Program zasadnutia RVR v dňoch 19. a 20. 11. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
v dňoch 19. a 20. 11. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

19. 11. 2012, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady


1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania

1.1. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o.
      SK: 383-PLO/O-R01/2012, 384-PLO/O-R02/2012, 385-PLO/O-R03/2012, 386-PLO/O-R04/2012,
      387-PLO/O-R05/2012, 388-PLO/O-R06/2012, 389-PLO/O-R07/2012, 390-PLO/O-R08/2012,
      391-PLO/O-R09/2012, 392-PLO/O-R10/2012, 393-PLO/O-R11/2012, 394-PLO/O-R12/2012,
      395-PLO/O-R13/2012, 396-PLO/O-R14/2012, 397-PLO/O-R15/2012, 398-PLO/O-R16/2012,
      399-PLO/O-R17/2012, 400-PLO/O-R18/2012, 401-PLO/O-R19/2012, 402-PLO/O-R20/2012,
      403-PLO/O-R21/2012, 404-PLO/O-R22/2012, 405-PLO/O-R23/2012, 406-PLO/O-R24/2012,
      407-PLO/O-R25/2012, 408-PLO/O-R26/2012, 409-PLO/O-R27/2012, 410-PLO/O-R28/2012,
      411-PLO/O-R29/2012, 433-PLO/O-R51/2012
      vo veci pridelenia frekvencií: 89,4 MHz Martin, 89,7 MHz Ružomberok, 89,8 MHz Žilina Hradisko,  
     90,6 MHz Skalité, 92,9 MHz Prešov - Stráž, 93,2 MHz Snina, 93,3 MHz Banská Štiavnica,
     93,3 MHz Trenčín, 93,5 MHz Štúrovo, 93,8  MHz Bratislava - Mesto, 94,4 MHz Košice,
     95,6 MHz Topoľčany, 95,7 MHz Nitra, 96,1 MHz Senica, 98,0 MHz Zlaté Moravce,
     98,1 MHz Prievidza, 98,1 MHz Trnava, 99,1 MHz Bardejov, 99,8 MHz Levoča,
     99,8 MHz Stará Ľubovňa, 102,9 MHz Banská Bystrica - Mesto, 102,9 MHz Štrbské Pleso,
     103,3 MHz Michalovce, 103,4 MHz Brezno, 105,2 MHz Skalica, 105,8 MHz Čadca,
     105,8 MHz Námestovo, 106,3 MHz Lučenec, 106,3 MHz Rožňava, 105,2 MHz Prešov   
     ÚP: 10:00 hod.

1.2. Žiadateľ: Rádio Šport s.r.o.
      SK: 422-PLO/O-R40/2012
      vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Banská Bystrica
      ÚP: 10:15  hod.

1.3. Žiadateľ: LOUD, s.r.o.
     SK: 423-PLO/O-R41/2012, 431-PLO/O-R49/2012, 432-PLO/O-R50/2012, 434-PLO/O-R52/2012
     vo veci pridelenia frekvencií: 99,4 MHz Banská Bystrica,  88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov,
     95,3  MHz Rožňava
     ÚP: 10:30 hod.

1.4. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o.
     SK: 424-PLO/O-R42/2012, 425-PLO/O-R43/2012, 436-PLO/O-R54/2012, 437-PLO/O-R55/2012
     vo veci pridelenia frekvencií: 88,0 MHz Bratislava,  90,6 MHz Bratislava, 99,7  MHz Malacky,
    105,6  MHz Stupava
    ÚP: 10:45 hod.

1.5. Žiadateľ: C.S.M. group s.r.o.
      SK: 426-PLO/O-R44/2012
      vo veci pridelenia frekvencie:106,1 MHz Bratislava
     ÚP: 11:00 hod.

1.6. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s.
     SK: 427-PLO/O-R45/2012
     vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Martin
     ÚP:  11:15 hod.

1.7. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
     SK: 428-PLO/O-R46/2012
     vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Michalovce 
     ÚP: 11:30 hod.

1.8. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice
     SK: 429-PLO/O-R47/2012, 435-PLO/O-R53/2012
     vo veci pridelenia frekvencií: 102,7 MHz Michalovce,   91,0  MHz Trebišov
    ÚP: 11:45   hod.

1.9. Žiadateľ: MÉDIA MODRA, s.r.o.
      SK: 430-PLO/O-R48/2012
      vo veci pridelenia frekvencie:106,1 MHz Modra
     ÚP: 12:00  hod.

1.10. Žiadateľ: Rádio WOW  s.r.o.
     SK: 431-PLO/O-R49/2012
     vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra
     ÚP: 12:15  hod.

1.11. Žiadateľ: GES Slovakia,  s.r.o.
     SK: 433-PLO/O-R51/2012
     vo veci pridelenia frekvencie: 105,2  MHz Prešov
     ÚP: 12:30  hod.

1.12. Žiadateľ: RÁDIO  KISS s.r.o.
     SK: 412-PLO/O-R30/2012, 413-PLO/O-R31/2012, 414-PLO/O-R32/2012, 415-PLO/O- R33/2012,
     416-PLO/O-R34/2012, 417-PLO/O-R35/2012, 418-PLO/O-R36/2012, 419-PLO/O-R37/2012,
     420-PLO/O-R38/2012, 421-PLO/O-R39/2012
     vo veci pridelenia frekvencií: 89,0 MHz Rožňava, 90,8 MHz Prešov - Stráže, 92,6 MHz Levoča,
     95,9 MHz Snina, 97,0 MHz Michalovce, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov,
     104,1 MHz Prešov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice
     ÚP: 12:45 hod.

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 19. 11. 2012 – výberové konanie
10:00 hod. - Rádio LUMEN, spol. s r.o.
10:15 hod. - Rádio Šport  s.r.o.
10:30 hod. - LOUD, s.r.o.
10:45 hod. - Best FM Media, spol. s r.o.
11:00 hod. - C.S.M. group s.r.o.
11:15 hod. - D.EXPRES, a.s.
11:30 hod. - Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
11:45 hod  - Marek Petráš, Košice
12:00 hod. - MÉDIA MODRA, s.r.o.
12:15 hod. - Rádio WOW s.r.o.
12:30 hod. - GES Slovakia, s.r.o.
12:45 hod. - RÁDIO KISS s.r.o.


20. 11. 2012, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 383-PLO/O-R01/2012, 384-PLO/O-R02/2012, 385-PLO/O-R03/2012, 386-PLO/O-R04/2012,
387-PLO/O-R05/2012, 388-PLO/O-R06/2012, 389-PLO/O-R07/2012, 390-PLO/O-R08/2012,
391-PLO/O-R09/2012, 392-PLO/O-R10/2012, 393-PLO/O-R11/2012, 394-PLO/O-R12/2012,
395-PLO/O-R13/2012, 396-PLO/O-R14/2012, 397-PLO/O-R15/2012, 398-PLO/O-R16/2012,
399-PLO/O-R17/2012, 400-PLO/O-R18/2012, 401-PLO/O-R19/2012, 402-PLO/O-R20/2012,
403-PLO/O-R21/2012, 404-PLO/O-R22/2012, 405-PLO/O-R23/2012, 406-PLO/O-R24/2012,
407-PLO/O-R25/2012, 408-PLO/O-R26/2012, 409-PLO/O-R27/2012, 410-PLO/O-R28/2012,
411-PLO/O-R29/2012, 433-PLO/O-R51/2012
vo veci pridelenia frekvencií: 89,4 MHz Martin, 89,7 MHz Ružomberok, 89,8 MHz Žilina Hradisko,  
90,6 MHz Skalité, 92,9 MHz Prešov - Stráž, 93,2 MHz Snina, 93,3 MHz Banská Štiavnica,
93,3 MHz Trenčín, 93,5 MHz Štúrovo, 93,8  MHz Bratislava - Mesto, 94,4 MHz Košice,
95,6 MHz Topoľčany, 95,7 MHz Nitra, 96,1 MHz Senica, 98,0 MHz Zlaté Moravce,
98,1 MHz Prievidza, 98,1 MHz Trnava, 99,1 MHz Bardejov, 99,8 MHz Levoča,
99,8 MHz Stará Ľubovňa, 102,9 MHz Banská Bystrica - Mesto, 102,9 MHz Štrbské Pleso,
103,3 MHz Michalovce, 103,4 MHz Brezno, 105,2 MHz Skalica, 105,8 MHz Čadca,
105,8 MHz Námestovo, 106,3 MHz Lučenec, 106,3 MHz Rožňava, 105,2 MHz Prešov   
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                            

3/ Výberové konanie
SK: 422-PLO/O-R40/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Banská Bystrica
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                                

4/ Výberové konanie
SK: 423-PLO/O-R41/2012, 431-PLO/O-R49/2012, 432-PLO/O-R50/2012, 434-PLO/O-R52/2012
vo veci pridelenia frekvencií: 99,4 MHz Banská Bystrica,  88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov,
95,3  MHz Rožňava
ÚK: LOUD, s.r.o.                                    

5/ Výberové konanie
SK: 424-PLO/O-R42/2012, 425-PLO/O-R43/2012, 436-PLO/O-R54/2012, 437-PLO/O-R55/2012
vo veci pridelenia frekvencií: 88,0 MHz Bratislava,  90,6 MHz Bratislava, 99,7  MHz Malacky,
105,6  MHz Stupava
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                            

6/ Výberové konanie        
SK: 426-PLO/O-R44/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 106,1 MHz Bratislava
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                                

7/ Výberové konanie
SK: 427-PLO/O-R45/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Martin
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                

8/ Výberové konanie
SK: 428-PLO/O-R46/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Michalovce
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona        

9/ Výberové konanie
SK: 429-PLO/O-R47/2012, 435-PLO/O-R53/2012
vo veci pridelenia frekvencií: 102,7 MHz Michalovce, 91,0 MHz Trebišov
ÚK: Marek Petráš, Košice                            

10/ Výberové konanie        
SK: 430-PLO/O-R48/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 106,1 MHz Modra
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.                            

11/ Výberové konanie        
SK: 431-PLO/O-R49/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra
ÚK: LOUD s.r.o.
        Rádio WOW s.r.o.                                
         
12/ Výberové konanie
 SK: 433-PLO/O-R51/2012
 vo veci pridelenia frekvencie: 105,2  MHz Prešov
 ÚK: GES Slovakia, s.r.o.  
         LUMEN, spol. s r.o.                            

13/ Výberové konanie
SK: 412-PLO/O-R30/2012, 413-PLO/O-R31/2012, 414-PLO/O-R32/2012, 415-PLO/O-R33/2012,
416-PLO/O-R34/2012, 417-PLO/O-R35/2012, 418-PLO/O-R36/2012, 419-PLO/O-R37/2012,
420-PLO/O-R38/2012, 421-PLO/O-R39/2012
vo veci pridelenia frekvencií: 89,0 MHz Rožňava, 90,8 MHz Prešov - Stráže, 92,6 MHz Levoča,
95,9 MHz Snina, 97,0 MHz Michalovce, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov,
104,1 MHz Prešov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                            

14/ Sťažnosť č. 4633/328-2012 zo dňa 17.09.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: Rádio VIVA, a.s.                     číslo licencie: R/70

15/ SK č.: 318-PLO/O-3828/2012 zo dňa 10.07.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2679/220-2012)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                                            číslo registrácie: TKR/257
ÚP: 10:00 hod.

16/ SK č.: 295-PLO/O-3297/2012 zo dňa 12.06.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z )        
ÚK: S-Team, s.r.o.                                                             číslo registrácie: TKR/215

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4501/317-2012, 4517/319-2012                
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 5.9. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie:T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4831/350-2012.                    
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 28.9.2012)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona            

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4752/342-2012                    
(na vysielanie programu Sicko zo dňa 23. 9. 2012)
Vysielateľ: RTVS - vysielateľ na základe zákona

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4705/341-2012                    
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 22.9.2012)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4602/333-2012, 4606/325-2012                    
(na vysielanie upútavky na program Súdna sieň zo dňa 16.9.2012 a programu Súdna sieň zo dňa 17.9.2012)
Vysielateľ: MAC TV s. r.o                                                       číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4666/334-2012                    
(na vysielanie z dní 28.8., 31.8., 4.9., 5.9., 10.9., 11.9. a 18.9.2012)
Vysielateľ: Frontinus s.r.o.                                                   číslo licencie: R/65, R/115

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4307/306-2012                    
(na vysielanie programu Hvězda zvaná Pelyněk zo dňa 19.8.2012)
Vysielateľ:  MAC TVs.r.o.                                                      číslo licencie:  T/219, TD16

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4605/323-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 9. 2012)
Vysielateľ: MAKRÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 14/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 25.9.2012 )
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra                                   číslo licencie: R/91

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 51/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 11. a 16.10.2012)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.               číslo licencie: T/133

27/ SK č.: 371-PLO/O-4824/2012 zo dňa 25.09.2012
Doplnenie: Správa č. 41/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Vyžiadaný záznam zo dňa: 25.06.2012
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                                                     číslo licencie: T/184

28/ SK č.: 370-PLO/O-4823/2012 zo dňa 25.09.2012
Doplnenie: Správa č. 40/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Vyžiadaný záznam zo dňa: 24.06.2012
ÚK: 3C s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/144

29/ SK č.: 336-PLO/O-4382/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3024/228-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)                
Monitorovaný program/komunikát/deň: MAXXIMUM MUZIKY/Bacil, Rakkby – pieseň Ukáž mi lásku /01.06.2012
ÚK: EUROPA 2, a.s.                                                            číslo licencie: R/105


NEVEREJNÉ

30/ SK č.: 458-PLO/D-5491/2012 zo dňa 31.10.2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o.                                             číslo registrácie: TKR/249

31/ SK č.: 440-PLO/D-5338/2012 zo dňa 24.10.2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Roman Papšo Computer Mix                                  číslo registrácie: TKR/260

32/ SK č.: 457-PLO/D-5492/2012 zo dňa 31.10.2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: KID, a.s.                                                                       číslo registrácie: TKR/47

33/ SK č.: 456-PLO/D-5492/2012 zo dňa 31.10.2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: KID, a.s.                                                                       číslo registrácie: TKR/164

34/ SK č.: 349-PLO/D-4473/2012 zo dňa 06.09.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Radoslav Haring- “PANORÁMA PRODUCTION“  číslo licencie: T/176

35/ SK č.: 438-PLO/D-5230/2012 zo dňa 17.10.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s.r.o.                                                           číslo licencie: R/102

36/ Oznámenie poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
adresa stránky: www.ofilme.sk
Oznamovateľ: Orange Slovensko, a.s.                        

37/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - SK č.: 318-PLO/O-3828/2012 – Orange Slovensko, a.s.                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak