Program zasadnutia RVR dňa 12. 3. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 3. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 64-PLO/D-387/2013  zo dňa 25. 1. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV Stream s.r.o.

3/ SK č.: 98-PLO/D-795/2013 zo dňa 18. 2. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/104

4/ SK č.: 442-PLO/O-5441/2012 zo dňa 23. 10. 2012
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                     číslo retransmisie: TKR/203
           
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 90/8-2013                
(na vysielanie programu Noviny o 17:00, Krimi, Noviny zo dňa 5. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 240/22-2013                
(na vysielanie programu Len pre tvoje oči zo dňa 16. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/219, TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 240/23-2013                
(na vysielanie programu Červená rieka  zo dňa 16. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/219, TD/16

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 240/24-2013                
(na vysielanie programu Chobotnička  zo dňa 23. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/219, TD/16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6302/458-2012                
(na vysielanie programu Narnia: Princ Kaspian zo dňa 16. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 240/25-2013                
(na vysielanie programu Strážca zákona  zo dňa 23. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6351/459-2012                    
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 29. 11. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                         

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6451/465-2012                
(na vysielanie programu Noviny o 17, Krimi, Noviny zo dňa 20. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 517/44-2013                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 26. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 140/11-2013, 141/12-2013, 142/13-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 1. 10. 2012, 15. a 26. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 93/6-2013                    
(na vysielanie programu Happy Feet zo dňa 5. 1. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 224/20-2013, 258/28-2013                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 1. 2013 a Televízne noviny zo dňa 15. 1. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
                    MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 94/5-2013                    
(na vysielanie programu Moja super ex zo dňa 5. 1. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6453/466-2012                
(na vysielanie programu Deň nezávislosti zo dňa 22. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39, TD/15

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6488/469-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 6298/454-2012, 6299/455-2012, 6297/456-2012, 6300/457-2012, 6359/461-2012    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17

21/ SK č.: 448-PLO/O-5447/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa č. 44/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadané záznamy: Programová služba/dni: AZTV INFO/ 6. a 7. 9. 2012
ÚK: AZTV, spol. s r.o.                                                   číslo licencie: T/153

22/ SK č.: 507-PLO/O-6421/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4571/321-2012)                
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: Programová služba/deň/program: JOJ/7. 9. 2012/Špeciálne extrémne rodiny
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                        číslo licencie: T/39

23/ SK č.: 476-PLO/O-5973/2012 zo dňa 20. 11. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 4307/306-2012)
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hvězda zvaná Pelyněk/19. 8. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                        číslo licencie: T/219

24/ SK č.: 446-PLO/O-5445/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4667/332-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie: 18. 9. 2012 o cca 18:23 hod
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                        číslo licencie: T/125

25/ SK č.: 491-PLO/O-6194/2012 zo dňa 4. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 5097/357-2012)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/12. 10. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

26/ SK č.: 451-PLO/O-5450/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie: komunikát/dni: inzeráty/Vakációs bibliahét/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.                                         číslo licencie:  T/194

27/ SK č.: 452-PLO/O-5451/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie:  Programová služba/dni: GTV/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.                                         číslo licencie: T/194

28/ SK č.: 453-PLO/O-5452/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie:  Programová služba/dni: GTV/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.                                         číslo licencie: T/194

29/ SK č. :
105-PLO/O-903/2011 zo dňa 15. 2. 2011
153-PLO/O-1616/2011 zo dňa 15. 3. 2011
162-PLO/O-1625/2011 zo dňa 15. 3. 2011
164-PLO/O-1627/2011 zo dňa 15. 3. 2011
157-PLO/O-1620/2011 zo dňa 15. 3. 2011
160-PLO/O-1623/2011 zo dňa 15. 3. 2011
274-PLO/O-2405/2011 zo dňa 12. 4. 2011
245-PLO/O-2088/2011 zo dňa 29. 3. 2011
247-PLO/O-2090/2011 zo dňa 29. 3. 2011
151-PLO/O-1614/2011 zo dňa 15. 3. 2011
152-PLO/O-1615/2011 zo dňa 15. 3. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorované komunikáty/obdobie: reklamné šoty na lieky/7. 12. 2010 až 12. 2. 2011  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 čísla licencií: T/41 a TD/7

                    
NEVEREJNÉ

30/ SK č.: 30-PLO/D-468/2013 zo dňa 29. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TESATEL, s.r.o.                                                číslo registrácie: TKR/310

31/ SK č.: 31-PLO/D-472/2013 zo dňa 30. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.                       číslo registrácie: TKR/316

32/ SK č.: 33-PLO/D-476/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou     číslo registrácie: TKR/92

33/ SK č.: 72-PLO/D-532/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                                     číslo registrácie: TKR/150

34/ SK č.: 87-PLO/D-736/2013 zo dňa 13. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABSEN  s.r.o.                                                číslo registrácie: TKR/104

35/ SK č.: 60-PLO/D-498/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ARTOS, a.s.                                                     číslo registrácie: TKR/308

36/ SK č.: 63-PLO/D-377/2013 zo dňa 25. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: STASTEL, s.r.o.                                              číslo registrácie: TKR/253

37/ SK č.: 59-PLO/D-508/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TS, s.r.o.                                                          číslo registrácie: TKR/189

38/ SK č.: 56-PLO/D-551/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/91

39/ SK č.: 61-PLO/D-514/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Dušan - Sika – STELAR                               číslo registrácie: TKR/156

40/ SK č.: 113-PLO/D-869/2013 zo dňa 20. 2. 2013
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: NELSON Services, s.r.o.                     

41/ SK č.: 104-PLO/D-787/2013 zo dňa 15. 2. 2013
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Towercom Infrastructure, a.s.                 

42/ SK č.: 111-PLO/D-424/2013 zo dňa 28. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Telemone, s.r.o.                                             číslo licencie: T/216

43/ SK č.: 112-PLO/D-424/2013 zo dňa 28. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Telemone, s.r.o.                                            číslo licencie: T/217

44/ SK č.: 20-PLO/D-335/2013 zo dňa 23. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                 čísla licencií: T/39, TD/15

45/ SK č.: 114-PLO/D-863/2013 zo dňa 20. 2. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV CENTRUM  s.r.o.                                    číslo licencie: T/178

46/ Rôzne                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak