Program zasadnutia RVR dňa 12. a 13. 5. 2014

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 5. 2014 o 10:00 hod. a 13. 5. 2014 o 9:30 hod.
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

12. 5. 2014, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

1.1    Žiadateľ: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
SK: 338/SKL/2014, 342/SKL/2014, 346/SKL/2014, 347/SKL/2014, 348/SKL/2014, 349/SKL/2014,
   351/SKL/2014, 352/SKL/2014, 353/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencie: 90,1 MHz Bratislava, 98,0 MHz Ružomberok, 106,3 MHz Martin,
   106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 106,5 MHz Žilina, 99,4 MHz Banská Bystrica,
   88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava
ÚP: 10:00 hod.                                 

1.2.    Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava
SK: 350/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencií: 107,5 Čadca
ÚP: 10:15 hod.                                 

1.3.    Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
SK: 340/SKL/2014, 343/SKL/2014, 344/SKL/2014, 350/SKL/2014, 351/SKL/2014, 353/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencií: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, 88,1 MHz Zvolen,
   91,0 MHz Žiar nad Hronom, 107,5 MHz Čadca, 88,2 MHz Nitra, 95,3 MHz Rožňava
ÚP: 10:30 hod.                                 

1.4.    Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava
SK: 351/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencií: 88,2 MHz Nitra
ÚP: 10:45 hod.                                 

1.5.    Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
   SK: 350/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Čadca
ÚP: 11:00 hod.                                 

1.6. Žiadateľ: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
SK: 351/SKL/2014, 352/SKL/2014, 353/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencií: 88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava
ÚP: 11:15 hod.                                 

1.7. Žiadateľ: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
SK: 343/SKL/2014, 344/SKL/2014, 349/SKL/2014, 350/SKL/2014, 351/SKL/2014, 352/SKL/2014, 353/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 99,4 MHz Banská
Bystrica, 107,5 MHz Čadca, 88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava
ÚP: 11:30 hod.                                    
1.8. Žiadateľ: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra
SK: 340/SKL/2014, 345/SKL/2014, 350/SKL/2014, 351/SKL/2014, 352/SKL/2014, 353/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencií: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, 95,8 MHz Žiar nad Hronom,
107,5 MHz Čadca, 88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava
ÚP: 11:45 hod.                                    

1.9. Žiadateľ: Pavol Pipiška, Nitra
   SK: 351/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra
ÚP: 12:00 hod.                                 

1.10. Žiadate: Dávid Kondicz – KONFER networks, Dvory nad Žitavou
   SK: 351/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra
ÚP: 12:15 hod.                                 

1.11. Žiadateľ: Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou
   SK: 351/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra
ÚP: 12:30 hod.                                    

1.12. Žiadateľ: Rádio Šport s.r.o., Košice
   SK: 339/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Košice,
ÚP: 12:45 hod.                                 
 

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 12. 5. 2014 – výberové konanie
 
10:00 hod.   C.S.M. group s.r.o.
10:15 hod.   D.EXPRES, k.s.
10:30 hod.   Best FM Media, spol. s r.o.
10:45 hod.   INTERSONIC spol. s r.o.
11:00 hod.   TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
11:15 hod.   T.W.Rádio, s.r.o.
11:30 hod.   RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o
11:45 hod.   RADIO ROCK, s.r.o.
12:00 hod.   Pavol Pipíška
12:15 hod.   Dávid Kondicz-KONFER
12:30 hod.   Rádio WOW s.r.o.
12:45 hod.   Rádio Šport s.r.o., Košice

 
13. 5. 2014, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 338/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 90,1 MHz Bratislava
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava

3/ Výberové konanie
SK: 339/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Košice
ÚK: Rádio Šport, s.r.o., Košice

4/ Výberové konanie
SK: 340/SKL/2014
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra
        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
     
5/ Výberové konanie
SK: 342/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 98,0 MHz Ružomberok
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava

6/ Výberové konanie
SK: 343/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
     
7/ Výberové konanie
SK: 344/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 91,0 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
       Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
     
8/ Výberové konanie
SK: 345/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 95,8MHz Žiar nad Hronom
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra
       Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

9/ Výberové konanie    
SK: 346/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 106,3 MHz Martin
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava                    

10/ Výberové konanie    
SK: 347/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
    
11/ Výberové konanie    
SK: 348/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 106,5 MHz Žilina
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
     
12/ Výberové konanie    
SK: 349/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz Banská Bystrica
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
     
13/ Výberové konanie    
SK: 350/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Čadca
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
       TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
       Best FM Media spol. s r.o., Bratislava

14/ Výberové konanie    
SK: 351/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
       Dávid Kondicz – KONFER networks, Dvory nad Žitavou
       Pavol Pipiška, Nitra
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra
       T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
       INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
       Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
       RADIO WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou
     
15/ Výberové konanie    
SK: 352/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz Prešov
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra
       T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
     
16/ Výberové konanie    
SK: 353/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 95,3 MHz Rožňava
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra
       T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
       Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
     
17/ SK č.: 142/SL/2014 zo dňa 12. 2. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: GES Slovakia, s.r.o.                číslo licencie: R/88

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 176/SO/2014                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 20. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 221/SO/2014                    
(na vysielanie programu Noviny o 17 zo dňa 28. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 172/SO/2014                
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 17. 2. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/10

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č.202/SO/2014 a 189/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny a Prvé Televízne noviny zo dňa 20. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 203/SO/2014                    
(na vysielanie programu Noviny o 17 a Veľké noviny zo dňa 13. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 211/SO/2014                    
(na vysielanie programu Šéfovia na zabitie zo dňa 22. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 212/SO/2014                
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 26. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 186/SO/2014                    
(na vysielanie programu Poludník a Dobré ráno zo dňa 17. a 25. 2. 2014)
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.                     číslo licencie: R/92

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 275/SO/2014                
(na vysielanie programu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska zo dňa 10. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 304/SO/2014                
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 30. 3. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 190/SO/2014                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 2. 2014)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 234/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 201/SO/2014                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 10. 2. 2014)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 188/SO/2014                
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 23. 2. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/10

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 236/SO/2014                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 27. a 28. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 237/SO/2014                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 6. 3. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: TD/47

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 301/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 26. 3. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 173/SO/2014                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 16. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

36/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 174/SO/2014                    
(na vysielanie programu Plastický chirurg z Beverly Hills zo dňa 19. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/109

37/ SK č.: 33/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4818/351-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Bez komentára/10. 10. 2013/RTV KREA
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/29

38/ SK č.: 156/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5435/386-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Veľké noviny/Protesty v uliciach a Zásah polície na akademickej pôde/ 22. 11. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15
                
39/ SK č.: 257/SKO/2014 zo dňa 11.3.2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3/SO/34/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätý Filip Neri/6. 1. 2014/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1
                                             
40/ SK č.: 153/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5749/420-2013, 5750/421-2013, 5751/422-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Ekologický sex/ 7.12.2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

41/ SK č.: 154/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5420/385-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/ZVRÁTENÁ ZABÁVKA/ 21.11.2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

42/ SK č.: 152/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 5512/391-2013, 5596/396-2013, 5597/397-2013, 5748/419-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň /programová služba: Piráti Karibiku: V neznámych vodách/16. 11. 2013/12 kôl/30. 11. 2013/Veľké preteky/7. 12. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39, TD/15

            
NEVEREJNÉ

43/ SK č.: 362/SKL/2014 zo dňa 14. 4. 2014
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza                     

44/ SK č.: 97/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TESATEL, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/310

45/ Rôzne

                        

                                                                         prof. Miloš Mistrík
                                                                           predseda Rady
                                                                pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak