Program zasadnutia RVR dňa 5. 11. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 5. 11. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3904/293-2013                   
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 8. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4267/320-2013               
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 7. 9. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4336/323-2013                   
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 5. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4350/324-2013                   
(na vysielanie programu V politike zo dňa 15. 9. 2013)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4459/331-2013                   
(na vysielanie programu Sanitka 2 zo dňa 17. 9. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3992/299-2013               
(na vysielanie programu Star Trek  zo dňa 15. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o            číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4143/317-2013               
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4209/319-2013               
(na vysielanie programu Kardashianky a ich rodina zo dňa 3. 9. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: TD/109

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4077/307-2013               
(na vysielanie programu Eurovýhra zo dňa 23. 8. 2013)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.                     číslo licencie: T/190,TD/33

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4135/328-2013               
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 27. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: TD/104

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4622/343-2013, 4634/345-2013, 4865/353-2013
(na vysielanie programovej služby TV8 z dní 1. 10. a 3. 10. 2013)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.                       číslo licencie: TD/10

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4298/52/TV-2013
(monitorované dni: 10. 9. 2013)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom        číslo licencie: T/91

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4426/54/TV-2013
(monitorované dni: 15. 9. 2013)
Vysielateľ: TATRA – AEC, spol. s r.o.                             číslo licencie: TD/93

15/ SK č.: 273-PLO/O-3492/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2722/224-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: U Nikodéma/22. 4. 2013/TV LUX
ÚK: TV LUX s.r.o.                             číslo licencie: T/207, TD/94

16/ SK č.: 267-PLO/O-3486/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2246/209-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/ programová služba: Noviny /NA STOPE – Ďalšie týrané deti!/10. 4. 2013, Noviny/VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí/11. 4. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 278-PLO/O-3497/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa č. 713/24/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/ programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre nevidiacich/od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013/súvislý záznam/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15,

18/ SK č.: 302-PLO/O-4182/2013 zo dňa 27. 8. 2013
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2013
ÚK:  MAC TV s.r.o.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: apríl, máj, jún 2013/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/109

19/ SK č.: 299-PLO/O-4179/2013 zo dňa 27. 8. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č.  2799/233-2013, 2800/229-2013, 3089/259-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba: Akty X – Tooms/Ozajstné zviera/3. 5. 2013/JOJ PLUS, Teror vo vlaku/24. 5. 2013, Črepiny*/2. 6. 2013, Odhalenie/2.6.2013/JOJ PLUS
ÚK:  MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219,TD/16                                                                                                    

20/ SK č.: 298-PLO/O-4178/2013 zo dňa 27. 8. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č.  3089/259-2013, 2900/240-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/ program/deň/ programová služba: Odhalenie/2. 6. 2013/JOJ PLUS, Milionár z chatrče/4. 6. 2013/JOJ
ÚK:  MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16                                                                                                    


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 333-PLO/D-4757/2013 zo dňa 15. 10. 2013
oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie
ÚK: MV Média, s.r.o.                       číslo licencie: T/224

22/ SK č.: 328-PLO/D-4561/2013 zo dňa 30. 9. 2013
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: GeCom, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/302

23/ Rôzne


                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak