Program zasadnutia RVR dňa 18. 12. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 18. 12. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č. : 366-PLO/O-4819/2012 zo dňa 25.09.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3811/278-2012)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Turist servis, s.r.o.                 číslo licencie: R/96

3/ SK č. : 315-PLO/O-3825/2012 zo dňa 10.07.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2321/192-2012, 5245/367-2012)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : SPINOZA, s.r.o.                                                          číslo licencie: R/106

4/ SK č. : 316-PLO/O-3826/2012 zo dňa 10.07.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2321/193-2012, 5228/360-2012)
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : TV 5 s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/160

5/ SK č.: 329-PLO/O-3909/2012 zo dňa 10.07.2012    
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DSi DATA s.r.o.                                                            číslo registrácie: TKR/282

6/ SK č.: 318-PLO/O-3828/2012 zo dňa 10.07.2012    
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2679/220-2012)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                                             číslo registrácie: TKR/257

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Dozorované subjekty:
-    DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                                  číslo registrácie: TKR/203
-    SWAN, a.s.                                                                    číslo registrácie: TKR/275
BENET, s.r.o.                                                                      číslo registrácie: TKR/176

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5097/356-2012                
(na vysielanie programu Farma zo dňa 11.10.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4988/353-2012                
(na vysielanie programu Farma zo dňa 6.10.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5344/369-2012, 5344/370-2012                        
(na vysielanie programu Regionálny Denník a Správy zo dňa 12. 10. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                       

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5301/365-2012                
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Cvernovka: Konečná zo dňa 8. 10. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                         

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 5041/354-2012, 5099/359-2012, 5229/361-2012                
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 7. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5663/377-2012 a 5663/378-2012                
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 16. 9. 2012  a 11. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4985/352-2012                
(na vysielanie programu Pomstiteľ zo dňa 30. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/219

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4802/346-2012                
(na vysielanie programu Dobrý, zlý a čudný zo dňa 9. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/219

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4802/347-2012                
(na vysielanie programu Copak to je za vojáka  zo dňa 16. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/219, TD/16

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5232/362-2012                
(na vysielanie programu James Bond: Thunderball zo dňa 14. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/219

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5232/363-2012                
(na vysielanie programu Zúčtovanie (Ghost Rock) zo dňa 14. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/219

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5489/371-2012                
(na vysielanie programu Faktor strachu zo dňa 30. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/219

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5073/355-2012                
(na vysielanie programu Princ z Perzie: Piesky času  zo dňa 10. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4802/348-2012                
(na vysielanie programu Šerif Ned Blessing zo dňa 23. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/219, TD/16

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5535/372-2012                
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 3.11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                  číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4571/321-2012                
(na vysielanie programu Špeciálne extrémne rodiny zo dňa 7. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4792/345-2012                    
(na vysielanie programu Parfum: Príbeh vraha zo dňa 26. 09. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                       

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 52/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 19.10.2012)
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                                           číslo licencie: T/135

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 55/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 23. 10. 2012)
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.                                                     číslo licencie: T/187

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 57/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 7. 10. 2012)
Vysielateľ: TATRA AEC                                                       číslo licencie: T/187

28/ SK č.: 317-PLO/O-3827/2012 zo dňa 10.07.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2321/193-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam z dní: 23.04.2012, 09.05.2012
ÚK: TV 5 s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/160

29/ SK č.: 379-PLO/O-5105/2012 zo dňa 09.10.2012
Doplnenie:  Správa č. 42/2012/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4, § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované programy/deň: Správy, Magazín DSTV/21. a 22.06.2012
ÚK: Perfects, a.s.                                                                 číslo licencie: T/90

30/ SK č.: 369-PLO/O-4822/2012 zo dňa 25.09.2012
Doplnenie:  Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 3959/283-2012, 3812/277-2012)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Oddychujú aj zarábajú/ 15.07.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 367-PLO/O-4820/2012 zo dňa 25.09.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3860/280-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Bravados/ 15.07.2012
ÚK: MAC TV s.r.o                                                                číslo licencie: T/219


32/ SK č.: 340-PLO/O-4386/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3229/241-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /11.06.2012
ÚK: MAC TV s.r.o                                                               číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 339-PLO/O-4385/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 3347/252-2012, 3522/253-2012)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/18.06.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                              číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 359-PLO/O-4596/2012 zo dňa 11.09.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
35/ Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /25.06.2012
ÚK: MAC TV s.r.o                                                              číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 346-PLO/O-4393/2012 zo dňa 28.08.2012    
Doplnenie: Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
AVMS/sekcia/rubrika/program: www.cas.sk/tivi.sk/Celebrity/Majk Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku?
ÚK: Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.


NEVEREJNÉ

36/ SK č.: 441-PLO/D-5365/2012 zo dňa 24.10.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                                     číslo licencie: R/89
ÚP: 10:00 hod.

37/ SK č.: 484-PLO/D-6041/2012 zo dňa 30.11.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV Štrba, s.r.o.                                                                číslo licencie: T/142

38/ SK č.: 482-PLO/D-6048/2012 zo dňa 30.11.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava                 číslo licencie: T/232

39/ SK č.: 478-PLO/D-6006/2012 zo dňa 28.11.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: OMEGA PLUS, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/74

40/ SK č.: 483-PLO/D-6058/2012 zo dňa 30.11.2012
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.                          číslo licencie: T/233

41/ SK č.: 486-PLO/D-6128/2012 zo dňa 06.12.2012
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: CREATV spol. s r.o.                                                   číslo licencie: T/152

42/ SK č.: 469-PLO/D-5556/2012 zo dňa 16.11.2012
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.                                                  číslo licencie: T/148
        Ing. Viera Slaninková
        Mgr. Karol Slaninka

43/ SK č.: 485-PLO/D-5910/2012 zo dňa 23.11.2012
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: Telemone, s.r.o.                                                         číslo licencie: T/216,T/217
        UNGERSAN HOLDINGS LTD, Cyprus
        TELE M s.r.o.    

44/Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.markizanews.sk
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o.
číslo podania: 5462/2012

45/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - SK č.: 441-PLO/D-5365/2012 - Marián Dokupil – Doko Media                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak