Program zasadnutia RVR dňa 25. 3. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 3. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 167/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie)
ÚK: ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava                     

3/ SK č.: 218/SL/2014  zo dňa 28. 1. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 8/SO/143/2014                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 14. 1. 2014)
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                                                 číslo licencie: TD/14

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 52/SO/304/2014                    
(na vysielanie programu Týždeň bez záväzkov zo dňa 18. 1. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4/SO/80/2014                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 10. 1. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 120/SO/2014            
(na vysielanie programu Štúdio špeciál zo dňa 14. 1. 2014)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                                                číslo licencie: T/207, TD/94

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 19/SO/186/2014                    
(na vysielanie programu Posledná hodina Zeme zo dňa 19. 1. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 15/SO/181/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 1. 2014; Teleráno zo dňa 17. 1. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 122/SO/2014                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 2. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 131/SO/2014                    
(na vysielanie dvoch dielov programu Šéf v utajení  zo dňa 9. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6030/431-2013                    
(na vysielanie programu Panelák  zo dňa 23. 12. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7/SO/104/2014                    
(na vysielanie upút. na program  Svet bez konca zo dňa 5. 1. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 136/SO/2014                    
(na vysielanie piesne True Love zo dňa 11. 2. 2014)
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.                                             číslo licencie: R/66

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5106/370-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné Televízne noviny z dní 30. 7. a 1. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17  

16/ SK č.: 412-PLO/O-5923/2013 zo dňa  17.12.2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.  4766/350-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Cirkev pošle ľudí na ulicu/2. 10. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: T/41, TD/17

17/ SK č.: 92-PLO/O-1546/2010 zo dňa  9.3.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010)
(Správa o prešetrení sťažností č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/10. 1. 2010
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska,  vysielateľ na základe zákona

18/ SK č.: 413-PLO/O-5924/2013 zo dňa 17. 12. 2013
Doplnenie: Správa č. 4659/66/TV-2013  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l) v znení zákona č. 342/2012 Z. z., § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: my...v Európe/Zdravo/3. 10. 2013 od 17:00 – 19.00 hod./TV POPRAD
ÚK: TV POPRAD, s.r.o.                                                    číslo licencie: TD/48
                           
19/ SK č.: 376-PLO/O-5265/2013 zo dňa 5. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4459/331-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program /deň/programová služba: Sanitka 2 /17. 9. 2013/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                     číslo licencie: TD/1

20/ SK č.: 364-PLO/O-4983/2013 zo dňa 22. 10. 2013         
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3846/284-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slnko, seno, slanina/4. 8. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                              číslo licencie: T/39, TD/15

21/ SK č.: 405-PLO/O-5789/2013 zo dňa  3.12.2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4656/346-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: 112 /4. 10. 2013/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                            číslo licencie: TD/47   

22/ SK č.: 391-PLO/O-5480/2013 zo dňa 19. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4098/311-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.
Monitorovaný program/deň/programová služba: Grizzly Park/27. 8. 2013/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                           číslo licencie: TD/47   
                
23/ SK č.: 406-PLO/O-5790/2013 zo dňa  3. 12. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4623/342-2013, 4678/348-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba: Akčná výhra/1. 10. 2013 a 6. 10. 2013/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: TD/47   

24/ SK č.: 411-PLO/O-5922/2013 zo dňa  17. 12. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4959/363-2013, 4967/367-2013, 4921/360-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba: Teória veľkého tresku a Dva a pol chlapa /24. 10. 2013 a 26. 10. 2013/TV MARKÍZA/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47   

25/ SK č.: 389-PLO/O-5478/2013 zo dňa 19. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4583/341-2013)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1,   § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorované vysielanie/ programová služba: 30. 9. 2013 od 16:50:00 hod. do 19:10:00 hod. /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

26/ SK č.: 242/SKL/2014 zo dňa 26. 2. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie  
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                          číslo licencie: R/104

27/ SK č.: 243/SKL/2014 zo dňa 6. 3. 2014
žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MH-INSTINCT, s.r.o.                                  číslo licencie: T/194

28/ SK č.: 70/SKL/342/2014 zo dňa 28. 1. 2014
oznámenie o zmene licencií na televízne  vysielanie  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39, TD/15

29/ SK č.: 207/SKL/2014 zo dňa 24. 2. 2014
žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov                  

30/ SK č.: 184/SKL/2014 zo dňa 19. 2. 2014
žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o., Nová Dubnica                 

31/ SK č.: 185/SKL/2014 zo dňa 19. 2. 2014
žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Michal Jurkovič                                   číslo registrácie: TKR/42

32/ SK č.: 119/SKL/2014 zo dňa 4. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote         číslo registrácie: TKR/100

33/ SK č.: 228/SKL/2014 zo dňa 3. 3. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: B&H Media Group s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/326

34/ SK č.: 233/SKL/2014 zo dňa 5. 3. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Norttel s.r.o.                                             číslo registrácie: TKR/319

35/ SK č.: 415-PLO/D-5945/2013  zo dňa 20. 12. 2013
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vysielateľa s licenciu na televízne vysielanie
ÚK: PO-MA,  spol. s r.o.                                číslo licencie: T/169

36/ SK č.: 43/SKL/204/2014  zo dňa 21. 1. 2014
žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                             číslo licencie: R/100

37/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Mestská televízia Partizánske (www.respublica.sk/vysielanieregiónov/Partizánske(MTP)/Archív)
Poskytovateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o.
Stanovisko č. 161/AMS/2014

38/ Rôzne
                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak