – Mesto zločinu zo dňa 28. 3. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 265/SO/2014                     
(na vysielanie programu Mechanik zabijak zo dňa 15. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/47

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 289/SO/2014                    
(na vysielanie zo dňa 25. 2. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 277/SO/2014                    
(na vysielanie programu Šport zo dňa 19. 3. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 276/SO/2014                     
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 18. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/47

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/SO/2014                     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/47

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 355/SO/2014                     
(na vysielanie reklamného šotu Chytrý balík – Telekom zo dňa 19. 4. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/47

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 299/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 26. 3. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 285/SO/2014                    
(na vysielanie programu Špióni v službách scientológie zo dňa 25. 3. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/2

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 390/M/2014
(monitorované dni: 13. 4. 2014)
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS                     číslo licencie: T/214

19/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
                       MAC TV s.r.o.
                       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

20/ SK č.: 320/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 133/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Večerníček/Hurvínkův rok/5. 2. 2014/Dvojka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/2

21/ SK č.: 293/SKO/2014  zo dňa 25. 3. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4/SO/80/2014)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 02:00 hod. do 03:30 hod./
10. 1. 2014/DAJTO
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

22/ SK č.: 263/SKO/2014  zo dňa 11. 3. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6077/443-2013)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.                        číslo licencie: T/190, TD/33

23/ SK č.: 110/SKO/2014  zo dňa 28. 1. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5175/375-2013)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/Tajné vykázanie z krajiny/
29. 10. 2013/Televízne noviny/Vyvedené dieťa do Talianska/30. 10. 2013/Televízne noviny/Čo bude so sudkyňou/31. 10. 2013/ Televízne noviny /Do cudziny proti svojej vôli/3. 11. 2013 – všetky TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 109/SKO/2014  zo dňa 28. 1. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5455/388-2013)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Princezná Lissi/24. 11. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

25/ SK č.: 225/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5660/409-2013)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Hviezdna pechota/Berlin-Chemie Menarini/Panta Rhei/3. 12. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39, TD/15

26/ SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5689/402-2013 a 6077/443-2013)
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a), § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/26. - 29. 11. 2013
a 25., 26. a 28. 12. 2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.                        číslo licencie: T/190, TD/33
ÚP: 10:00 hod

27/ SK č.: 151/SKO/2014  zo dňa 11. 2. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5576/395-2013)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/29. 11. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 247/SKL/2014 zo dňa 11. 3. 2014
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MUDRY, s.r.o., Spišská Nová Ves

29/ SK č.: 246/SKL/2014 zo dňa 12. 3. 2014
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou

30/ SK č.: 381/SKL/2014 zo dňa 9. 5. 2014
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s r.o.                             číslo licencie: R/102

31/ SK č.: 372/SKL/2014 zo dňa 30. 4. 2014
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                     číslo licencie: R/110

32/ SK č.: 421/SKL/2014 zo dňa 19. 5. 2014
oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                               číslo licencie: R/97 a RD/15

33/ SK č.: 426/SKL/2014 zo dňa 20. 5. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

34/ SK č.:380/SKL/2014 zo dňa 9. 5. 2014
oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava                   číslo licencie: T/132, TD/21

35/ SK č.: 427/SKL/2014 zo dňa 20. 5. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                              číslo registrácie: TKR/272

36/ SK č.: 72/SKL/379/2014 zo dňa 29. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/324

37/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.antechchannel.sk
Poskytovateľ: AnTechNet, s. r. o.
Stanovisko č. 389/AMS/2014
                                             
38/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod - SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
                      SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014
                      INTERACTIV.ME, s. r. o.

                       

                                                                                            prof. Miloš Mistrík
                                                                                              predseda Rady
                                                                                    pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak