Program zasadnutia RVR dňa 20. a 21. 5. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. a 21. 5. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

20. 5. 2013, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

1.1 Žiadateľ: D.EXPRES, a.s.
      SK: 191-PLO/O-R11/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad
ÚP: 9:30 hod                                 

1.2. Žiadateľ: C.S.M. group  s.r.o.
      SK: 181-PLO/O-R01/2013, 191-PLO/O-R11/2013
      vo veci pridelenia frekvencií: 92,6 MHz Bratislava, 93,2 MHz Poprad
ÚP: 9:45 hod                                

1.3.    Žiadateľ: Best FM Media  spol. s r.o.
      SK: 182-PLO/O-R02/2013, 186-PLO/O-R06/2013, 187-PLO/O-R07/2013, 191-PLO/O-R11/2013
      vo veci pridelenia frekvencií: 105,5  MHz Bratislava, 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom,
      89,5 MHz Považská Bystrica, 93,2 MHz Poprad  
ÚP: 10:00 hod                                

1.4. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o.
     SK: 182-PLO/O-R02/2013, 186-PLO/O-R06/2013, 187-PLO/O-R07/2013
     vo veci pridelenia frekvencií: 105,5  MHz Bratislava  95,5  MHz Nové Mesto nad Váhom,
     89,5 MHz Považská Bystrica
ÚP: 10:15 hod                                

1.5. Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o.
      SK: 185-PLO/O-R05/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra
ÚP: 10:30 hod                                

1.6. Žiadateľ: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
     SK: 182-PLO/O-R02/2013, 185-PLO/O-R05/2013, 186-PLO/O-R06/2013, 187-PLO/O-R07/2013,
     191-PLO/O-R11/2013
     vo veci pridelenia frekvencií: 105,5 MHz Bratislava,  105,9 MHz Nitra, 95,5  MHz Nové Mesto
     nad Váhom, 89,5 MHz Považská Bystrica, 93,2 MHz Poprad
ÚP: 10:45 hod                                

1.7. Žiadateľ: JOLIN, s.r.o.
     SK: 185-PLO/O-R05/2013
     vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra
 ÚP: 11:00 hod                                

1.8. Žiadateľ: RADIO ROCK, s.r.o.
     SK: 185-PLO/O-R05/2013, 191-PLO/O-R11/2013
     vo veci pridelenia frekvencií: 105,9 MHz Nitra,   93,2  MHz Poprad
ÚP: 11:15 hod                                


1.9. Žiadateľ: Rádio WOW  s.r.o.
      SK: 185-PLO/O-R05/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra
ÚP: 11:30 hod                                

1.10. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o.
      SK: 189-PLO/O-R09/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Spišská Stará Ves
ÚP: 11:45 hod                                

1.11. Žiadateľ: media.fm s.r.o.
      SK: 183-PLO/O-R03/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec
ÚP: 12:00 hod                                 

1.12. Žiadateľ: Rádio Rebeca, s.r.o.
SK: 184-PLO/O-R04/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Martin
ÚP: 12:15 hod                                

1.13. Žiadateľ: Marek Petráš
      SK: 188-PLO/O-R08/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Rožňava
ÚP: 12:30 hod                                

1.14. Žiadateľ: Rádio Šport s.r.o.
      SK: 191-PLO/O-R11/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad
ÚP: 12:45 hod                                

1.15. Návrh na zastavenie správneho konania
      SK: 190-PLO/O-R10/2013
      vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov            


Prehľad ústnych pojednávaní dňa 20. 5. 2013 – výberové konanie
 
09:30 hod    D.EXPRES, a.s.
09.45 hod    
C.S.M. group s.r.o.
10:00 hod  
 Best FM Media, spol. s r.o.
10:15 hod    
GES Slovakia, s.r.o.
10:30 hod    
SITY MEDIA s.r.o.
10:45 hod    
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:00 hod   
JOLIN, s.r.o.
11:15 hod  
  RADIO ROCK, s.r.o.
11:30 hod   
Rádio WOW s.r.o.
11:45 hod   
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
12:00 hod   
media.fm s.r.o.
12:15 hod   
Rádio Rebeca, s.r.o.
12.30 hod    
Marek Petráš
12.45 hod   
Rádio Šport s.r.o.
 

21. 5. 2013, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 181-PLO/O-R01/2013
vo veci pridelenia frekvencií: 92,6 MHz Bratislava
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                         

3/ Výberové konanie
SK: 182-PLO/O-R02/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 105,5 MHz Bratislava
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.                

4/ Výberové konanie
SK: 183-PLO/O-R03/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec
ÚK: media.fm s.r.o.                                

5/ Výberové konanie
SK: 184-PLO/O-R04/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Martin
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.                        

6/ Výberové konanie
SK: 185-PLO/O-R05/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra
ÚK : JOLIN, s.r.o.
         RADIO ROCK, s.r.o.
         SITY MEDIA s.r.o.
         RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
         Rádio WOW  s.r.o.                        

7/ Výberové konanie
186-PLO/O-R06/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 95,5  MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.                

8/ Výberové konanie        
187-PLO/O-R07/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 MHz Považská Bystrica
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.                

9/ Výberové konanie
SK: 188-PLO/O-R08/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Rožňava
ÚK: Marek Petráš                                

10/ Výberové konanie        
SK: 189-PLO/O-R09/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Spišská Stará Ves
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                        

11/ Výberové konanie       
SK: 190-PLO/O-R10/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov
Návrh na zastavenie správneho konania                    

12/ Výberové konanie
SK: 191-PLO/O-R11/2013
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.
        Rádio Šport s.r.o.
        Best FM Media  spol. s r.o.
        C.S.M. group s.r.o.
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
        D.EXPRES, a.s.                            

13/ Sťažnosť č. 1301/128-2013 zo dňa 13. 3. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/67

14/ Sťažnosť č. 1249/170-2013 zo dňa 11. 3. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: ELTEX Slovakia s.r.o.                    

15/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: SPEED telecom s.r.o.                

16/ SK č.: 100-PLO/D-742/2013 zo dňa 14. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/10

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/83-2013                    
(na vysielanie programu Večný bojovník zo dňa 6. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: TD/16, T/219

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1034/118-2013                
(na vysielanie programu Dr. Dokonalý zo dňa 28. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: TD/15, T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/152-2013                
(na vysielanie programu Kráľova priazeň zo dňa17. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: TD/16, T/219


20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/153-2013                
(na vysielanie programu Prorok zla zo dňa18. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/154-2013                
(na vysielanie programu Pomsta za nespravodlivosť zo dňa 19. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/155-2013                
(na vysielanie programu Magické deviatky zo dňa 20.2.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/160-2013                
(na vysielanie programu Vražedné vidiny zo dňa 23. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1031/109-2013                
(na vysielanie programu Deň a noc  zo dňa 27. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/158-2013                
(na vysielanie programu Stena tajomstiev  zo dňa 23. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/151-2013                
(na vysielanie programu Nezmieriteľní zo dňa 17. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/150-2013                
(na vysielanie programu Vyzvedač zo dňa 17. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/85-2013                
(na vysielanie programu Cesta do Sonory zo dňa 10.2.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/92-2013                
(na vysielanie programu Davidova matka zo dňa 14. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/156-2013                    
(na vysielanie programu Expres foto zo dňa 20.2.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1586/157-2013                
(na vysielanie programu Mesto v obkľúčení zo dňa 22. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1516/141-2013                
(na vysielanie upútavky na program Deň a noc zo dňa 22. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/16, T/219

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1034/119-2013                    
(na vysielanie programu Horúca krv zo dňa 5. 3. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1641/167-2013                    
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Založená obec, zo dňa 14. 3. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona                  číslo licencie: TD/1

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1565/144-2013                    
(na vysielanie programu zo dňa 26. 3. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona                  číslo licencie: TD/1

36/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1150/120-2013                    
(na vysielanie programu zo dňa 5. 3. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona                  číslo licencie: RD/1

37/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 789/66-2013                
(na vysielanie programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina  zo dňa 17. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1753/172-2013                    
(na vysielanie komunikátu Akčná výhra zo dňa 30. 3. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                  číslo licencie: TD/47

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1325/134-2013                
(na vysielanie programu Noviny z dní 11. 10., 24.10. 2012 a 16. 2., 17.2. a 21. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/15, T/39

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1325/135-2013                
(na vysielanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie www.noviny.sk z dní 11. 10., 24. 10. 2012 a 16. 2., 18. 2. a 21. 2. 2013)
Poskytovateľ služby: MAC TV s.r.o.                     

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 912/104-2013, č. 933/105-2013, č. 969/106-2013                 
(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku – Takže takto zo dňa 21. 2. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona                 číslo licencie: RD/1

42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1037/111-2013                    
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 1. 3. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona                 číslo licencie: RD/1

43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 891/101-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17.2.2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41, TD/17

44/ Kontrolný monitoring
Správa č. 610/11/TV-2013  
(monitorované dni: 6.2., 8.2.2013)
Vysielateľ: SBD III. Košice                                                       číslo licencie: T/36

45/ Kontrolný monitoring
Správa č. 609/10/TV-2013
(monitorované dni: 6.2., 8.2.2013)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o                                            číslo licencie: T/149

46/ Kontrolný monitoring
Správa č. 989/15-TV-2013
(monitorované dni: 20. 2. a 22. 2. 2013)
Vysielateľ: Marián Matús                                                         číslo licencie: T/30

47/ Kontrolný monitoring
Správa č.1601/17/TV-2013
(vysielanie z dní: 16.2., 17.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 28.2., 4.3., 12.3., 22.3., 23.3., 24.3.2013 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                          číslo licencie: TD/16, T/219
                                                                                                                               TD/15, TD/39

48/ SK č.: 89-PLO/O-805/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5892/395-2012, 5892/396-2012, 5892/397-201)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nie sú peniaze pre záchranárov/29. 10. 2012
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

49/ SK č.: 90-PLO/O-806/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5892/398-2012, 5892/399-2012, 5892/400-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevky/dni: Televízne noviny/Šikovní vraj odchádzajú, Postavili sa za neho sestričky/Je ich stále viac/1. 11. 2012, 2. 11. 2012, 19. 11. 2012
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41

50/ SK č.: 123-PLO/O-1056/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č.6439/464-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Čierni pasažieri bez dôkazov/15. 12. 2012
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                 

51/ SK č.: 496-PLO/O-6199/2012 zo dňa 4. 12. 2012
Doplnenie: Správa č. 54/12/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Vyžiadaný záznam - deň/programová služba: 26. 9. 2012/TV Centrum
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                                                             číslo licencie: T/178

52/ SK č.: 95-PLO/O-811/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa č. 6286/6/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadané záznamy - deň//programová služba: 22. 11. 2012, 11.12.2012/JOJ, 18. 11. 2012, 19. 11. 2012, 25. 11. 2012, 26. 11. 2012, 2. 12. 2012, 3. 12. 2012, 9. 12. 2012/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                        čísla licencií: T/39, TD/15/T/219, TD/16

53/ SK č.: 134-PLO/O-1454/2013 zo dňa 12. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6302/458-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Narnia: Princ Kaspian /16. 12. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                        čísla licencií: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

54/ SK č.: 108-PLO/D-535/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.                                                    číslo registrácie: TKR/331

55/ SK č.: 105-PLO/D-551/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SiNET CTV s.r.o.                                                         číslo registrácie: TKR/325

56/ SK č.: 58-PLO/D-507/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.              číslo registrácie: TKR/300

57/ SK č.: 35-PLO/D-500/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/254

58/ SK č.: 144-PLO/D-1420/2013 zo dňa 20. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava              číslo licencie: T/232

59/ SK č.: 127-PLO/D-1425/2013 zo dňa 20. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.                                                   číslo licencií: T/99, TD/97

60/ Rôzne


                                 
                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak