Program zasadnutia RVR dňa 22. 10. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 22. 10. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 3849/295-2013 zo dňa 5. 8. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: LOUD, s.r.o.                             číslo licencie: R/118

3/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4102/313-2013                    
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 18. 7. 2013 a Noviny zo dňa 29. 7. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4134/315-2013                    
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 17. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3846/284-2013                    
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 4. 8. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3969/298-2013                    
(na vysielanie programu KRIMI PLUS zo dňa 10. 8. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4033/303-2013                
(na vysielanie programu Rosalinda zo dňa 19. 8. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: TD/109

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4067/304-2013, 4067/305-2013, 4133/314-2013                
(na vysielanie programu VyVolení – Dom snov z dní 20. a 21. 8. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4090/308-2013                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 21. 8. 2013 a 23. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: TD/47

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4139/316-2013                    
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 24. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: TD/104

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3788/281-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 25. 6. 2013, 15. 7. 2013 a 27. 7. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3851/288-2013                
(na vysielanie programu Metro dnes  z dní 4. a 17. 7. 2013)
Vysielateľ: City TV, s. r. o.                               číslo licencie: T/185

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4145/318-2013                    
(na vysielanie programu Kapitán Dabač zo dňa 29. 8. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3733/278-2013                    
(na vysielanie: hlasitosť reklamy zo dňa 27. 7. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: TD/104

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4233/49/TV-2013
(monitorované dni: 3. 9., 6. 9. 2013)
Vysielateľ: Quartex Group, s.r.o                    číslo licencie:T/108

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4234/50/TV-2013
(monitorované dni: 3. 9., 6. 9. 2013)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín                číslo licencie:T/86

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4220/51/TV-2013
(monitorované dni: 30. 8. 2013 a 2. 9. 2013)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza        číslo licencie: T/43, TD/19

18/ SK č.: 214-PLO/O-2371/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1507/137-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny /Sektári naštvali dedinu (V ich obci vraj majú sídlo)/22. 3. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 279-PLO/O-3498/2013 zo dňa  2. 7. 2013
Doplnenie: Správa č. 1928/25/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba: Noviny/16. 3., Panelák/ 5. 4., Noviny/ 8. 4.,
10. 4., Súdna sieň/ 12. 4., Titanic/14. 4., KRIMI/16. 4., Geissenovci – Ťažký život milionárov/20. 4., Ty schudni a ty priber!/ 27. 4., Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina/29.4., X-men/4. 5. 2013, JOJ,
23. 3. 2013, 2. 5. 2013/súvislý záznam/JOJ, 16. 4. 2013, 29.4.2013/súvislý záznam JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16

20/ SK č.: 275-PLO/O-3494/2013 zo dňa  2.7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2095/197-2013, 2093/196-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba:  25. 4. 2013/9:20 hod do 9:40 hod, 17:50 hod do 22:10 hod / Rádio VIVA
ÚK: Rádio VIVA a.s.                            číslo licencie: R/70
                        
21/ SK č.: 269-PLO/O-3488/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.  2251/210-2013)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: reklamné šoty/4. 5. 2013 v čase od 9:00:00 hod do 09:59:59 hod/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15                                                                                                     

22/ SK č.: 251-PLO/O-3031/2013 zo dňa 12. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.  1300/129-2013)
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: Krajina záchrancov/ 12. 3. 2013 v čase 19:55 do 22:05 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39, TD/15                                                                                                    
                   
NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 319-PLO/D-4446/2013 zo dňa 23. 9. 2013
oznámenie o zmene licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: MAC TV  s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

24/ SK č.: 326-PLO/D-4613/2013 zo dňa 2. 10. 2013
oznámenie o zmene licencie na   televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

25/ SK č.: 327-PLO/D-4626/2013 zo dňa 3. 10. 2013
Oznámenie o  zmene licencie  na  rozhlasové  vysielanie
ÚK: GES Slovakia,   s.r.o.                          číslo licencie: R/88

26/ SK č.: 318-PLO/D-4050/2013 zo dňa 21. 8. 2013
Oznámenie o  zmene licencie  na  rozhlasové  vysielanie – zmena právnych skutočností
ÚK: SPINOZA,   s.r.o.                          číslo licencie: R/106

27/ SK č.: 330-PLO/D-4670/2013 zo dňa 7. 10. 2013
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Sledovanie TV.sk s.r.o.                          

28/ Rôzne

                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak