Program zasadnutia RVR dňa 2. 7. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 2. 7. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 1911/255-2013 zo dňa 16. 4. 2013
Sťažnosť smeruje proti: KABEL TELEKOM, s.r.o.            číslo registrácie: TKR/179

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 1883/254-2013 zo dňa 15. 4. 2013
Sťažnosť smeruje proti: SATRO, s.r.o.                                číslo registrácie: TKR/9

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 2100/257-2013 zo dňa 26. 4. 2013
Sťažnosť smeruje proti: Stavebné bytové družstvo I, Košice        číslo registrácie: TKR/229

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 1996/256-2013 zo dňa 22. 4 .2013
Sťažnosť smeruje proti: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné    číslo registrácie: TKR/114

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 2558/258-2013 zo dňa 22. 5. 2013
Sťažnosť smeruje proti: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.          čísla licencií: TD/67, TD/68, TD/70, TD/71

7/ SK č.: 336-PLO/O-5415/2010 zo dňa 9. 11. 2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                                          číslo registrácie: TKR/255
                       
8/ SK č.: 13-PLO/O-304/2013 zo dňa  15. 1. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Nitrička media s.r.o.                                                          číslo registrácie: TKR/304

9/ SK č.: 241-PLO/D-2833/2013 zo dňa 4. 6. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.

10/ SK č.: 242-PLO/D-2848/2013 zo dňa 5. 6. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: 3M media, s.r.o.

11/ SK č.: 178-PLO/D-1972/2013 zo dňa 19. 4. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.

12/ SK č.: 239-PLO/D-2725/2013 zo dňa 29. 5. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o.
13/ SK č.: 226-PLO/D-2526/2013 zo dňa 20. 5. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.  

14/ SK č.: 219-PLO/D-2422/2013 zo dňa 14. 5. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.   

15/ SK č.: 177-PLO/D-1889/2013 zo dňa 16. 4. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Lugera & Maklér spol. s r.o.

16/ SK č.: 200-PLO/D-2062/2013 zo dňa 25. 4. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TES Media, s.r.o.

17/ SK č.: 256-PLO/D-3153/2013  zo dňa 20. 6. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                      

18/ SK č.: 243-PLO/D-2002/2013 zo dňa 7. 6. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/43

19/ SK č.: 245-PLO/D-2797/2013 zo dňa  3. 6. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa licencie č. TD/107
ÚK:     MADAM ART, s.r.o.                                            číslo licencie: TD/107   
            MedArt Group, a.s.
            Content Media, s.r.o.                             

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2311/214-2013                     
(na vysielanie programu Test magazín zo dňa 13. 4. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2246/209-2013                
(na vysielanie programu Noviny  z dní 10. a 11. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39; TD/15

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2197/206-2013                
(na vysielanie programu Zoznámte sa, Joe Black zo dňa 2. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2724/226-2013                
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 28. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2251/210-2013                
(na vysielanie programu X-Men 2 (X2 zo dňa 4. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39; TD/15
25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2604/221-2013                    
(na vysielanie zo dňa 21. 3. 2013)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                číslo licencie: TD/14

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1854/177-2013                    
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39; TD/15

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2556/220-2013                
(na vysielanie televíznej programovej služby TV SEN zo dňa 7. 5. 2013)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                  číslo licencie: TD/67

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2488/217-2013                     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 5. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2723/225-2013                     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 25. 5. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2158/201-2013                    
(na vysielanie programu Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39; TD/15

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1852/175-2013                
(na vysielanie programov Televízne noviny a Nočné Televízne noviny zo dňa 4. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1925/184-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2636/223-2013                
(na vysielanie programu Štvorlístok zo dňa 22. 5. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/2

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2447/216-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 30. 4. 2013 a 7. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2722/224-2013            
(na vysielanie programu U Nikodéma zo dňa 22. 4. 2013)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                                                číslo licencie: T/207, TD/94

36/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2122/198-2013                
(na vysielanie programu Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/39, TD/15

37/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2375/215-2013                     
(na vysielanie programu MS v hokeji  zo dňa 10. 5. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2008/191-2013                     
(na vysielanie programu zo dňa 22. 4. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2093/196-2013                     
(na vysielanie reklamy Hippokrates zo dňa 25. 4. 2013)
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s.                                           číslo licencie: R/70

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2095/197-2013                     
(na vysielanie programu Padla s Petrou Podkonickou zo dňa 25. 4. 2013)
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s.                                           číslo licencie: R/70

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2253/211-2013                
(na vysielanie programu Strašná haluz z dňa 4. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2638/222-2013                
(na vysielanie programu Bokovka z dňa 23. 5. 2013)
Vysielateľ: Radio, a.s.                                                      číslo licencie: R/71

43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2294/213-2013                     
(na vysielanie hudobnej skladby Černí Andělé zo dňa 4. 5. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: RD/1

44/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1856/178-2013                
(na vysielanie upútavky Bad boys z dňa 12. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

45/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2515/219-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

46/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1656/19/TV-2013
(monitorované dni: 2.4., 5.4.2013)
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.       číslo licencie: T/156

47/ Kontrolný monitoring
Správa č. 2299/18/Ro-2013
(monitorovaný deň: 7. 5. 2013 )
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov                      číslo licencie: R/100

48/ Kontrolný monitoring
Správa č. 2524/21/TV-2013
(monitorované dni: 13. a 20. 5. 2013 )
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky                                 číslo licencie: T/122

49/ Kontrolný monitoring
Správa č. 2523/22/TV-2013
(monitorované dni: 20. a 21. 5. 2013 )
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca                                  číslo licencie:  T/229

50/ Kontrolný monitoring
Správa č. 713/24/TV-2013
(monitorované dni: 1. 1.- 31. 1. 2013 )
Vysielateľ: RTVS vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1
           MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41, TD/17
           MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39, TD/15

51/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2013
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

52/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1928/25/TV-2013
(monitorované dni: 23. 3., 5. 4., 12. 4., 14. 4., 16. 4., 20. 4., 27. 4., 29. 4., 2. 5., 4. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16

53/ SK č.: 154-PLO/O-1613/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Ing. Michal Chabada -Virtual studio/www.mojandroid.sk

54/ SK č.: 149-PLO/O-1608/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 92/7-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy TA3, Hlavné správy TA3/Dva roky bez elektriny, Problémy s elektrinou/ 15. 12. 2012, 29. 12. 2012
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                            číslo licencie: TD/14

55/ SK č.: 153-PLO/O-1612/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 516/45-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy TA3/Poslanecký prieskum nebude/29. 1. 2013
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                          číslo licencie: TD/14

56/ SK č.: 171-PLO/O-1872/2013 zo dňa  9. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 168/16-2013, 232/17-2013, 232/18-2013, 232/19-2013, 296/26-2013, 296/27-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nemocničná kauza pokračuje/11. 12. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                      čísla licencií: T/41, TD/17

57/ SK č.: 197-PLO/O-2115/2013 zo dňa  23. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 431/38-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy RTVS/Bakiho Sadikiho vydajú na Slovensko/21. 12. 2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

58/ SK č.: 165-PLO/O-1866/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 1038/112-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Prípad na vidieku/3. 3. 2013
ÚK: Rozhas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2

59/ SK č.: 172-PLO/O-1873/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa č. 689/8/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam - deň/program/programová služba: 4. 2. 2013/Experti/JOJ, 6. 2. 2013/Kuriér/JOJ, 10. 2. 2013/Dr. Dolittle/JOJ, 10. 2. 2013 od 19:50 hod do 23:10 hod/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                           čísla licencií: T/39, TD/15

60/ SK č.: 196-PLO/O-2114/2013 zo dňa 23. 4. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 727/58-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Bučkovci – Slnko, seno, dedina/14. 1. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                           čísla licencií: T/39, TD/15

61/ SK č.: 193-PLO/O-2111/2013 zo dňa 23. 4. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 858/71-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná upútavka/deň: 22  výstrelov/17. 2. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                           čísla licencií: T/39, TD/15

62/ SK č.: 91-PLO/O-807/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5931/413-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Stroskotanec/25. 11. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         čísla licencií: T/41, TD/17
                            
63/ SK č.: 170-PLO/O-1871/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 473/42-2013, 473/43-2013, 872/73-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: Geronimo/27. 1. 2013, Pasca v džungli/ 27. 1. 2013, Nevyslovená pravda/
7. 2. 2013, od 16:00 hod do 17:00 hod/27. 1. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                          čísla licencií: T/219, TD/16


NEVEREJNÉ

64/ SK č.: 254-PLO/D-3086/2013 zo dňa 19. 6. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                         číslo licencie: R/113

65/ SK č.: 244-PLO/D-2831/2013 zo dňa 4. 6. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                         číslo licencie: R/87

66/ SK č.: 74-PLO/D-538/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice                číslo registrácie: TKR/213

67/ SK č.: 240-PLO/D-2720/2013 zo dňa 29. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Towerhome, a.s.                            číslo registrácie: TKR/336

68/ SK č.: 253-PLO/D-2937/2013 zo dňa 11. 6. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: B&H Media Group s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/326

69/ SK č.: 108-PLO/D-535/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/331

70/ SK č.: 86-PLO/D-678/2013 zo dňa 8. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: VARES, s.r.o.                                    číslo registrácie: TKR/107

71/ SK č.: 246-PLO/D-2868/2013 zo dňa 5. 6. 2013
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.                

72/ SK č.: 199-PLO/D-2066/2013 zo dňa 25. 4. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TES - SLOVAKIA, s.r.o.                   číslo licencie: T/183

73/ SK č.: 237-PLO/D-2645/2013 zo dňa 27. 5. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: NITRANET, s.r.o.

74/ SK č.: 252-PLO/D-3034/2013 zo dňa  17. 6. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa licencie č. R/106
ÚK:     SPINOZA, s.r.o.                           číslo licencie: R/106    
    Martin Černý    
    ATELIERY s.r.o.
    SUN IMPORT, s.r.o.                             
ÚP: 10:00 hod

75/ Výberové konanie - pokračovanie
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012, 182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012, 186-PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012, 190-PLO/O-R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012, 194-PLO/O-R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012, 198-PLO/O-R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012, 202-PLO/O-R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012
vo veci pridelenia frekvencií: 106,6 MHz Banská Bystrica, 105,1 MHz Banská Štiavnica, 95,6 MHz Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca,  107,0 Dobšiná,  87,9 MHz Dolný Kubín,  95,7 MHz Košice mesto,  96,0 MHz Lučenec,  88,1 MHz Marovka,  104,9 MHz Martin,  90,0 MHz Medzilaborce,  99,0 MHz Michalovce,  90,7 MHz Námestovo,  96,1 MHz Nitra,  104,8 MHz Poprad, 105,8 MHz Prešov, 92,9 MHz Prievidza – Silo, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 101,4 MHz Rožňava, 91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,  88,5 MHz Snina, 92,4 MHz Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 92,7 MHz Žilina – Zástranie
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.

Žiadosť o odňatie licencie spoločnosti Rádio VIVA, a.s.
SK č.: 247-PLO/D-2877/2013 zo dňa 6. 6. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                číslo licencie: R/70
       Rádio LUMEN, spol. s r.o.              číslo licencie: R/75  

76/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tipos.sk
Prevádzkovateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Stanovisko č. 2686/06/AMS-2013

77/ Rôzne
                      
Ústne pojednávanie:
10:00 hod.  - SK č.: 252-PLO/D-3034/2013 zo dňa  17. 6. 2013
    SPINOZA, s.r.o.                        číslo licencie: R/106   
    Martin Černý    
    ATELIERY s.r.o.
    SUN IMPORT, s.r.o.     

                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak