Program zasadnutia RVR dňa 26. 3. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 26. 3. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č.: 520-49/2013 z 31. 1. 2013
Sťažnosť smeruje proti: AGENTURA S, s.r.o.                 čísla licencií: T/148, TD/30

3/ SK č.: 67-PLO/D-552/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                                                       číslo licencie: TD/99

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 404/34-2013                 
(na vysielanie piesne Another Love zo dňa 25. 1. 2013)
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.                                                číslo licencie: R/66

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.92/7-2013                    
(na vysielanie programu Správy TA3, Hlavné správy TA3 zo dňa 15. a 29. 12. 2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                    číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 473/41-2013                
(na vysielanie programu Ground Zero: Koniec sveta zo dňa 20. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 635/52-2013                    
(na vysielanie programu Lovkyňa neverných zo dňa 5. 2. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 560/48-2013                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 2. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 390/35-2013                    
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 28. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 432/39-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 10. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 59/3-2013                    
(na vysielanie programu Rýchly a zbesilý zo dňa 31. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 671/54-2013                
(na vysielanie programu Čítanie na pokračovanie zo dňa 7. 2. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                          

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 154/14-2013                
(na vysielanie zo dňa 9.1.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 63/1-2013; 64/2-2013; 66/4-2013                    
(na vysielanie programu Vy nám taky, šéfe!  zo dňa 30. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 315/29-2013                
(na vysielanie v čase od 9:50 do 15:10 hod. zo dňa 21. 1. 2013)
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                  číslo licencie: R/71

16/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 107/9-2013                
(na vysielanie programov Televízne noviny  z dní 12. 12. 2012)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 108/10-2013                
(na vysielanie programov Televízne noviny  z dní a 6. 1. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 516/45-2013                 
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 zo dňa 29. 1. 2013)
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                                                číslo licencie: TD/14

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 760/65-2013                    
(www.mojandroid.sk)
Prevádzkovateľ: Ing. Michal Chabada Virtual studio                      

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.6483/7/TV-2013
(monitorované dni: 20. 1. 2013, 26. 1. 2013, 27. 1. 2013, 30. 1. 2013, 2. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                                 číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16

21/ SK č.: 475-PLO/O-5972/2012 zo dňa 20. 11. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 4602/333-2012 a 4606/325/2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam – program/deň: upútavka na program Súdna sieň/16. 9. 2012,
Súdna sieň/17. 9. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39

22/ SK č.: 462-PLO/O-5656/2012 zo dňa 6. 11. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4315/308-2012)                
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Legendárna päsť/26. 8. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39

23/ SK č.: 492-PLO/O-6195/2012 zo dňa 4. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 4758/343-2012)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: Farmár hľadá ženu /22. 9. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie:  T/39

24/ SK č.: 506-PLO/O-6420/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 5073/355-2012)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: Princ z Perzie: Piesky času /10. 10. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                     číslo licencie:  T/39

25/ SK č.: 505-PLO/O-6419/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 4802/348-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Šerif  Ned Blessing /23. 9. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    čísla licencií:  T/219, TD/16

26/ SK č.: 452-PLO/O-5451/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie:  programová služba/dni: GTV/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.                                          číslo licencie: T/194


NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 25-PLO/D-395/2013 zo dňa 28. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Róbert Svetlík – SK Company                       číslo registrácie: TKR/31

28/ SK č.: 37-PLO/D-503/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Michal Jurkovič - Elektro                       číslo registrácie: TKR/42

29/ SK č.: 73-PLO/D-533/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: MIPAS, s.r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/158

30/ SK č.: 76-PLO/D-547/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                                                číslo registrácie: TKR/272

31/ SK č.: 110-PLO/D-655/2013 zo dňa 7. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV Štrba                                                        číslo registrácie: TKR/202

32/ SK č.: 97-PLO/D-798/2013 zo dňa 18. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA s.r.o.                                           číslo registrácie: TKR/282

33/ SK č.: 80-PLO/D-594/2013 zo dňa 5. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov               číslo registrácie: TKR/130

34/ SK č.: 26-PLO/D-396/2013 zo dňa 28. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                                              číslo registrácie: TKR/9

35/ SK č.: 27-PLO/D-397/2013 zo dňa 28. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                                             číslo registrácie: TKR/121

36/ SK č.: 106-PLO/D-553/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik                číslo registrácie: TKR/113

37/ SK č.: 81-PLO/D-550/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS                  číslo registrácie: TKR/209

38/ SK č.: 62-PLO/D-378/2013 zo dňa 25. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                                    číslo registrácie: TKR/183

39/ SK č.: 57-PLO/D-515/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: Stelartv  s.r.o.                                            číslo registrácie: TKR/327

40/ SK č.: 65-PLO/D-535/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o.                   číslo registrácie: TKR/251

41/ SK č.: 68-PLO/D-372/2013 zo dňa 25. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností  
ÚK: ASISTNET CONSULTING COMPANY, s.r.o.                číslo licencie: R/122

42/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak