Program zasadnutia RVR dňa 3. 12. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 3. 12. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 306-PLO/O-4371/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Axalnet, s.r.o.

3/ Sťažnosť č. 4860/356-2013 zo dňa 18. 10. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KONFER TV, s.r.o.,
        Dávid Kondicz - KONFER networks                číslo registrácie: TKR/313

4/ Sťažnosť č. 4462/337-2013 zo dňa 23. 9. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                                                    číslo licencie: R/106    
         
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4566/340-2013                
(na vysielanie programu Rádiožurnál o 12.00 a 18.00 h zo dňa 11. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4656/346-2013                
(na vysielanie programu 112 zo dňa 4. 10. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47
                
7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4263/342-2013                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. a 6. 10. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4402/325-2013            
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 16. 9. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4460/332-2013                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4460/333-2013                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4304/321-2013, 4335/322-2013                 
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 11. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4396/326-2013                    
(na vysielanie programu Simpsonovci, Panelák (hlasitosť reklamy) zo dňa 18. 9. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: TD/16, T/219

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4855/65/TV-2013
(monitorované dni: 16. a 18. 10. 2013)
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                        číslo licencie:  T/101

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4704/61/Ro-2013
(monitorované dni: 23. 9. 2013)
Vysielateľ: Marek Petráš                                 číslo licencie: R/93

15/ SK č.: 317-PLO/O-4382/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa č. 3177/27/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorované vysielanie/deň /programová služba: Zostrih futbalového zápasu Kalná nad Hronom – Nesvady, Zostrih z dňa detí z 1. 6. 2013/20. 6. 2013/Infokanál
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.                                     číslo licencie: T/239

16/ SK č.: 274-PLO/O-3493/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 2122/198-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/deň /programová služba: Ty schudni a ty priber!/27. 4. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 308-PLO/O-4373/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 3048/253-2013)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň /programová služba: Teleráno/17. 6. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

18/ SK č.: 370-PLO/D-5304/2013 zo dňa 15. 11. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Teledata, s.r.o.                                     číslo licencie: TD/21

19/ SK č.: 385-PLO/D-4886/2013 zo dňa 22. 10. 2013
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/239

20/ SK č.: 387-PLO/D-5366/2013 zo dňa 21. 11. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.                                      číslo registrácie: TKR/272

21/ SK č.: 371-PLO/D-5092/2013 zo dňa 4. 11. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks                číslo registrácie: TKR/313

22/ Rôzne


                                                                                                                  prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                    predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak