Program zasadnutia RVR dňa 27. 5. 2014

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 27. 5. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 382/SL/2014 zo dňa 11. 4. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Best FM Media spol. s r.o.             číslo licencie: R/101

3/ SK č.: 256/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: TV ORAVIA, s.r.o.                                                      číslo licencie: TD/36

4/ Sťažnosť č. 396/SL/2014 zo dňa 17. 4. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“        číslo licencie: TD/26

5/ SK č.: 255/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                        číslo licencie: R/106

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 305/SO/2014                    
(na vysielanie programu Tlačová beseda R. Procházku zo dňa 27. 3. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                    číslo licencie: TD/14

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 235/SO/2014                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 3. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 287/SO/2014                
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 22. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 303/O/2014                    
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 30. 3. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: TD/109

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 238/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 252/SO/2014                    
(na vysielanie upútavky v anim. programoch zo dňa 8. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: TD/47

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 268/SO/2014                    
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 17. 3. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                             číslo licencie: TD/10

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 223/SO/2014                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 3. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 279/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 267/SO/2014                    
(na vysielanie programu Tlačová beseda strany Smer-SD zo dňa 17. 3. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                        číslo licencie: TD/14

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 251/SO/2014                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 9. 3. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 222/SO/2014                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 31. 1. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 328/SO/2014                
(na vysielanie programu Kolonáda zo dňa 6. 4. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 134/M/2014
(monitorované dni: 12. 2., 14. 2. 2014)
Vysielateľ: SBD III Košice                                   číslo licencie: T/36

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 135/M/2014
(monitorované dni: 12. 2., 14. 2. 2014)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.                       číslo licencie: T/149

21/ SK č.: 227/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5719/414-2013, č. 5719/415-2013 a č. 5719/416-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Bajan rozhoduje o projekte brata/22. 10. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17
                
22/ SK č.: 226/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 6036/435-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spravodlivá odplata/26. 12. 2013/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/219, TD/16

23/ SK č.: 260/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6035/437-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Akčná výhra/22. 12. 2013/DAJTO
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

24/ SK č.: 110/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5175/375-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/Tajné vykázanie z krajiny/
29. 10. 2013/Televízne noviny/Vyvedené dieťa do Talianska/30. 10. 2013/Televízne noviny/Čo bude so sudkyňou/31. 10. 2013/Televízne noviny/Do cudziny proti svojej vôli/3. 11. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

25/ SK č.: 225/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5660/409-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Hviezdna pechota/Berlin-Chemie Menarini/Panta Rhei/3. 12. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                     číslo licencie: T/39, TD/15
    
        
NEVEREJNÉ

26/ SK č.: 401/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: e-Net s.r.o., Senec                         

27/ SK č.: 292/SKL/2014 zo dňa 24. 3. 2014
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka

28/ SK č.: 241/SKL/2014 zo dňa 3. 3. 2014
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ITV Production s.r.o., Bratislava


29/ SK č.: 327/SKL/2014 zo dňa 9. 4. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                     číslo licencie: R/121

30/ SK č.: 307/SKL/2014 zo dňa 2. 4. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                číslo licencie: R/84

31/ SK č.:326/SKL/2014 zo dňa 8. 4. 2014
oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17, TD/47, TD/104

32/ SK č.: 240/SKL/2014 zo dňa 27. 2. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: Spartak TV, s.r.o.                                         číslo licencie: TD/8

33/ SK č.: 128/SKL/2014 zo dňa 7. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov              číslo registrácie: TKR/130

34/ SK č.: 83/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                           číslo registrácie: TKR/257

35/ SK č.: 113/SKL/2014 zo dňa 4. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                                            číslo registrácie: TKR/272

36/ SK č.: 61/SKL/366/2014 zo dňa 29. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SiNET CTV s.r.o.                                      číslo registrácie: TKR/325

37/ SK č.: 84/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/239
                        
38/ SK č.: 85/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA s.r.o.                                      číslo registrácie: TKR/282
                                             
39/ Rôzne

                        

                                                                  prof. Miloš Mistrík
                                                                   predseda Rady
                                                      pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak