Program zasadnutia RVR dňa 4. 12. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 4. 12. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 4632/327-2012 zo dňa 17. 9. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Radio ON s.r.o.                     číslo licencie: R/99

3/ SK č.: 460-PLO/D-5602/2012 zo dňa 7. 11. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Hlohovecká televízia, spol. s r.o.                         

4/ SK č.: 455-PLO/D-5666/2012 zo dňa 12. 11. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o.                         

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4708/336-2012                    
(na vysielanie programu Vrahúni zo dňa 25. 8. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                  číslo licencie: T/41

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5280/364-2012                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 25. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                           

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4940/351-2012                    
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Posmrtná žatva  zo dňa 24. 9. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                           

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5097/357-2012                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 10. 2012)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4827/349-2012                
(na vysielanie piesne Whistle zo dňa 28. 9. 2012)
Vysielateľ: Rádio EXPRES.                                             číslo licencie: R/66

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4758/343-2012                
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 22. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4601/324-2012                
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 15. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5324/366-2012                    
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Wiching by mal radosť zo dňa 15. 10. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                           

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4570/322-2012                
(na vysielanie z dní 13. a 14. 9. 2012)
Vysielateľ: Radio, a.s.                                                        číslo licencie: R/71

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4658/331-2012                    
(na vysielanie programov Športové noviny a Televízne noviny zo dňa 13. 9. 2012)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5098/358-2012                    
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 12. 10. 2012)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: T/41

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 53/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2012 a 27. 9. 2012)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                                     číslo licencie: T/178

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 54/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2012
Vysielateľ: TV CENTRUM, s.r.o.                                       číslo licencie: T/73

18/ SK č.: 545-PLO/O-7146/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie:  Správa č. 12/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 2, § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/dni/programová služba: www.metalopolis.net, DOM/26. a 27. 9. 2011/Rádio FM
ÚK: RTVS, Rádio Slovensko, vysielateľ na základe zákona

19/ SK č.: 390-PLO/O-4279/2011 zo dňa 4. 7. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 3098/248-2011 a 3147/255-2011)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/3. 5. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

20/ SK č.: 356-PLO/O-4593/2012 zo dňa 11. 9. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3959/283-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Dědictví aneb Kurvahošigutntag/22. 7. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

21/ SK č.: 341-PLO/O-4387/2012 zo dňa 28. 8. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2948/225-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/čas: Allivictus/ 27. 5. 2012/17:00 hod. až 18:00 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o                                                                 číslo licencie: T/219

22/ SK č.: 381-PLO/O-5107/2012 zo dňa 9. 10. 2012    
Doplnenie: Správa č. 33/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 17. a 24. 6. 2012/KABELOVKA
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/107


NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 327-PLO/D-5289/2012 zo dňa 19. 10. 2012
vo veci žiadosti o zmenu  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                                         číslo licencie: R/101

24/ SK č.: 459-PLO/D-5526/2012 zo dňa 5. 11. 2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.                                         číslo registrácie: TKR/224

25/ SK č.: 375-PLO/D-5490/2012 zo dňa 31. 10. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                                   číslo registrácie: TKR/255

26/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak