Program zasadnutia RVR dňa 23. 4. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 23. 4. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 474-PLO/O-5971/2012  zo dňa 20. 11. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                    číslo licencie: R/70

3/ SK č.: 128-PLO/D-1011/2013 zo dňa 1. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/47

4/ SK č.: 129-PLO/D-1012/2013 zo dňa 1. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/7

5/ SK č.: 11-PLO/D-125/2013  zo dňa 8. 1. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.

6/ Oznámenie o zániku licencie č. TD/88
Držiteľ licencie: CondorNet, s.r.o.                             číslo licencie: TD/88

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosti č. 667/116-2013, 968/117-2013 a v časti nevyužívania frekvencií sťažnosti č. 1327/168-2013, 1515/142-2013 (vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: SPINOZA, s.r.o.                číslo licencie: R/106

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1354/133-2013                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 9. 1. 2013)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                               číslo licencie: T/73

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/74-2013                
(na vysielanie programu Dôkaz lásky zo dňa 8. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: TD/16, T/219

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/93-2013                
(na vysielanie programu Odhalené vraždy zo dňa 15. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: TD/16, T/219

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 858/71-2013                
(na vysielanie programu Ambiciózna blondínka (upútavky) zo dňa 17. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: TD/15, T/39


12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/94-2013                
(na vysielanie programu Ako ukradnúť Venušu zo dňa 29. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: TD/16, T/219

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/96-2013                
(na vysielanie programu Posledný samuraj zo dňa 30. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: TD/16, T/219

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/97-2013                
(na vysielanie programu Grand Canyon zo dňa 31. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: TD/16, T/219

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 875/72-2013                
(na vysielanie programu Da Vinci – upútavka na program Deň a noc zo dňa 20. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: TD/16, T/219

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1299/127-2013                    
(na vysielanie zo dňa 29. 1. 2013)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.           číslo licencie: TD/67

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 668/53-2013                
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 6. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: TD/16, T/219

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 792/63-2013                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 14. 2. 2013)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                    číslo licencie: TD/14

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 792/62-2013                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 14. 2. 2013)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                   číslo licencie: TD/14

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 282/114-2013, 591/115-2013                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 20. 1. 2013 a 11. 1. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 727/58-2013                
(na vysielanie programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina zo dňa 14. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: TD/16, T/219

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/87-2013                
(na vysielanie programu Prekliaty osud zo dňa 12. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: TD/16, T/219

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/89-2013                
(na vysielanie programu Tanec na vlnách zo dňa 13. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: TD/16, T/219

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/81-2013                
(na vysielanie programu Jekyll and Hyde zo dňa 6. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: TD/16, T/219

25/ Sťažnosť č. 588/50-2013                    
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 4. 2. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17

26/ Sťažnosť č. 430/37-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 1. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17

27/ Sťažnosť č. 431/38-2013 a sťažnosť č. 429/36-2013                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 12. 2012, na vysielanie programu Rádiožurnál o 18 zo dňa 21.12.2012)
Vysielateľ: Vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1, RD/1

28/ Sťažnosť č. 799/60-2013
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 14. 2. 2012)
Vysielateľ: Vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1061/9/TV-2013
(monitorované dni: 4. 3. 2013)
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným         číslo licencie: T/177

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 897/12/TV-2013  
(monitorované dni: )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: T/39, TD/15
                                                                                                                                            T/219, TD/16
31/ SK č.: 48-PLO/O-579/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5889/394-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: U Pavla/ 29. 10. 2012
ÚK: TV LUX s.r.o.                                                        číslo licencie: T/207

32/ SK č.: 50-PLO/O-581/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5875/402-2012, 5875/403-2012, 5875/404-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny o 12:00, Noviny o 17:00/Lekári odmietli potrat (Žena zomrela)/15. 11. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                     číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 45-PLO/O-576/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5787/390-2012)
(vo veci možného porušenia   § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Nebezpečný sudca /17. 11. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/219

34/ SK č.: 88-PLO/O-804/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 6239/432-2012, 6250/449-2012, 6250/450-2012, 6250/446 -2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Poklad Aztékov, Nebezpečný vlak, Pokoj a pohoda, Sedem smrteľných hriechov 1. časť/ 2. 12. 2012, 11. 12. 2012, 9. 12. 2012, 9. 12. 2012
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie:  TD/47, TD/7
            
35/ SK č.: 47-PLO/O-578/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5886/406-2012, 5888/407-2012, 5924/408-2012, 5926/409-2012, 5930/412-2012)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/23. 11. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41


NEVEREJNÉ

36/ SK č.: 39-PLO/D-505/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.                   číslo registrácie: TKR/323

37/ SK č.: 17-PLO/D-327/2013 zo dňa 23. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KATES, s.r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/41

38/ SK č.: 109-PLO/D-603/2013 zo dňa 5. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BENET s.r.o.                                                  číslo registrácie: TKR/176

39/ SK č.: 107-PLO/D-681/2013 zo dňa 8. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                                      číslo registrácie: TKR/324

40/ SK č.: 29-PLO/D-444/2013 zo dňa 29. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: B&H Media Group s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/326

41/ SK č.: 41-PLO/D-512/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TES Media,  s.r.o.                                       číslo registrácie: TKR/290

42/ SK č.: 83-PLO/D-615/2013 zo dňa 5. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SWAN, a.s.                                                  číslo registrácie: TKR/275

43/ SK č.: 159-PLO/D-1733/2013 zo dňa 10. 4. 2013
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: NELSON Services, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/335

44/ SK č.: 141-PLO/D-1471/2013 zo dňa 21. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.       čísla licencií: T/141, TD/98

45/ SK č.: 130-PLO/D-1013/2013 zo dňa 1. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         čísla licencií: T/41, TD/17

46/ SK č.: 66-PLO/D-557/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                                   číslo licencie: R/121

47/ SK č.: 8-PLO/D-741/2013 zo dňa 13. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                                     čísla licencií: R/87, RD/18

48/ SK č.: 157-PLO/D-1124/2013 zo dňa 5. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie – zmena právnych skutočností  
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                        číslo licencie: R/112

49/ SK č.: 158-PLO/D-1723/2013 zo dňa 9. 4. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: AGENTÚRA S, s.r.o.                                číslo licencie: T/148

50/ SK č.: 126-PLO/D-1163/2013 zo dňa 7. 3. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. T/149 a registrácie retransmisie č. TKR/166
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.                              číslo licencie/registrácie: T/149/ TKR/166
        Ing. arch. Richard Krajči a Štúdio-VT s.r.o.


51/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak