Program zasadnutia RVR dňa 11. 3. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 11. 3. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 5832/428-2013 zo dňa 12.12.2013
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti : RADIO ONE ROCK, s.r.o.            číslo licencie: R/106

3/ SK č.: 392-PLO/O-5481/2013 zo dňa 19. 11. 2013
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK:  TV ORAVIA s.r.o.                                                          číslo licencie: TD/36

4/ SK č.: 320-PLO/O-4567/2013 zo dňa 24. 9. 2013
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK:  SITOUR spol. s r.o.                             

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5725/417-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3/SO/34/2014                
(na vysielanie programu Svätý Filip Neri zo dňa 6. 1. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 39/SO/248/2014                
(na vysielanie zo dňa 11.12.2013)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                číslo licencie: T/133, TD/112

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5944/430-2013                
(na vysielanie programu zo dňa 16. 12. 2013 v čase od 20:55 h do 23:05 h)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                                        číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6034/432-2013                    
(na vysielanie programu Pád Bieleho domu zo dňa 22. 12. 2013)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                                        číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5933/441-2013                
(na vysielanie teletextu Zoznamka zo dňa 2. 1. 2014)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                                        číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6035/437-2013                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 22. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/47

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 40/SO/247/2014                    
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny z 21. 1. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6026/434-2013.                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 12. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6096/438-2013                
(na vysielanie programu Ako sa vydať za milionára zo dňa 30. 12. 2013)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39, TD/15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6077/443-2013                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 25. 12., 26. 12., 27. 12., 28. 12. 2013)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.                                       číslo licencie: T/190, TD/33

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6035/436-2013                    
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 11. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/104

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6096/439-2013                
(na vysielanie programu Cesta do Ameriky zo dňa 30. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5927/429-2013.                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 12. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6059/440-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41, TD/17

20/ SK č.: 6-PLO/O-19/2010 zo dňa  22. 12. 2009
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4600/223-2009 zo dňa 5. 11. 2009  a č. 4387/208-2009 zo dňa 26. 10. 2009  smerujúce proti vysielaniu televízie TV Markíza)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  / ex 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Paľba/Záchranky/13. 10. 2009
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                                 číslo licencie: T/41
    
21/ SK č.: 365-PLO/O-4984/2013 zo dňa 22. 10. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4033/303-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rosalinda/19. 8. 2013/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: TD/109
                            
22/ SK č.: 369-PLO/O-4988/2013 zo dňa 22. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4145/318-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program /deň/programová služba: Kapitán Dabač/29. 8. 2013/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                         číslo licencie: TD/1

23/ SK č.: 373-PLO/O-5262/2013 zo dňa  5. 11. 2013         
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3904/293-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Dva a pol chlapa/ 8. 8. 2013
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 377-PLO/O-5266/2013 zo dňa  5. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4143/317-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Bezpečne do školy /28. 8. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: T/41, TD/17   
                
25/ SK č.: 366-PLO/O-4985/2013 zo dňa 22. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4090/308-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba: Akčná výhra /21. 8. 2013 a 23. 8. 2013/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: TD/47   

26/ SK č.: 407-PLO/O-5791/2013 zo dňa  3.12 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4402/325-2013)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1,   § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona
č. 342/2012 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/reklamné šoty/deň/programová služba: Panelák/16. 9. 2013 od 20:00:00 hod do 21:59:59 hod/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 59/SKL/323/2014 zo dňa 27. 1. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                 číslo licencie: T/210

28/ SK č.: 170/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                          číslo licencie: R/112
29/ SK č.: 183/SKL/2014 zo dňa 17. 2. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                          číslo licencie: R/104

30/ SK č.: 69/SKL/370/2014 zo dňa 29. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/316

31/ SK č.: 125/SKL/493/2014 zo dňa 6. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS      číslo registrácie: TKR/209

32/ SK č.: 76/SKL/383/2014 zo dňa 30. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                                     číslo registrácie: TKR/150

33/ SK č.: 96/SKL/445/2014 zo dňa 3. 2. 2014
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MARTICO s.r.o.                                                číslo registrácie: TKR/27

34/ SK č.: 58/SKL/323/2014 zo dňa 27. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                      číslo registrácie: TKR/255

35/ SK č.: 165/SKL/673/2014 zo dňa 17. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/224

36/ SK č.: 116/SKL/2014 zo dňa 5. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: HOMAYER TV, s.r.o.                                       číslo registrácie: TKR/321

37/ SK č.: 112/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.                                               číslo registrácie: TKR/314

38/ SK č.: 86/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Robert Huszti, Hajnačka                           číslo registrácie: TKR/198

39/ SK č.: 88/SKL/2014 zo dňa 30. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BDTS s.r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/337

40/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.radioviva.sk
Poskytovateľ: VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o.
Stanovisko č. 169/ITV/2014

41/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak