Program zasadnutia RVR dňa 8. 10. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 8. 10. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 164-PLO/O-1865/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), e),  h) a § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                    číslo licencie: TKR/239

3/ SK č.: 192-PLO/O-2110/2013 zo dňa 23. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                             číslo licencie: R/106

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3794/282-2013                    
(na vysielanie programu Začarovaní zo dňa 24. 7. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3731/280-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 7 .2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4078/306-2013                    
(na vysielanie programu VyVolení-Dom Snov zo dňa 22. 8. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                      číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3730/279-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Nová doba monarchií zo dňa 28. 7. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17
   
8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3850/285-2013 a č. 3848/287-2013                    
(na vysielanie programu Narnia: Princ Kaspian zo dňa 4. 8. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4104/309-2013                
(na vysielanie programu Návrh zo dňa 25. 8. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3998/300-2013                    
(na vysielanie programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag zo dňa 17. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17   

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3957/297-2013                    
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 13. 8. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3648/274-2013                    
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 15. 7. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3843/286-2013                
(na vysielanie zo dňa 3. 8. 2013 – hlasitosť reklamy)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/104

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3889/291-2013            
(na vysielanie zo dňa 6. 8. 2013 – hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                           číslo licencie: TD/14

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3831/292-2013                    
(na vysielanie programu Colnica zo dňa 14. 7. 2013)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3263/47/TV-2013
(monitorované dni: 25. 6. 2013)
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                číslo licencie: T/210

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3108/33/Ro-2013
(monitorované dni: 19. 6. 2013)
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                                          číslo licencie: R/113

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3179/26/Ro-2013
(monitorované dni: 20. 6. 2013)
Vysielateľ: Rádio Šport s.r.o.                                          číslo licencie: R/97

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3107/32/TV-2013
(monitorované dni: 17. a 19. 6. 2013)
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.            číslo licencie: TD/54

20/ SK č.: 271-PLO/O-3490/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2488/217-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Rádiožurnál/Tepelné hospodárstvo v Liptovskom Mikuláši/7. 5. 2013
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona                                číslo licencie: RD/1

21/ SK č.: 262-PLO/O-3207/2013 zo dňa 18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1581/143-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny /Postav dom, zasaď strom a ... ( ... najprv si vybavuj papiere)/ 16. 3. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                   číslo licencie: T/39, TD/15

22/ SK č.: 249-PLO/O-3029/2013 zo dňa 12. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 1858/181-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba/deň: Jednotka/15. 4. 2013
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona                       číslo licencie: TD/1    

23/ SK č.: 266-PLO/O-3485/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2311/214-2013)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Test magazín/13. 4. 2013
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona                       číslo licencie: TD/2    
                    
24/ SK č.: 270-PLO/O-3489/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2556/220-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/ programová služba/deň: TV SEN/Senické noviny/7. 5. 2013
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                                       číslo licencie: TD/67

25/ SK č.: 261-PLO/O-3206/2013 zo dňa  18.6.2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1604/163-2013, 1603/164-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a Dary smrti/31. 3. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               čísla licencií: T/41, TD/17
            
26/ SK č.: 257-PLO/O-3202/2013 zo dňa 18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1586/161-2013, 1860/179-2013, 1857/189-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Posledná guľka 2. časť/24. 3. 2013/JOJ PLUS, Titanic 1. časť, Titanic 2. časť/14. 4. 2013/JOJ Plus, Miss Slovensko 2013/14. 4. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               čísla licencií: T/219, TD/16, T/39, TD/15
                
27/ SK č.: 259-PLO/O-3204/2013 zo dňa 18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1649/165-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: Super Star/31. 3. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         čísla licencií: T/41, TD/17                                             

28/ SK č.: 250-PLO/O-3030/2013 zo dňa 12. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1514/140-2013)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2, § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/deň: Rádio YES/Yes Live/21. 3. 2013  
ÚK: BP Media, s.r.o.                                                      číslo licencie: R/102


NEVEREJNÉ

29/ SK č.: 295-PLO/D-4066/2013 zo dňa 22. 8. 2013
oznámenie o zmene licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.                              číslo licencie: TD/119

30/ SK č.: 304-PLO/D-4265/2013 zo dňa 9. 9. 2013
oznámenie zmien licencií  na  televízne vysielanie
ÚK: TV LUX  s.r.o.                                   číslo licencie: T/207, TD/94

31/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak