Program zasadnutia RVR dňa 24. 9. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 9. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Dozorovaný subjekt: SITOUR, spol. s r.o.    

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3453/270-2013                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 9. 7. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3372/267-2013                    
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Heliport Liptov: Zmena pravidiel počas hry? zo dňa
6. 6. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3619/272-2013                
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 16. 7. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 3861/289-2013, 3862/290-2013, 3908/294-2013                
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 5. 8. a 10. 8. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3794/283-2013                
(na vysielanie programu Horton zo dňa 20. 7. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3537/45/TV-2013
(monitorované dni: 2. a 3. 7. 2013)
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava                 číslo licencie: T/232

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3852/43/TV-2013
(monitorované dni:5.7., 14.7., 22. 7. a 5. 8. 2013)
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky         číslo licencie: T/122

10/ SK č.: 277-PLO/O-3496/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa č. 713/24/TV-2013  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona
č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni : 1. 1. – 31. 1. 2013
ÚK: RTVS vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

11/ SK č.: 207-PLO/O-2364/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Smrť medzi výtlkmi/4. 3. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                               čísla licencií: T/41, TD/17

12/ SK č.: 208-PLO/O-2365/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                              čísla licencií: T/39, TD/15

13/ SK č.: 209-PLO/O-2366/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Marina(+28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama/4. 3. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             čísla licencií: T/39, TD/15

14/ SK č.: 213-PLO/O-2370/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 931/107-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: upútavky na programy vysielateľa Jednotka/Dvojka/ 24. 2. 2013
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: TD/1, TD/2

15/ SK č.: 248-PLO/O-3028/2013 zo dňa 12. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1586/159-2013, 1512/138-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 12 podmienok dedičstva/23. 3. 2013/JOJ PLUS, Náhradníci/ 23. 3. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             čísla licencií: TD/16, T/219, T/39, TD/15                                                                                                      

16/ SK č.: 544-PLO/O-7145/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/dni: Rádio Expres/26. 9. 2011, 27. 9. 2011  
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                      číslo licencie: R/66


NEVEREJNÉ

17/ SK č.: 303-PLO/D-4264/2013 zo dňa 9. 9. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                    číslo licencie: R/112

18/ SK č.: 281-PLO/D-3286/2013 zo dňa 27. 6. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                          číslo licencie: R/89

19/ SK č.: 291-PLO/D-3900/2013 zo dňa 9. 8. 2013
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17, TD/47, TD/104

 

20/ SK č.: 115-PLO/D-677/2013 zo dňa 8. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.                                           číslo registrácie: TKR/321

21/ SK č.: 282-PLO/D-3329/2013 zo dňa 1. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: VARES, s.r.o.                                                     číslo licencie: TKR/107

22/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.companyradio.eu
Poskytovateľ: CompanyArt, o.z., Bratislava
Stanovisko č. 2578/05/IV-2013
                       
23/ Rôzne


                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak