Program zasadnutia RVR dňa 26. 2. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 26. 2. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 355-PLO/O-4592/2012  zo dňa 11. 9. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                            číslo licencie: R/70

3/ SK č.: 85-PLO/D-661/2013  zo dňa 7. 2. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slov Media Group s.r.o.                           

4/ SK č.: 54-PLO/D-389/2013  zo dňa 28. 1. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MADAM ART, s.r.o.
           
5/ Sťažnosti č. 5532/381-2012 zo dňa 15. 11. 2012 a 5808/392-2012 zo dňa 19. 11. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: SPINOZA, s.r.o.                      číslo licencie: R/106

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/433-2012                    
(na vysielanie programu Žiť a nechať zomrieť  zo dňa 18. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/437-2012                    
(na vysielanie programu Muž so zlatou zbraňou zo dňa 25. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: TD/16

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/447-2012                    
(na vysielanie programu Moonraker zo dňa 9. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: TD/16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/442-2012                    
(na vysielanie programu Agent, ktorý ma miloval zo dňa 2. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6049/417-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné televízne noviny  zo dňa 9. 10. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/435-2012                    
(na vysielanie programu Prvý rytier  zo dňa 18. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/7

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/444-2012                    
(na vysielanie programu Súmrak nad Sommarholmom  zo dňa 2. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/7

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/439-2012                    
(na vysielanie programu Po stopách lásky  zo dňa 25. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/7

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/445-2012                    
(na vysielanie programu Smiem prosiť? zo dňa 2. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/7

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/436-2012                    
(na vysielanie programu Petrolejový princ zo dňa 18. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.                číslo licencie: TD/47

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6439/464-2012                    
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 15. 12. 2012)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                     

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6266/452-2012                        
(na vysielanie programu Správy STV  z 2. 12. 2012 )
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6151/425-2012                    
(na vysielanie programu Partička  zo dňa 8. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6456/468-2012                    
(na vysielanie programu Animované biblické príbehy/Narodil sa kráľ zo dňa 24. 12. 2012)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                     

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6351/460-2012                        
(na vysielanie programu Správy STV  z 30. 11. 2012 )
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6185/429-2012                    
(na vysielanie reklamy: satelitná televízia Skylink  zo dňa 11. 12. 2012)
Vysielateľ: VIVA a.s., Bratislava                                        číslo licencie: R/70
                                    
22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.6111/423-2012            
(na vysielanie reklamy: nezávisle kúrenie Webasto zo dňa 27. 11. 2012)
Vysielateľ: VIVA a.s., Bratislava                                        číslo licencie: R/70

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6363/462-2012                    
(na vysielanie zo dňa 18. 12. 2012, hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6455/467-2012                
(na vysielanie zo dňa  23. 12. 2012, hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.  s r.o.                číslo licencie: TD/17

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6183/427-2012, 6183/428-2012                
(na vysielanie programov Noviny o 12 zo 7. 12. 2012, Noviny o 17 zo dňa 7. 12. 2012, Noviny zo dňa 8. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV  s. r.o.                                                    číslo licencie: TD/15

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6108/422-2012                    
(na vysielanie programu Komentáre  z 2. 11. 2012 )
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 6237/430-2012, č. 6238/431-2012                    
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 19. 11. 2012 a programu Správy a komentáre zo dňa 10. 12. 2012)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                     

28/ SK č.: 224-PLO/O-3635/2010 zo dňa 6. 7. 2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2856/259-2010)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Týždenník/Detské zariadenie Neposedko v nákupnom centre v Trenčíne/12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5., 18. 5. a 19. 5. 2010)
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“                                      číslo licencie: T/126

29/ SK č.: 17-PLO/O-132/2011 zo dňa 11. 1. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5233/392-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Týždenník/22. 9. 2010 až 29. 9. 2010
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“                                      číslo licencie: T/126

30/ SK č.: 449-PLO/O-5448/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie : Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 38 ods. 4 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/ deň: Štúrovská televízia (ŠTV)/6. 7. 2012
ÚK: Július Pereszlényi - Servis TV - Video                      číslo licencie: TD/18

31/ SK č.: 450-PLO/O-5449/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie : Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 36 ods. 2 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/dni: Štúrovská televízia (ŠTV)/22. 6. 2012, 25. 6. 2012, 6. 7. 2012
ÚK: Július Pereszlényi - Servis TV - Video                      číslo licencie: TD/18

32/ SK č.: 493-PLO/O-6196/2012 zo dňa 4. 12. 2012
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4601/324-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: program/deň: Farmár hľadá ženu/15. 9. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 444-PLO/O-5443/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4472/314-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Pre hrsť dolárov/2. 9. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/219

34/ SK č.:
•    387-PLO/O-4276/2011 zo dňa 11. 10. 2011     
 Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2394/207-2011)
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/13. 4. 2011
•    389-PLO/O-4278/2011 zo dňa 11. 10. 2011
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2393/206-2011)
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/12. 4. 2011
•    391-PLO/O-4280/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2392/205-2011)
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/11. 4. 2011
ÚK : MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41

35/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 26. 6. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6773/476-2011)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39

36/ SK č.:
•    428-PLO/O-82/2010 zo dňa 21. 12. 2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28. 9. 2010
•    419-PLO/O-6191/2011 zo dňa 21. 12. 2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28. 9. 2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: T/41


NEVEREJNÉ

37/ SK č.: 412-PLO/O-R30/2012, 413-PLO/O-R31/2012, 414-PLO/O-R32/2012,
                  415-PLO/O-R33/2012, 416-PLO/O-R34/2012, 417-PLO/O-R35/2012,
                  418-PLO/O-R36/2012, 419-PLO/O-R37/2012, 420-PLO/O-R38/2012,
                  421-PLO/O-R39/2012
                  vo veci pridelenia frekvencií: 89,0 MHz Rožňava, 90,8 MHz Prešov - Stráže, 92,6 MHz       
                  Levoča, 95,9 MHz Snina, 97,0 MHz Michalovce, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz        
                  Stropkov, 104,1 MHz Prešov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice
(pokračovanie vo výberovom konaní vyhlásenom Radou dňa 12. 10. 2012)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.

38/ SK č.: 1-PLO/D-88/2013 zo dňa  7. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT                                                       číslo registrácie: TKR/233

39/ SK č.: 18-PLO/D-321/2013 zo dňa  22. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/196

40/ SK č.: 19-PLO/D-295/2013 zo dňa  21. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák                                                číslo registrácie: TKR/279

41/ SK č.: 21-PLO/D-349/2013 zo dňa  24. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o.                                                         číslo registrácie: TKR/293

42/ SK č.: 22-PLO/D-348/2013 zo dňa 24. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: E L E C T R I S spol. s r.o.                                      číslo registrácie: TKR/7

43/ SK č.: 23-PLO/D-370/2013 zo dňa 25. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.                                     číslo registrácie: TKR/224

44/ SK č.: 24-PLO/D-393/2013 zo dňa 28. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                                               číslo registrácie: TKR/102

45/ SK č.: 28-PLO/D-441/2013 zo dňa 29. 1. 2013
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.                                                číslo registrácie: TKR/306

46/ SK č.: 38-PLO/D-504/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.                               číslo registrácie: TKR/169

47/ SK č.: 40-PLO/D-509/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.                                      číslo registrácie: TKR/173

48/ SK č.: 69-PLO/D-526/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK:MARTICO, s.r.o.                                                      číslo registrácie: TKR/27

49/ SK č.: 70-PLO/D-531/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/204

50/ SK č.: 71-PLO/D-531/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/127

51/ SK č.: 12-PLO/D-126/2013 zo dňa 8. 1. 2013
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.                           

52/ SK č.: 77-PLO/D-548/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci oznámenia zmien licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX  s.r.o.                                                         čísla licencií: T/207, TD/94

53/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.slobodnyvysielac.sk
Vysielateľ: Slobodný vysielač, o. z.
Stanovisko č. 105/01/AMS-2013

54/ Rôzne


                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak