Program zasadnutia RVR dňa 18. 6. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 18. 6. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 238-PLO/D-2639/2013 zo dňa 27. 5. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.

3/ SK č.: 215-PLO/D-2357/2013 zo dňa 10. 5. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: GAYA, s.r.o.                                číslo licencie: TD/58
              
4/ SK č.: 148-PLO/O-1607/2013 zo dňa  26. 3. 2013
      147-PLO/O-1606/2013 zo dňa  26. 3. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 520/49-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) a § 54 ods. 2 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 14. 2. 2013/Žilinská televízia
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.                                čísla licencií T/148, TD/30

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1914/187-2013                    
(na vysielanie programu ZOO – správy Headline zo dňa 16. 4. 2013)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.         číslo licencie: R/105    

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/162-2013                
(na vysielanie programu Nebezpečný sudca zo dňa 24. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/219, TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1857/189-2013                
(na vysielanie programu Miss Slovensko 2013 zo dňa 14. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/161-2013                
(na vysielanie programu Posledná guľka zo dňa 24. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/219, TD/16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1860/179-2013                
(na vysielanie programu Titanic (1,2) zo dňa 14. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/219, TD/16


10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/147-2013                    
(na vysielanie programu Rain man zo dňa 16. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/148-2013                
(na vysielanie programu Benji-Utrhnutý z reťaze zo dňa 16. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2048/192-2013 a 2153/199-2013                    
(na vysielanie upútaviek na program Črepiny *  z dní 16. 4. 2013 a 29. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1849/176-2013                
(na vysielanie programu NCIS- Námorný vyšetrovací úrad (Royals &Loyals) zo dňa 11.4.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1778/173-2013                    
(na vysielanie Carisma TV z dní 8. a 9. 4. 2013)
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o.         číslo licencie: TD/57

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2295/212-2013                
(na vysielanie programu Láska nič nestojí zo dňa 28. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1649/165-2013                
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 31. 3. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2194/202-2013                    
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 25. 4. 2013)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1951/186-2013                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2190/208-2013, 2156/200-2013, 2191/204-2013, 2192/203-2013        
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2512/218-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1913/182-2013            
(na vysielanie zo dňa 15. 4. 2013 v čase od 19:55 do 22:05)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1604/163-2013, 1603/164-2013            
(na vysielanie programu Harry Potter a Dary smrti zo dňa 31. 3. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1884/180-2013                    
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 5. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2094/195-2013                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 4. 2013,  príspevok Matica stále nevie, či zmluvy zverejňovať)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1581/143-2013                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 16. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1752/171-2013                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2222/207-2013                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17. 4. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: RD/1

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2189/205-2013                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: TD/47

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1327/168-2013, 1515/142-2013, 2051/194-2013                
(na vysielanie programu Rádia HIT FM zo dňa 13. a 14. 3. 2013)
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o.           číslo licencie: R/106

30/ SK č.: 92-PLO/O-808/2013 zo dňa  12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6107/421-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/18. 11. 2012/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

31/ SK č.: 151-PLO/O-1610/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 107/9-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Plynárenstvo žralokom /12. 12. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          čísla licencií: T/41, TD/17

32/ SK č.: 15-PLO/O-306/2013 zo dňa  15. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5337/368-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Lampáreň/Večne živá kráľovná/16. 9. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41

33/ SK č.: 137-PLO/O-1457/2013 zo dňa 12. 3. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 6298/454-2012, 6299/455-2012, 6297/456-2012, 6300/457-2012, 6359/461-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/16. 12. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 čísla licencií: T/41, TD/7

34/ SK č.: 167-PLO/O-1868/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 910/103-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Najprísnejší rodičia/14. 2. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                 čísla licencií: T/41, TD/17

35/ SK č.: 169-PLO/O-1870/2013 zo dňa 9. 4. 2013
                   194-PLO/O-2112/2013 zo dňa 23. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 706/55-2013)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 858/71-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie: deň/čas: 10. 2. 2013 a 17. 2. 2013/od cca 8:00 hod do cca 13:00 hod
ÚK: MAC TV s.r.o.                             čísla licencií: T/39, TD/15
                    
36/ SK č.: 120-PLO/O-1053/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6250/442-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: Hon na beštiu/ 2. 12. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                čísla licencií: T/219 TD/16

37/ SK č.: 94-PLO/O-810/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6270/453-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Súdna sieň – Extrémne prípady/11. 12. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                             čísla licencií: T/39, TD/15

38/ SK č.: 44-PLO/O-575/2013 zo dňa 29. 1. 2013
                  118-PLO/O-1051/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni: 21. 10. 2012, 28. 10. 2013, 17. 11. 2012, 18. 11. 2012, 25. 11. 2012, 2. 12. 2012, 9. 12. 2012,
ÚK: MAC TV s.r.o.                                čísla licencií: T/219, TD/16

39/ SK č.: 155-PLO/O-1614/2013 zo dňa  26. 3. 2013
Doplnenie: Správa č. 6483/7/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 20. 12. 2012, 22. 12. 2012, 26. 1. 2013, 30. 1. 2013, 2. 2. 2013/JOJ, 20. 1. 2013, 27. 1. 2013/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                               čísla licencií: T/39, TD/15, T/219,TD/16


NEVEREJNÉ

40/ vo veci žiadosti o rozhlasovú licenciu (vydanie krátkodobej licencie)
ÚK: Slovenská letecká agentúra, s.r.o.                         

41/ SK č.: 225-PLO/D-2541/2013 zo dňa 21. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101

42/ SK č.: 221-PLO/D-2525/2013 zo dňa 20. 5. 2013
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                             číslo licencie: R/97

43/ SK č.: 220-PLO/D-2442/2013 zo dňa 15. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                                čísla licencií: T/207, TD/94

44/ SK č.: 205-PLO/D-2198/2013 zo dňa 2. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.                            čísla licencií: T/190, TD/33

45/ SK č.: 75-PLO/D-543/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                           číslo registrácie: TKR/203

46/ SK č.: 236-PLO/D-2642/2013 zo dňa 27. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote        číslo registrácie: TKR/100

47/ SK č.: 206-PLO/D-2291/2013 zo dňa 7. 5. 2013
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: CondorNet, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/278

48/ SK č.: 217-PLO/D-1703/2013 zo dňa 8. 4. 2013
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             čísla licencií: TD/7, TD/17, TD/47, TD/104, T/41
       CME Media Investments, s.r.o.                               
       CME Slovak Holdings, s.r.o.

49/ Rôzne

                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak