Program zasadnutia RVR dňa 29. 4. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 29. 4. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 155/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: BodvaTel, s.r.o.                     

3/ SK č.: 214/SL/2014 zo dňa 4. 2. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Stavebné bytové družstvo I, Košice        číslo registrácie: TKR/229

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 132/SO/2014                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 9. 2. 2014)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1
    
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 187/SO/2014                
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 13. 2. 2014)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 204/SO/2014                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 25. 2. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 160/SO/2014                
(na vysielanie programu Crazy TV zo dňa 14. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 220/SO/2014                
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 2. 3. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 121/SO/2014                    
(na vysielanie programu 10 Minútovka zo dňa 3. 2. 2014)
Vysielateľ: Slovak Sport, s. r. o.                    číslo licencie: TD/116

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 199/SO/2014                
(na vysielanie programu Žurnál Rádia Regina zo dňa 24. 2. 2014 a Správy RTVS zo dňa 25. 2. 2014)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: RD/2

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 166/SO/2014                
(na vysielanie programu Šport zo dňa 11. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5225/68/TV-2013
(monitorované dni: 15., 16., 17. a 18. 10. 2013)
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/29

13/ SK č.: 388-PLO/O-5477/2013 zo dňa 19. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4445/327-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Bezproblémová čierna stavba /8. 7. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

14/ SK č.: 409-PLO/O-5920/2013 zo dňa 17. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Veľké noviny/ VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS/ 21. 10. 2013/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39, TD/15
                                             
15/ SK č.: 410-PLO/O-5921/2013 zo dňa 17. 12. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Veľké noviny/21. 10. 2013/http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/15-10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-psychiatrii.html
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39, TD/15

16/ SK č.: 390-PLO/O-5479/2013 zo dňa 19. 11. 2013, 159/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4443/329-2013), (sťažnosť č. 5662/412-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fooormania/21. 9. 2013/4. 12. 2013/FOOOR
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: TD/104

17/ SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4077/307-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurovýhra/23.8.2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.                                   číslo licencie: T/190, TD/33

18/ SK č.: 409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 429-PLO-O-83/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21. 12. 2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4863/355-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamné šoty/ deň/programová služba: Rajo Mňam Duo/Kofola/Najlepšie počasie/Panelák/28. 9. 2010/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 108/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5442/387-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň /programová služba: Čierny blesk/23. 11. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39, TD/15

                                              
NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 316/SKL/2014 zo dňa 10. 4. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: AnTechNet, s.r.o.                                                    číslo licencie: T/196

21/ SK č.: 168/SKL/2014 zo dňa 24. 2. 2014
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Homayer tv 1, spol. s r.o., Banská Bystrica

22/ SK č.: 22/SKL/160/2014 zo dňa 17. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina        číslo registrácie: TKR/88

23/ SK č.: 98/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Laštek s.r.o.                                                          číslo registrácie: TKR/235

24/ SK č.: 147/SKL/2014 zo dňa 12. 3. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ARTOS, a.s.                                                          číslo registrácie: TKR/308

25/ SK č.: 114/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TES Media, s.r.o.                                                  číslo registrácie: TKR/290

26/ SK č.: 93/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: NITRANET, s.r.o.                                                  číslo registrácie: TKR/178

27/ SK č.: 325/SKL/2014 zo dňa 10. 4. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ján Gregor                      číslo registrácie: TKR/134
                        
28/ SK č.: 180/SKL/667/2014 zo dňa 17. 2. 2014
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie)

29/ SK č.: 315/SKL/2014 zo dňa 11. 4. 2014
Žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                          číslo licencie: TD/l, TD/2

30/ SK č.: 273/SKL/2014 zo dňa 7. 3. 2014
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                                 číslo licencie: R/75, R/119, RD/16

31/ SK č.: 291/SKL/2014 zo dňa 25. 3. 2014
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Ján Kadlečovič, Bratislava                                číslo licencie: TD/44

32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.zask.sk a www.regionzilina.sk
Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Stanovisko č. 149/ITV/2014

33/ Rôzne


                                                                                       prof. Miloš Mistrík
                                                                                         predseda Rady
                                                                             pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak