Program zasadnutia RVR dňa 4. 6. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 4. 6. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 181-PLO/O-R01/2013
vo veci pridelenia frekvencií : 92,6 MHz Bratislava
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                             

3/ Výberové konanie
SK: 182-PLO/O-R02/2013
vo veci pridelenia frekvencie : 105,5 MHz Bratislava
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.                    

4/ Výberové konanie
SK: 183-PLO/O-R03/2013
vo veci pridelenia frekvencie : 89,1 MHz Lučenec
ÚK: media.fm s.r.o.                                    

5/ Výberové konanie
SK: 184-PLO/O-R04/2013
vo veci pridelenia frekvencie :  99,6 MHz Martin
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.                            

6/ Výberové konanie
SK: 185-PLO/O-R05/2013
vo veci pridelenia frekvencie : 105,9 MHz Nitra
ÚK : JOLIN, s.r.o.
         RADIO ROCK, s.r.o.
         SITY MEDIA s.r.o.
         RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
         Rádio WOW  s.r.o.                            

7/ Výberové konanie
186-PLO/O-R06/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 95,5  MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.                    

8/ Výberové konanie        
187-PLO/O-R07/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 MHz Považská Bystrica
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.                    
9/ Výberové konanie
SK: 188-PLO/O-R08/2013
vo veci pridelenia frekvencie : 102,0 MHz Rožňava
ÚK: Marek Petráš                                    

10/ Výberové konanie        
SK: 189-PLO/O-R09/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Spišská Stará Ves
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                            

11/ Výberové konanie       
SK: 190-PLO/O-R10/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov
Návrh na zastavenie správneho konania                        

12/ Výberové konanie
SK: 191-PLO/O-R11/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.
        Rádio Šport s.r.o.
        Best FM Media  spol. s r.o.
        C.S.M. group s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
        D.EXPRES, a.s.                                     

13/ SK č.: 498-PLO/O-6412/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                  číslo registrácie: TKR/203

14/ SK č.: 499-PLO/O-6413/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SWAN, a.s.                                      číslo registrácie: TKR/275

15/ SK č.: 500-PLO/O-6414/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: BENET s.r.o.                                      číslo registrácie: TKR/176

16/ SK č.: 132-PLO/D-1317/2013  zo dňa 14. 3. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.                            

17/ SK č.: 202-PLO/D-2179/2013 zo dňa 2. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie
ÚK: Antik Telecom s.r.o.                         číslo licencie: TD/82

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1512/138-2013                    
(na vysielanie programu Náhradníci zo dňa 23.3.2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/159-2013                    
(na vysielanie programu 12 podmienok dedičstva  zo dňa 23.3.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1586/145-2013 a č. 1586/146-2013                    
(na vysielanie programu Sexi vyšetrovateľka a Podvodníci zo dňa 21. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: TD/16, T/219

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1858/181-2013
(na vysielanie časového úseku od cca 18. 55 do 20.05 hod. zo dňa 15. 4. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                     číslo licencie: TD/1

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1291/125-2013                
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 11.2.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1291/126-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14.2.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2050/193-2013                    
(na vysielanie programu Geissenovci - Ťažký život milionárov zo dňa 20.4.2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1496/136-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10.1.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2007/190-2013                
(na vysielanie upútaviek na programy Jednotky zo dňa 22. 4. 2013)
RTVS - vysielateľ na základe zákona                      číslo licencie: TD/1

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1514/140-2013                
(na vysielanie rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES zo dňa 21. 3. 2013)
Vysielateľ: BP Media, s. r. o.                           číslo licencie: R/102

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/149-2013                    
(na vysielanie programu Stratená duša zo dňa 16.2.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1997/188-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 4. 2013 a 14. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1650/166-2013                
(na vysielanie programu Výmena zo dňa 1. 4. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1300/129-2013                
(na vysielanie programu televízie JOJ zo dňa 12. 3. 2013 v čase 19:55 – 22:05 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1251/124-2013
(na vysielanie programu Krajina rebelov – Nový svet zo dňa 9.3. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                     číslo licencie: TD/1

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1946/185-2013                
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 zo dňa 17.4.2013)
Vysielateľ:  C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1848/174-2013, 1926/183-2013
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 10.4.2013)
Vysielateľ:  C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1748/14/Ro-2013
(monitorovaný deň: 11.4.2013)
Vysielateľ: Best FM, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: R/101

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1749/16/Ro-2013
(monitorovaný deň: 10.4.2013)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava                    číslo licencie: R/105

37/ SK č.: 125-PLO/O-1058/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 6183/427-2012, 6183/428-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované programy/príspevky/dni: Noviny o 12:00, Noviny o 17:00, Noviny/Potreby dieťaťa ne druhej koľaji, Ťažký život od narodenia/7. 12. 2012, 8. 12. 2012
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                  číslo licencie: T/39

38/ SK č.: 51-PLO/O-582/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5669/376-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Doslova/16. 10. 2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

39/ SK č.: 502-PLO/O-6416/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5489/371-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Faktor strachu/30. 10. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219

40/ SK č.: 136-PLO/O-1456/2013 zo dňa 12. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 240/25-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: Barbar Conan/23. 12. 2012
ÚK: MAC TV  s. r.o.                                  číslo licencie: T/219, TD/16

41/ SK č.: 119-PLO/O-1052/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6250/442-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Agent, ktorý ma miloval/2. 12. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219
    
42/ SK č.: 135-PLO/O-1455/2013 zo dňa 12. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 90/8-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/deň: JOJ/5. 12. 2012, 16. 12. 2012, 17. 12. 2012, JOJ PLUS/16. 12. 2012, 17. 12. 2012, 23. 12. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                             čísla licencií: T/39, T/219

43/ SK č.: 124-PLO/O-1057/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 6185/249-2012, 6111/423-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/deň: Rádio VIVA/27. 11. 2012, 11. 12. 2012
ÚK: Rádio VIVA a.s.                            číslo licencie: R/70

44/ SK č.: 49-PLO/O-580/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5889/394-2012)
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: U Pavla/29. 10. 2012
ÚK: TV LUX s.r.o.                             číslo licencie: T/207

45/ SK č.: 122-PLO/O-1055/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 6266/452-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Česká republika: Potratová tabletka sa vracia/
2. 12. 2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

46/ SK č.: 152-PLO/O-1611/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 108/10-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Schudobnieme ešte viac/6. 1. 2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie:  T/41

47/ SK č.: 423-PLO/O-5123/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 3505/273-2011)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Pochybnosti o útulku/28. 5. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41


NEVEREJNÉ


48/  SK č.: 173-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013
SK č.: 174-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013
SK č.: 175-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013
SK č.: 176-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencií
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             čísla licencií: TD/7, TD/47, TD/104, T/41, TD/17

49/ SK č.: 6-PLO/D-228/2013 zo dňa 16. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Miroslav Maco - Multichannel                číslo registrácie: TKR/307

50/ SK č.: 16-PLO/D-298/2013 zo dňa 21. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.                      číslo registrácie: TKR/288

51/ SK č.: 78-PLO/D-549/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/314

52/ SK č.: 79-PLO/D-604/2013 zo dňa 5. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: OZAREA-NEWS spol. s r.o.                      číslo registrácie: TKR/95

53/ SK č.: 201-PLO/D-2045/2013 zo dňa 24. 4. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                           číslo licencie: T/210

54/ SK č.: 204-PLO/D-2315/2013 zo dňa 9. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                  číslo licencie: T/86

55/ SK č.: 203-PLO/D-1709/2013 zo dňa 8. 4. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.                číslo licencie: R/122

56/ SK č.: 216-PLO/D-2386/2013 zo dňa 10. 5. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO a.s.                                 čísla licencií: R/71, R/116

57/ SK č.: 218-PLO/D-1977/2013 zo dňa 19. 4. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                 číslo licencie: R/112

58/ SK č.: 227-PLO/D-2568/2013 zo dňa 22. 5. 2013
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,                         čísla licencií: TD/35, T/201
        Slovak Telekom, a.s.                           číslo licencie: T/210
        RCS & RDS SA, Bukurešť, Rumunsko

59/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.lekari.sk
Prevádzkovateľ: EURONET SK s.r.o., Prievidza
Stanovisko č. 1918/03/AMS-2013

60/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  V háji
Prevádzkovateľ: Zoznam, s.r.o.
Stanovisko č. 1640/04/AMS-2013

61/ Rôzne


                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak