Program zasadnutia RVR dňa 28. 1. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 28. 1. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 403-PLO/O-5787/2013 zo dňa 3. 12. 2013
(vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK:  Dávid Kondicz - KONFER networks                číslo registrácie: TKR/313

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5322/380-2013                    
(na vysielanie programu Pritiahni si šťastie zo dňa 16. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5200/376-2013                
(na vysielanie programu Eurovýhra zo dňa 10. 11. 2013)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.                    číslo licencie: T/190

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5198/378-2013            
(na vysielanie komunikátu Živio zo dňa 9. 11. 2013 a 10. 11. 2013)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.                     číslo licencie: TD/10

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5232/377-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 10. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5537/392-2013                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5442/387-2013                    
(na vysielanie programu Čierny blesk zo dňa 23. 11. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5888/427-2013                    
(na vysielanie programu Shrek 2 zo dňa 15. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5455/388-2013                    
(na vysielanie programu Princezná Lissi zo dňa 24. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5175/375-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 10., 30. 10., 31. 10. a 3. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5139/373-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 10. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5110/371-2013                    
(na vysielanie programu Kosti zo dňa 4. 11. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5663/408-2013                
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 3. 12. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5581/394-2013 a 5582/406-2013                    
(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku, rubr. Takže takto z dní 18. 7. a 28. 11. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5079/369-2013                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 30. 10. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 368-PLO/O-4987/2013 zo dňa 22. 10. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3851/288-2013)    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/: Metro dnes/ 4. 7., 17. 7. a 18. 7. 2013
ÚK: City TV, s.r.o.                              číslo licencie: T/185

18/ SK č.: 354-PLO/O-4784/2013 zo dňa  8. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3731/280-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Záhadné hospodárenie cirkvi/28. 7 .2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: T/41, TD/17   

19/ SK č.: 395-PLO/O-5484/2013 zo dňa 19. 11. 2013
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2013
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: júl, august, september 2013/JOJ, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie:  T/39, TD/15, TD/109
 
20/ SK č.: 359-PLO/O-4789/2013 zo dňa 8. 10. 2013
Doplnenie: Správa č. 3263/47/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) a § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 25. 6. 2013/Magio Infokanál
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo licencie: T/210
                
21/ SK č.: 393-PLO/O-5482/2013 zo dňa 19.11.2013
Doplnenie: Správa č. 4661/56/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 5. 10. 2013 / NAŠA
ÚK: CREATV spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/56

22/ SK č.: 408-PLO/O-5792/2013 zo dňa 3. 12. 2013
Doplnenie: Správa č.  4855/65/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 16. 10. 2013/Kysucké televízne vysielanie (KTS)
ÚK: OTS,  s r.o.                             číslo licencie: T/101
                
23/ SK č.: 358-PLO/O-4788/2013 zo dňa 8. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3648/274-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam /deň/programová služba: Slnko, seno, slanina/15. 7. 2013, 13. 8. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39, TD/15

24/ SK č.: 357-PLO/O-4788/2013 zo dňa 8. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3648/274-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 36 ods. 2, § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program /deň/programová služba: Slnko, seno, slanina/15. 7. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39, TD/15

25/ SK č.: 356-PLO/O-4786/2013 zo dňa 8. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3998/300-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Dědictví aneb Kurvahošigutntag /17. 8. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: T/41, TD/17   
                
26/ SK č.: 309-PLO/O-4374/2013 zo dňa 10.9.2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3629/273-2013, 3654/276-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované  vysielanie/deň: Rosana/Soundtrack tvojho života.../17. 7. 2013
ÚK:  D.EXPRES, a.s.                             číslo licencie: R/112
 
27/ SK č.:
•    313-PLO/O-4378/2013 zo dňa 10. 9. 2013
•    314-PLO-O/4379/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3553/271-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované  vysielanie/program: www.metoo.sk sekcia MeToo TV/ Beat it!/BEAT IT: Michadelik a Polemic
ÚK:  Kabel Plus, s.r.o.                                         

28/ SK č.: 361-PLO/O-4791/2013 zo dňa 8.10.2013
Doplnenie: Správa č. 3107/32/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/dni: 17. a 19. 6. 2013 od 17:00 hod. do 20:00 hod.
ÚK:  Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.                číslo licencie: TD/54

29/ SK č.: 360-PLO/O-4790/2013 zo dňa 8.10.2013
Doplnenie:  Správa č. 3108/33/Ro-2013 o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/program/deň: Popshow/19. 6. 2013 v čase od 6:00 do 18:00 hod.
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                                  číslo licencie: R/113


NEVEREJNÉ

30/ SK č.: 2/SKL/42/2014 zo dňa 8. 1. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT                        číslo registrácie: TKR/233

31/ SK č.: 386-PLO/D-5126/2013 zo dňa 7. 11. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. TD/50 a TD/51  
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.                         číslo licencie: TD/50, TD/51

32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.sunrisefm.sk
Poskytovateľ: V Andrejčák, Humenné
Stanovisko č. 5595/10/IV-2013

33/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.severka.tv
Poskytovateľ: Slov Media Group s. r. o.
Stanovisko č. 4516/12/AMS-2013

34/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.radiologos.sk
Poskytovateľ: HCJB GLOBAL SK o.z.
Stanovisko č. 5408/11/IV-2013

35/ Rôzne


                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak