Program zasadnutia RVR dňa 14. 1. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 14. 1. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5249/379-2013            
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 7. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5133/372-2013                     
(na vysielanie programu NCIS  zo dňa 5. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4958/362-2013 a č. 5350/383-2013                    
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 24. 10.; 18. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5349/382-2013                
(na vysielanie programu Teória veľkého tresku zo dňa 18. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4968/366-2013                     
(na vysielanie programu Mechanik zabijak zo dňa 27. 10. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4863/355-2013            
(na vysielanie programu Narnia: Dobrodružstvo lode Ranný pútnik zo dňa 19. 10. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4910/361-2013            
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 8. 10. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5531/393-2013            
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 23. 11. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5323/381-2013 a 5384/384-2013            
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. a 20. 10.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4818/351-2013            
(na vysielanie programu RTV KREA zo dňa 10. 10. 2013)
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.                       číslo licencie: TD/29

12/ SK č.: 324-PLO/O-4571/2013 zo dňa 24. 9. 2013
Doplnenie: Správa č. 3537/45/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
Monitorovaný program/deň /programová služba: Pozvánka na Gombaszögské slávnosti,Magazín, Rozsnyói magazin (Rožňavský magazín)/2. 7. 2013/RVTV
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava                           číslo licencie: T/232

13/ SK č.: 315-PLO/O-4380/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa č. 3065/44/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: 14. 6. 2013/13:00 – 19:00 hod.
ÚK: MEDIAL TV, s. r. o.                          číslo licencie: TD/101
ÚP: 10:20 hod.

14/ SK č.: 355-PLO/O-4785/2013 zo dňa 8. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.  4078/306-2013)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: VyVolení – Dom Snov/22.8.2013/JOJ
ÚK:  MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39, TD/15
    
15/ SK č.: 379-PLO/O-5268/2013 zo dňa 5. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4135/328-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba : Fooormania/ 27. 8. 2013/ FOOOR
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: TD/104

16/ SK č.: 380-PLO/O-5269/2013 zo dňa  5. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 4622/343-2013, 4634/345-2013, 4865/353-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 1. 10. a 3. 10. 2013/TV8
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                           číslo licencie: TD/10

17/ SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4077/307-2013)
Monitorované  vysielanie/ deň: Eurovýhra/23. 8. 2013
ÚK:  INTERACTIV.ME, s. r. o.                    číslo licencie: T/190, TD/33
ÚP: 10:00 hod.                    

        
NEVEREJNÉ

18/ SK č.: 398-PLO/D-5502/2013 zo dňa 27. 11. 2013
žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.                         

19/ SK č.: 372-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013
žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ                 

20/ SK č.: 399-PLO/D-5543/2013 zo dňa 28. 11. 2013
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks                    číslo registrácie: TKR/313

21/ SK č.: 400-PLO/D-5527/2013 zo dňa 28. 11 2013
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.                    

22/ SK č.: 401-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo licencie: TD/129

23/ SK č.: 402-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo licencie: TD/35

24/ SK č.: 247-PLO/D-2877/2013 zo dňa 6. 6. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                    číslo licencie: R/70

25/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.   - SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5. 11. 2013
         INTERACTIV.ME, s. r. o.                číslo licencie: T/190, TD/33

10:20 hod.  - SK č.: 315-PLO/D-4380/2013 zo dňa 10. 9. 2013
         MEDIAL TV, s.r.o.                            číslo licencie: TD/101    
                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak