Konania o udelenie licencií / zmeny licencií na terestriálne vysielanie vypísané 10.10.2003

 

Verejný  oznam

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína dňom 10.10.2003 konania vo veci udelenia/zmeny licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z.z.. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. Základné podmienky konaní:

 1. lehota na podanie žiadostí o udelenie / zmenu licencie: do 24.10.2003 do 14,00 hod.
 2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP č. 12, Bratislava, kancelária č. 401
 3. dátum verejného vypočutia: dňa 18.11.2003
 4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania:

  Televízne vysielanie:
  SKOORDINOVANÉ VOĽNÉ TV FREKVENCIE KANÁL KOORDINOVAL VÝKON V KW
  BabieK45 TV Markíza0,01
  BreznoK44  0,01
  Lučenec K52 MAC TV0,2
  Michalovce K27 MAC TV 0,1
  Prešov *K52 MAC TV0,1
  PruskéK43MAC TV 0,3
  Turčianske TepliceK45  0,01

  *Frekvencia bude pridelená na dobu do 31.12.2008

  Rozhlasové vysielanie:
  ROZHLASOVÉ FREKVENCIE FREKVENCIA KOORDINOVAL VÝKON V KW
  Banská Bystrica87,7 MHz GE-84 10,0
  Čadca96,1 MHzFrontinus 1,0
  Čadca99,6 MHzTwist 1,0
  Dolný Hričov95,4 MHzExpres 0,1
  Dolný Kubín 87,9 MHz Twist 0,5
  Dubnica nad Váhom92,2 MHz Fun Rádio 1,0
  Košice-Makovica106,2 MHz GE-84 20
  Liptovský Mikuláš95,0 MHz Fun Rádio 1,0
  Námestovo90,7 MHz Twist 1,0
  Nitra95,7 MHz Lumen 0,25
  Nitra96,1 MHz Twist 0,25
  Nové Mesto n. Váhom99,7 MHz Expres 1,0
  Poprad94,2 MHz GE-84 30,0
  Snina107,6 MHz GE-84 10
  Trenčín91,8 MHz Hit FM 0,5
  Trenčín93,3 MHz GE-84 10,0
  Trenčín97,8 MHz Lumen 10,0
  Žilina98,0 MHz NAJ 0,25
  Žilina106,9 MHz GE-84 3,0

 5. Žiadateľ o udelenie/zmenu licencie je povinný zaplatiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je splatný dňom podania žiadosti na účet č. 6015-10820-002/0720, konštantný symbol 0051, variabilný symbol - právnické osoby: identifikačné číslo, fyzické osoby: rodné číslo, vo výške podľa Nariadenia Rady pre vysielanie retransmisiu č. 11/2003 (www.rada-rtv.sk)


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak