Retransmisia programovej služby SENZI

Rada pre vysielanie a retransmisiu zaznamenala aktivitu spoločnosti MAC TV s.r.o., vysielateľa programovej služby SENZI voči prevádzkovateľom retransmisie, ktorej podstatou je informovanie retransmitorov o ich povinnosti zaradiť programovú službu SENZI do rastra retransmitovaných programových služieb. Vysielateľ sa odvoláva na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. (tzv. povinnosť „must carry").

Rada považuje za potrebné upozorniť, že takáto povinnosť prevádzkovateľom retransmisie z uvedeného ustanovenia ani z iných ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. nevyplýva.

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak