Program zasadnutia RVR dňa 11. 2. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 11. 2. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.:
•    297-PLO/O-4177/2013 zo dňa 27. 8. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4009/301-2013)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Poskytovanie retransmisie programových služieb FOOOR, TV Nitrička, DAJTO, ČT 24 a MUSIQ1
•    305-PLO/O-4370/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4009/301-2013)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Poskytovanie retransmisie programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA, WAU, Prima Zoom, Prima Family, Prima Cool, Prima Love, Nova, Nova Cinema, Fanda, TV Barrandov, Smíchov, TV Telka, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Filmbox, Film+, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Universal Channel, The MGM Channel, Óčko, MTV Hits, MTV CZ, MTV Rock, VH1, Deluxe Music, Eurosport, Sport1, Sport2, ČT Sport, Sport 5, Nova Sport, Discovery Channel, Discovery Science, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Šlágr TV, Disney Channel, Minimax, TCM, Cartoon Network, duck tv, Jim Jam, Kabel1, ORF eins, TV5 Monde, Raj1 bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov/neoznámenie zmeny počtu prípojok
ÚK: NITRANET,  s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/178

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5797/424-2013                    
(na vysielanie programu Šport zo dňa 9. 12. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5576/395-2013                    
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 29. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5596/396-2013, 5597/397-2013                    
(na vysielanie programu 12 kôl zo dňa 30. 11. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5748/419-2013                    
(na vysielanie programu Veľké preteky zo dňa 7. 12. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5512/391-2013                    
(na vysielanie programu Piráti Karibiku: V neznámych vodách  zo dňa 16. 11. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5749/420-2013, 5750/421-2013, 5751/422-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5600/403-2013.                    
(na vysielanie programu Noc na Slovensku zo dňa 27. 11. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5420/385-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5586/407-2013                    
(na vysielanie MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7S zo dňa 18. 11. 2013)
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou             číslo licencie: T/131

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5435/386-2013                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 22. 11. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5511/390-2013 a sťažnosť č. 5680/413-2013                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 25. 11. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5598/398-2013, 5602/401-2013
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 30. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5510/389-2013                
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 26. 11. 2013)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                               číslo licencie: T/190, TD/33

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5601/399-2013 a 5601/400-2013                
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 27. a 28. 11. 2013)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.                    číslo licencie: T/190, TD/33

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5689/402-2013                
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 29. 11. 2013)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                               číslo licencie: T/190, TD/33

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5662/412-2013                
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 4. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/104

19/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2013
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

20/ SK č.: 374-PLO/O-5263/2013 zo dňa  5.11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4267/320-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Veľké noviny/„HUMENNÉ INCIDENT POČAS NÁVŠTEVY PREZIDENTA“/7. 9. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

21/ SK č.: 375-PLO/O-5264/2013 zo dňa  5. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4336/323-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Rádiožurnál/ Krajský súd v Prešove zrušil rozsudok – 22 rokov väzenia pre Bakiho Sadikiho/ 5. 9. 2013
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: RD/1

22/ SK č.: 346-PLO/O-4393/2012 zo dňa 28. 8. 2012
Doplnenie: Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/program/deň: http://tivi.azet.sk/video/1199320/majk-spirit-na-slavikovi-chcel-sokovat-ked-dakoval-za-rastlinku.html/ Majk  Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku? 13. 7. 2012
ÚK: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

23/ SK č.: 310-PLO/O-4375/2013 zo dňa 10.9.2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3247/262-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Akčná výhra/15. 6. 2013/DAJTO
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/47

24/ SK č.: 394-PLO/O-5483/2013 zo dňa 19.11.2013
Doplnenie:  Správa č. 4609/64/TV-2013 o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: Ryby, rybky, rybyčky/27. 9. 2013 a 1. 10. 2013/Televízia Prešov
ÚK: GAAD REAL, s.r.o., Prešov                    číslo licencie: TD/49


NEVEREJNÉ

25/ SK č.: 37/SKL/226/2014 zo dňa 22. 1. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV LUX s.r.o.                      číslo licencie: T/207, TD/94

26/ SK č.: 23/SKL/163/2014 zo dňa 17. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TS, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/189

27/ SK č.: 24/SKL/165/2014 zo dňa 17. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Miroslav Maco – MULTICHANEL                 číslo registrácie: TKR/307

28/ SK č.: 35/SKL/227/2014 zo dňa 22. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: STASTEL, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/253

29/ SK č.: 36/SKL/225/2014 zo dňa 22. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                      číslo registrácie: TKR/183

30/ SK č.: 51/SKL/328/2014 zo dňa 27. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                       číslo registrácie: TKR/9

31/ SK č.: 53/SKL/327/2014 zo dňa 27. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                       číslo registrácie: TKR/121

32/ SK č.: 50/SKL/319/2014 zo dňa 27. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.                   číslo registrácie: TKR/91

33/ SK č.: 67/SKL/368/2014 zo dňa 29. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.                       číslo registrácie: TKR/323

34/ SK č.: 56/SKL/321/2014 zo dňa 27. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/169

35/ SK č.: 55/SKL/258/2014 zo dňa 23. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/196

36/ SK č.: 14/SKL/162/2014 zo dňa 17. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo                       číslo registrácie: TKR/131

37/ SK č.: 13/SKL/167/2014 zo dňa 17. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SANTOV, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/332

38/ SK č.: 67/SKL/368/2014 zo dňa 29. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.                       číslo registrácie: TKR/323

39/ SK č.: 10/SKL/78/2014 zo dňa 10. 1. 2014
oznámenie o zmene právnych skutočností v registrácii retransmisie
ÚK: SledovanieTV.sk  s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/339

40/ SK č.: 11/SKL/138/2014 zo dňa 15. 1. 2014
žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Teledata, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/52

41/ SK č.: 383-PLO/D-5061/2013 zo dňa 30. 10. 2013
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: KONFER TV, s.r.o., Dvory nad Žitavou

42/ Rôzne

                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak