Program zasadnutia RVR dňa 10. 9. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 9. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 4009/301-2013 zo dňa 19. 8. 2013
Sťažnosť smeruje proti: NITRANET, s.r.o. číslo registrácie: TKR/178


3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 4010/302-2013 zo dňa 19. 8. 2013
Sťažnosť smeruje proti: Obecné siete, s.r.o.

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 2963/248-2013 zo dňa 12. 6. 2013
Sťažnosť smeruje proti: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/2

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 3845/296-2013 zo dňa 5. 8 .2013
Sťažnosť smeruje proti: VARES, s.r.o. číslo registrácie: TKR/107

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 3213/260-2013 zo dňa 25.6.2013
Sťažnosť smeruje proti: Axalnet, s.r.o.

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 3657/275-2013 zo dňa 21.7.2013
Sťažnosť smeruje proti:. nevyužívanie frekvencie 90,7 MHz Námestovo Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

8/ SK č.: 288-PLO/D-3853/2013 zo dňa 5. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

9/ SK č.: 289-PLO/D-3854/2013 zo dňa 5. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

10/ SK č.: 290-PLO/D-3855/2013 zo dňa 5. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3027/251-2013.
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 13., 14., 15., 16.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3048/253-2013.
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3656/277-2013
(na vysielanie programu Občanský průkaz zo dňa 19.7.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3407/269-2013
(na vysielanie programu Dr. House zo dňa 1. 7. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3324/266-2013
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 28.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3015/249-2013
(na vysielanie programu Desperado zo dňa 13.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 3629/273-2013, 3654/276-2013
(na vysielanie piesne Rosana zo dňa 17.7.2013)
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3247/262-2013
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 15. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3026/250-2013
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda zo dňa 15. 6.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3047/252-2013
(na vysielanie zo dňa 17.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3186/261-2013
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 11. 4. 2013 a na vysielanie www.stv.sk)
Vysielateľ/Poskytovateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona AVMS

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3270/265-2013
(na vysielanie www.stv.sk)
Poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska AVMS

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3553/271-2013
(na vysielanie www.metoo.sk)
Poskytovateľ: Kabel Plus, s. r. o. AVMS

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3095/40/R-2013 Rádio Aligátor
(monitorované dni: 18. 6. 2013)
Vysielateľ: Rádio ON, s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3291/48/TV-2013
(monitorované dni: 26.6.2013)
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o., Svidník číslo licencie: T/175

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3109/31/TV-2013
(monitorované dni: 16. 6. 2013)
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS číslo licencie: T/214

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3065/44/TV-2013
(monitorované dni: 14. 6. 2013)
Vysielateľ: MEDIAL TV, s. r. o. číslo licencie: TD/101

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3064/41/TV-2013
(monitorované dni: 14. 6. 2013)
Vysielateľ: PO-MA, spol. s r. o. číslo licencie: T/169

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3176/42/TV-2013
(monitorované dni: 21. 6. 2013)
Vysielateľ: City TV, s. r. o. číslo licencie: T/185

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3096/39/TV-2013
(monitorované dni: 18. 6. 2013)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s. r. o. číslo licencie: T/199

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3020/38/TV-2013
(monitorované dni: 9. 6. 2013)
Vysielateľ: TVR a RE, s.r o. číslo licencie: T/89

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3535/46/TV-2013
(monitorované dni: 7. 7. 2013)
Vysielateľ: KTR s.r.o. Imeľ číslo licencie: T/154

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3177/27/TV-2013
(monitorované dni: 20. 6. 2013)
Vysielateľ: Kalná KTR, s.r.o. číslo licencie: T/239

34/ SK č.: 212-PLO/O-2369/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1513/139-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Turčianske správy/ 22.3. 2013
ÚK: GAYA s.r.o. číslo licencie: TD/58

35/ SK č.: 232-PLO/O-2655/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.1325/134-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Talianska kauza - Stretnutie s Jolkou/ 16. 2. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, T/39

36/ SK č.: 263-PLO/O-3208/2013 zo dňa 18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1752/171-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Zakliate policajné radary (Vyrábajú problém za problémom)/ 8. 4. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, T/39

37/ SK č.: 235-PLO/O-2658/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa č. 1601/17//TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam - deň/program/programová služba: 17. 2. 2013/Bučkovci-SLNKO, SENO, DEDINA/JOJ, 16. 2. 2013, 21. 2. 2013, 4. 3. 2013, 22. 3. 2013, /Noviny/JOJ, 22. 3. 2013/Kutil s.r.o./JOJ PLUS, 28. 2. 2013, 12. 3. 2013/súvislý záznam/JOJ, 16. 2. 2013, 17. 2. 2013, 18. 2. 2013, 19. 2. 2013, 20. 2. 2013, 21. 2. 2013, 22. 3. 2013, 23. 3. 2013, 24. 3. 2013/súvislý záznam/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/39, TD/15
T/219, TD/16

38/ SK č.: 260-PLO/O-3205/2013 zo dňa 18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2190/208-2013, 2156/200-2013, 2191/204-2013, 2192/203-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Osudný pád na korčuliach/29. 4. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/17

39/ SK č.: 268-PLO/O-3487/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2724/226-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň: Búrlivé víno/Modré z neba/ 28. a 29. 5. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

40/ SK č.: 258-PLO/O-3203/2013 zo dňa 18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 2048/192-2013, 2153/199-2013, 1586/161-2013, 1860/179-2013, 1586/147-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: upútavky na programy Underworld:Boj v podsvetí/16. 2. 2013/Walking Dead/24. 3. 2013/Črepiny*/16. 4. 2013/ Črepiny*/29. 4. 2013/ Plnou parou vzad! a Netrvor z hlbín/14. 4. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

41/ SK č.: 210-PLO/O-2367/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 872/88-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program /deň: Neodhalené klamstvo/ upútavky na program Deň a noc/12. 2. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/16, T/219

42/ SK č.: 230-PLO/O-2653/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č.1586/157-2013, 872/85-2013, 872/92-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/156-2013, 1586/158-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Cesta do Sonory/10.2. 2013/JOJ PLUS, Davidova matka/ 14. 2. 2013/JOJ PLUS, Vyzvedač/17. 2. 2013/JOJ PLUS, Nezmieriteľní/17. 2. 2013/JOJ PLUS, Expres foto/20. 2. 2013/JOJ PLUS, Mesto v obkľúčení/22. 3. 2013/JOJ PLUS, Stena tajomstiev/23. 3. 2013/JOJ PLUS, reklamné a telenákupné šoty/22. 3. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod /JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: TD/16, T/219

43/ SK č.: 195-PLO/O-2113/2013 zo dňa 23. 4. 2013
231-PLO/O-2654/2013 zo dňa 21. 5. 2013
264-PLO/O-3209/2013 zo dňa 18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 282/114-2013, 591/115-2013, 1753/172-2013, 2189/205-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň: Sexy výhra zo dňa 20. 1. 2013 a 11. 1. 2013, Akčná výhra zo dňa 30. 3. 2013, Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. číslo licencie: TD/47


NEVEREJNÉ


44 / SK č.: 296-PLO/D-4017/2013 zo dňa 20. 8. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s. číslo registrácie: TKR/272

45 / SK č.: 292-PLO/D-3773/2013 zo dňa 30. 7. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie - zmena právnych skutočností
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o. číslo licencie: T/149

46 / SK č.: 255-PLO/D-1865/2013 zo dňa 13. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o. číslo licencie: TKR/239

47 / Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby TIPOS TV (www.tipos.sk)
Poskytovateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Stanovisko č. 3791/08/IV-2013

48 / Rôzneprof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak