Program zasadnutia RVR dňa 18. a 19. 11. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 18. 11. 2013 o 10:00 hod. a 19. 11. 2013 o 14:00 hod.
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

18. 11. 2013, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania :

1.1    Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava
      SK: 334-PLO/O-R01/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 101,1 MHz Bratislava 4
ÚP: 10:00 hod.                             

1.2.    Žiadateľ : C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
SK: 335-PLO/O-R02/2013, 342-PLO/O-R09/2013, 343-PLO/O-R10/2013, 344-PLO/O-R11/2013,
345-PLO/O-R12/2013, 346-PLO/O-R13/2013, 347-PLO/O-R14/2013, 348-PLO/O-R15/2013,
349-PLO/O-R16/2013, 350-PLO/O-R17/2013, 351-PLO/O-R18/2013, 352-PLO/O-R19/2013,
353-PLO/O-R20/2013
      vo veci pridelenia frekvencií: 106,4 MHz Čadca, 89,1 MHz Lučenec, 93,0 Trebišov,
      104,2 MHz Domaša,  104,5 MHz Košice, 92,6 MHz Levoča, 97,8 MHz Medzilaborce,
      97,0 MHz, Michalovce,  104,1 MHz Prešov, 90,8 MHz Prešov-Stráž, 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina,
       97,8 MHz Stropkov
ÚP: 10:15 hod.                             

1.3.    Žiadateľ: Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
      SK: 336-PLO/O-R03/2013, 338-PLO/O-R05/2013, 339-PLO/O-R06/2013, 340-PLO/O-R07/2013,
       342-PLO/O-R09/2013, 343-PLO/O-R10/2013, 344-PLO/O-R11/2013,  345-PLO/O-R12/2013,
       346-PLO/O-R13/2013, 347-PLO/O-R14/2013, 348-PLO/O-R15/2013, 349-PLO/O-R16/2013,
       350-PLO/O-R17/2013, 351-PLO/O-R18/2013, 352-PLO/O-R19/2013, 353-PLO/O-R20/2013
      vo veci pridelenia frekvencií : 90,4  MHz Kotešová, 91,6 MHz Piešťany, 98,9 MHz Trenčín,
      88,1 MHz Žarnovica, 89,1 MHz Lučenec, 93,0 MHz Trebišov, 104,2 MHz Domaša,
      104,5 Košice, 92,6 MHz Levoča, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,0 MHz Michalovce, 104,1 MHz Prešov,
       90,8 MHz Prešov-Stráž, 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Stropkov
ÚP: 10:30  hod.                             

1.4.    Žiadateľ : GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
SK: 337-PLO/O-R04/2013, 341-PLO/O-R08/2013, 342-PLO/O-R09/2013,
vo veci pridelenia frekvencií :  98,7  MHz Martin,  98,7 MHz Žilina, 89,1 MHz Lučenec
ÚP: 10:45 hod.                             

1.5.    Žiadateľ : RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
      SK: 336-PLO/O-R03/2013, 338-PLO/O-R05/2013, 339-PLO/O-R06/2013, 340-PLO/O-R07/2013,
      343-PLO/O-R10/2013, 344-PLO/O-R11/2013, 345-PLO/O-R12/2013, 346-PLO/O-R13/2013,
      347-PLO/O-R14/2013, 348-PLO/O-R15/2013, 349-PLO/O-R16/2013, 350-PLO/O-R17/2013,
      351-PLO/O-R18/2013, 352-PLO/O-R19/2013, 353-PLO/O-R20/2013
      vo veci pridelenia frekvencie : 90,4 MHz Kotešová, 91,6 MHz Piešťany, 98,9 MHz Trenčín,
      88,1 MHz Žarnovica, 93,0 MHz Trebišov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice,
      92,6 MHz Levoča, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,0 MHz Michalovce, 104,1 MHz Prešov,
      90,8 MHz Prešov-Stráž, 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Stropkov
ÚP: 11:00 hod.     
                      
1.6. Žiadateľ: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra
SK: 342-PLO/O-R09/2013
vo veci pridelenia frekvencií :  89,1 MHz Lučenec
ÚP: 11:15 hod.                             

1.7. Žiadateľ : RADIO ONE, s.r.o., Nitra
SK: 343-PLO/O-R10/2013, 344-PLO/O-R11/2013, 345-PLO/O-R12/2013, 346-PLO/O-R13/2013,
347-PLO/O-R14/2013, 348-PLO/O-R15/2013, 349-PLO/O-R16/2013, 350-PLO/O-R17/2013,
353-PLO/O-R20/2013
vo veci pridelenia frekvencie :  93,0 MHz Trebišov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice,
92,6 MHz Levoča, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,0 MHz Michalovce, 104,1 MHz Prešov,
       90,8 MHz Prešov-Stráž, 97,8 Hz Stropkov
ÚP: 11:30 hod.                                

1.8. Žiadateľ : Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
SK: 347-PLO/O-R14/2013, 348-PLO/O-R15/2013, 352-PLO/O-R19/2013, 353-PLO/O-R20/2013
vo veci pridelenia frekvencií :  97,8 MHz Medzilaborce,   97,0 MHz Michalovce, 95,9 MHz Snina,
97,8 MHz Stropkov
ÚP: 11:45   hod.                            

1.9. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice
      SK: 346-PLO/O-R13/2013, 348-PLO/O-R15/2013, 350-PLO/O-R17/2013,
      vo veci pridelenia frekvencie : 92,6 MHz Levoča, 97,0 MHz Michalovce, 90,8 MHz Prešov-Stráž
ÚP: 12:00  hod.                             

1.10.    Žiadateľ: DRV s.r.o., Košice
      SK: 343-PLO/O-R10/2013, 344-PLO/O-R11/2013, 345-PLO/O-R12/2013, 346-PLO/O-R13/2013,
      347-PLO/O-R14/2013, 348-PLO/O-R15/2013, 349-PLO/O-R16/2013, 350-PLO/O-R17/2013,
      351-PLO/O-R18/2013, 352-PLO/O-R19/2013, 353-PLO/O-R20/2013
      vo veci pridelenia frekvencie : 93,0 MHz Trebišov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice,
      92,6 MHz Levoča, 97,8 Medzilaborce, 97,0 MHz Michalovce, 104,1 MHz Prešov,
      90,8 MHz Prešov-Stráž, 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Stropkov
ÚP: 12:15 hod.                             

1.11.    Žiadateľ: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce
      SK: 344-PLO/O-R11/2013, 345-PLO/O-R12/2013, 346-PLO/O-R13/2013, 347-PLO/O-R14/2013,
       348-PLO/O-R15/2013, 349-PLO/O-R16/2013, 350-PLO/O-R17/2013, 351-PLO/O-R18/2013,
       352-PLO/O-R19/2013, 353-PLO/O-R20/2013
      vo veci pridelenia frekvencie : 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice, 92,6 MHz Levoča,
      97,8 MHz Medzilaborce, 97,0 MHz Michalovce, 104,1 MHz Prešov, 90,8 MHz Prešov-Stráž,
       89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Stropkov
ÚP: 12:30 hod.                             

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 18. 11. 2013 – výberové konanie
 
10:00 hod.         INTERSONIC spol. s r.o.  
10:15 hod.         C.S.M. group s.r.o.
10:30 hod.         Best FM Media, spol. s r.o.
10:45 hod.         GES Slovakia, s.r.o.
11:00 hod.         RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o
11:15 hod.         RADIO ROCK, s.r.o.
11:30 hod.         RADIO ONE, s.r.o.
11:45 hod.         Rádio LUMEN, spol. s r.o.
12:00 hod.        Marek Petráš
12:15 hod.        DRV s.r.o.
12:30 hod.        RÁDIO KISS s.r.o.


19. 11. 2013, začiatok o 14:00 hod. v sídle Rady


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 334-PLO/O-R01/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 101,1 MHz Bratislava 4
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava                
      
3/ Výberové konanie
SK: 335-PLO/O-R02/2013
vo veci pridelenia frekvencií: 106,4 MHz Čadca
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava                     

4/ Výberové konanie
SK: 336-PLO/O-R03/2013
Vo veci pridelenia frekvencií: 90,4 MHz Kotešová
ÚK: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava                 
         
5/ Výberové konanie
SK: 337-PLO/O-R04/2013
vo veci pridelenia frekvencií: 98,7  MHz Martin
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                    

6/ Výberové konanie        
SK: 338-PLO/O-R05/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 91,6 MHz Piesťany
ÚK: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
         Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava                

7/ Výberové konanie
SK: 339-PLO/O-R06/2013
vo veci pridelenia frekvencií: 98,9 MHz Trenčín
ÚK: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava                

8/ Výberové konanie
SK: 340-PLO/O-R07/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Žarnovica
ÚK: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava                

9/ Výberové konanie
SK: 341-PLO/O-R08/2013
vo veci pridelenia frekvencií: 98,7 MHz Žilina
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                    

10/ Výberové konanie        
SK: 342-PLO/O-R09/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
        RADIO ROCK, s.r.o., Nitra
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava                


11/ Výberové konanie        
SK: 343-PLO/O-R10/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava                

12/ Výberové konanie        
SK: 344-PLO/O-R11/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Domaša
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    
         
13/ Výberové konanie        
SK: 345-PLO/O-R12/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 104,5 MHz Košice
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

14/ Výberové konanie        
SK: 346-PLO/O-R13/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 92,6 MHz Levoča
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        Marek Petráš, Košice
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

15/ Výberové konanie        
SK: 347-PLO/O-R14/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 97,8 MHz Medzilaborce
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

16/ Výberové konanie        
SK: 348-PLO/O-R15/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 97,0 MHz Michalovce
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        Marek Petráš, Košice
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

17/ Výberové konanie        
SK: 349-PLO/O-R16/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Prešov
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

18/ Výberové konanie        
SK: 350-PLO/O-R17/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 90,8 MHz Prešov-Stráž
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Marek Petráš, Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

19/ Výberové konanie        
SK: 351-PLO/O-R18/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 89,0MHz Rožňava
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

20/ Výberové konanie        
SK: 352-PLO/O-R19/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Snina
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

21/ Výberové konanie        
SK: 353-PLO/O-R20/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 97,8 MHz Stropkov
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra
        Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        DRV s.r.o., Košice
        Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava
        RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce                    

22/ SK č.: 228-PLO/O-2651/2013 zo dňa 21.5.2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: SPEED telecom s.r.o., Dunajská Streda                    

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4458/330-2013                
(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku, rubr. Takže takto zo dňa 20. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4566/340-2013                
(na vysielanie programu Rádiožurnál o 12.00 a 18.00 hod. zo dňa 11. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4445/327-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 7. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA                    číslo licencie: T/41, TD/17

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4573/339-2013                
(na vysielanie reklamných blokov zo dňa 29. 9. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4583/341-2013                
(na vysielanie reklamy (16:50 – 19:10 hod.) zo dňa 30. 9. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4097/310-2013                
(na vysielanie programu Zachráňte vojaka Ryana  zo dňa 25. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA                    číslo licencie: TD/47

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4443/329-2013        
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 21. 9. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA                    číslo licencie: TD/104

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4098/311-2013        
(na vysielanie programu Grizzly Park zo dňa 27. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4109/312-2013    
(na vysielanie piesne Ukáž mi lásku zo dňa 25. 8. 2013)
Vysielateľ: SiTy Media, s.r.o.                        číslo licencie: R/87

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4286/57/TV-2013  
(monitorované dni: 11. 9., 13.9. 2013)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.                         číslo licencie: TD/36

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4287/58/TV-2013  
(monitorované dni: 11. 9., 13. 9. 2013)
Vysielateľ: SATRO s.r.o.                         číslo licencie: TD/19

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. .4660/55/TV-2013
(monitorované dni: 30. 9. a 7. 10. 2013)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany                    číslo licencie: TD/13

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4661/56/TV-2013
(monitorované dni: 5. 10. 2013 a 9. 10. 2013)
Vysielateľ: CREATV spol. s r.o., Košice                číslo licencie: TD/56

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4609/64/TV-2013
(monitorované dni: 27. 9. 2013 a 1. 10. 2013)
Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov                číslo licencie: TD/49

37/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4706/63/TV-2013
(monitorované dni: 23.9.2013)
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.                         číslo licencie: T/196

38/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2013
Vysielatelia:  Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

39/ SK č.: 300-PLO/O-4180/2013 zo dňa 27.08.2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 2861/236-2013)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Dunaj si zopakuje 2002 a Dunaj si zopakuje 2002-pokračovanie/ 3. 6. 2013
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 272-PLO/O-3491/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 1852/175-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň : Televízne noviny/Obrovské peniaze na zlých účtoch/Nočné Televízne noviny/Obrovské peniaze (No na zlých účtoch)/4. 4. 2013
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

41/ SK č.: 274-PLO/O-3493/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2122/198-2013)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/deň /programová služba: Ty schudni a ty priber! / 27. 4. 2013 /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39, TD/15
                
42/ SK č.: 312-PLO/O-4377/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3026/250-2013)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Vyžiadaný záznam/program/deň/ programová služba: Mama, ožeň ma!/3. 6. 2013/ JOJ,  15. 6. 2013/ súvislý záznam / JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39, TD/15
                    
43/ SK č.: 316-PLO/O-4381/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa č. 3096/39/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba: 18. 6. 2013 / súvislý záznam /duck tv
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.                      číslo licencie: T/199

44/ SK č.: 301-PLO/O-4181/2013 zo dňa 27. 8. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba: 20. 5. 2013 / súvislý záznam /Rádio VIVA
ÚK: Rádio VIVA a.s.                                  číslo licencie: R/70

45/ SK č.: 311-PLO/O-4376/2013 zo dňa 10. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 3026/250-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program /deň / programová služba: Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda /15. 6. 2013 /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencií: T/39, TD/15
                
46/ SK č.: 276-PLO/O-3495/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa č. 2299/18/Ro-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program / deň/programová služba: Megafór, Dopravný servis /7. 5. 2013/Rádio Prešov
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                         číslo licencie: R/100


NEVEREJNÉ


47/ SK č.: 362-PLO/D-4949/2013 zo dňa 25. 10. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                        číslo licencie: R/75, R/119, RD/16

48/ SK č.: 331-PLO/D-4652/2013 zo dňa 4. 10. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.                           číslo licencie: R/120

49/ SK č.: 332-PLO/D-4581/2013 zo dňa 26. 9. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Slov Media Group s.r.o.                          číslo licencie: TD/106

50/ SK č.: 329-PLO/D-4551/2013 zo dňa 27. 9. 2013
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: KOREX networks, s.r.o., Giraltovce                    

51/ Rôzne

                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak