Program zasadnutia RVR dňa 6. 11. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 6. 11. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 303-PLO/O-3592/2012 zo dňa 26.06.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2036/180-2012)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SWAN, a.s.                                                                  číslo registrácie: TKR/275

3/ Sťažnosť č. 4256/300-2012 zo dňa 20.08.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE, s.r.o.                 číslo licencie: R/91

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4708/338-2012                
(na vysielanie programu Noviny o 12:00 zo dňa 22. 8. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4708/337-2012                
(na vysielanie dvoch dielov programu Kosti  zo dňa 23. 8. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4706/340-2012                
(na vysielanie programu Policajná akadémia zo dňa 23.9.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4315/308-2012                    
(na vysielanie programu Legendárna päsť zo dňa 26.8.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4709/339-2012                    
(na vysielanie programu Raňajky s rádiom Regina zo dňa 22. 9. 2012)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4178/292-2012                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 4.8.2012 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4314/307-2012                
(na vysielanie upútavky na program Farmár hľadá ženu zo dňa 23. 08. 2012 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4445/315-2012 a 4430/316-2012                
(na vysielanie upútavky na program Farmár hľadá ženu zo dňa 03. 09. 2012 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4708/335-2012                
(na vysielanie programu v čase od 13:55 do 17:05 hod. zo dňa 24.8.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4791/344-2012                
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 25. 9. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 50/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10. a 13. 6. 2012)
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS         číslo licencie: T/214

15/ SK č.: 33-PgO/O-623/2009 zo dňa 10.02.2012    
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4724/215-2008 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/21.11.2008
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

16/ SK č.: 361-PLO/O-4598/2012 zo dňa 11.09.2012    
Doplnenie: Správa č. 36/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 15.06.2012/HOME TV
ÚK: HOME Tv., s.r.o.                                                            číslo licencie: T/230

17/ SK č.: 325-PLO/O-3837/2012 zo dňa 10.07.2012    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2948/225-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 27.05.2012/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/219

18/ SK č.: 345-PLO/O-4392/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: TD/16
            
19/ SK č.: 342-PLO/O-4388/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 3303/245-2012, 3304/246-2012, 3305/247-2012, 3306/248-2012, 3307/249-2012, 3308/250-2012, 3434/255-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  a  4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/14.06.2012 a 15.06.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

20/ SK č.: 337-PLO/O-4383/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3246/244-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/12.06.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

21/ SK č.: 338-PLO/O-4384/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3309/251-2012)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/16.06.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

22/ SK č.: 322-PLO/O-3833/2012 zo dňa 10.07.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2586/210-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/09.05.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41


NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 382-PLO/D-5076/2012 zo dňa 12.10.2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/207
ÚK: Katarína Macová - MULTICHANNEL                        číslo registrácie: TKR/207

24/ SK č.: 439-PLO/D-5321/2012 zo dňa 23.10.2012
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  č. T/52
ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.                              číslo licencie: T/52

25/ SK č.: 376-PLO/D-4931/2012 zo dňa 04.10.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. T/210
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                                    číslo licencie: T/210

26/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.kliktv.sk
Vysielateľ: KLIKBOX, s.r.o., Bratislava
číslo podania: 4328/2012

27/ Rôzne

                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak