Program zasadnutia RVR dňa 25. 2. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 2. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5747/418-2013                    
(na vysielanie programu Ambulancia zo dňa 7.12.2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: TD/2

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5725/417-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.11.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5830/426-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29.11.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5603/404-2013 a 5604/405-2013                    
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 2.12.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5753/423-2013                    
(na vysielanie programu Shrek zo dňa 8.12.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5660/409-2013                    
(na vysielanie programu Hviezdna pechota zo dňa 3. 12. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6021/433-2013                    
(na vysielanie programu Králikovci  zo dňa 22. 12. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/2

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6036/435-2013                    
(na vysielanie programu Spravodlivá odplata (Stick) zo dňa 26. 12. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5662/411-2013                    
(na vysielanie programu Sexy iQvíz zo dňa 4. 12. 2013)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                            číslo licencie: TD/10

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5661/410-2013                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 12. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5719/414-2013, č. 5719/415-2013 a č. 5719/416-2013            
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 22., 23. a 26.10.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5803/425-2013            
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa X. z dňa 10. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

14/ SK č.: 373-PLO/O-5262/2013 zo dňa  5.11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3904/293-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Dva a pol chlapa/ 8.8. 2013
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17
            
15/ SK č.: 396-PLO/O-5485/2013 zo dňa 19.11.2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4960/364-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 9   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba: Politická reklama o kandidátovi Františkovi Kučákovi/25.10.2013/Rádio Frontinus
ÚK:  FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie: R/115


NEVEREJNÉ

16/ SK č.: 18/SKL/144/2014 zo dňa 15.1. 2014, 124/SKL/2014 zo dňa 5.2. 2014
žiadosť o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové vysielanie a oznámenie zmeny právnych skutočností  držiteľa  licencie  
ÚK: Radio ON s.r.o.                               číslo licencie: R/99

17/ SK č.: 5/SKL/79/2014 zo dňa 10.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KTR, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/155

18/ SK č.: 68/SKL/369/2014 zo dňa 29.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec                    číslo registrácie: TKR/99

19/ SK č.: 82/SKL/420/2014 zo dňa 31.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABSEN s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/104

20/ SK č.: 77/SKL/385/2014 zo dňa 30.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.                  číslo registrácie: TKR/117


21/ SK č.: 79/SKL/406/2014 zo dňa 30.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BENET,  s.r.o.                               číslo registrácie: TKR/176

22/ SK č.: 81/SKL/412/2014 zo dňa 31.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.                       číslo registrácie: TKR/173

23/ SK č.: 95/SKL/441/2014 zo dňa 3.2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                          číslo registrácie: TKR/143

24/ SK č.: 89/SKL/2014 zo dňa 28.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák                          číslo registrácie: TKR/279

25/ SK č.: 9/SKL/2014 zo dňa 7.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/334

26/ SK č.: 54/SKL/257/2014 zo dňa 23.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/293

27/ SK č.: 12/SKL/2014 zo dňa 16.1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                           číslo registrácie: TKR/102

28/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.regijo.sk, www.regijo.com
Poskytovateľ: Milan Kazarka, Žiar nad Hronom
Stanovisko č. 5794/13/AMS-2013


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak