Program zasadnutia RVR dňa 23. 10. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 23. 10. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 4652/329-2012 zo dňa 18. 9. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254

3/ Sťažnosť č. 4563/318-2012 zo dňa 20. 9. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: DIGI  SLOVAKIA, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/203

4/ SK č.: 353-PLO/D-4568/2012 zo dňa 13. 9. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o.                   

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4363/312-2012                
(na vysielanie reklamy Playboy zo dňa 30. 8. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4223/299-2012                
(na vysielanie MARTIN.TV zo dňa 31. 7. 2012)
Vysielateľ: GAYA s r.o., Martin                                                           číslo licencie: TD/58

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4179/293-2012                
(na vysielanie upútavky na program Extrémne prípady zo dňa 11. 8. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4472/314-2012                
(na vysielanie programu Pre hrsť dolárov zo dňa 2. 9. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/219, TD/16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4173/291-2012                    
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 8. 8. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                         

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4667/332-2012                
(na vysielanie programu zo dňa 18. 9. 2012 - hlasitosť reklamy)
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/125

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3992/284-2012                
(na vysielanie z dní 23. 7. 2012 a 24. 7. 2012 )
Vysielateľ: SITY MEDIA. s.r.o.                                                            číslo licencie: R/87

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4291/305-2012                
(na vysielanie upútavky na programovú službu DAJTO zo dňa 20. 8. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4403/313-2012                
(na vysielanie programu MasterChef  zo dňa 31. 8. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4110/289-2012                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 8. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4059/287-2012                
(na vysielanie programu Noviny o 12, príspevok s názvom Prispejte na faru (Vraj je to povinné ...) zo dňa 27. 7. 2012, Noviny, príspevok Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/39

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 46/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4. 7. 2012)
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. Levice                 číslo licencie: T/141

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 44/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 6. a 7. 9. 2012)
Vysielateľ: AZTV spol. s r.o.,                                                              číslo licencie: T/153

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 45/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 3. a 8. 9 2012)
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava                                       číslo licencie: TD/51

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 22. 6., 25. 6. a 6. 7. 2012)
Vysielateľ: J. Pereszlényi-Servis TV-Video                                     číslo licencie: TD/18

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 6. a 27. 6. 2012)
Vysielateľ: MH-INSTICT s.r.o.                                                           číslo licencie: T/194

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 49/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 18. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                   číslo licencie: T/39

22/ SK č.: 343-PLO/O-4632/2009 zo dňa 3. 11. 2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
(sťažnosť č. 3788/156-2009)
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 9. 9. 2009)
Monitorovaný program/deň: Z Terchovej naživo/9. 9. 2009
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

23/ SK č.: 324-PLO/O-3835/2012 zo dňa 10.07.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2835/223-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Zočivoči /15. 5. 2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

24/ SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 1640/127-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14. 3. 2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

25/ SK č.: 132-PLO/O-1244/2011 zo dňa 1. 3. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6139/458-2010)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Panelák /20. 12. 2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/39

26/ SK č.: 343-PLO/O-4390/2012 zo dňa 28. 8. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3029/229-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Horton/1. 6. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                              číslo licencie: T/39
            
27/ SK č.: 319-PLO/O-3829/2012 zo dňa 10. 7. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 2711/219-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Účastníci zájazdu/20. 5. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/41

28/ SK č.: 321-PLO/O-3832/2012 zo dňa 10. 7. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2699/217-2012)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000
Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Reflex/17. 5. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/41

29/ SK č.: 344-PLO/O-4391/2012 zo dňa 28.08.2012
Doplnenie: Správa č. 24/12/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: deň/čas/programová služba: 12. 5. 2012/od 00:00 hod. do 08:00 hod./RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.                                                              číslo licencie: T/190
 

NEVEREJNÉ

30/ SK č.: 377-PLO/D-4987/2012 zo dňa 8. 10. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: COMP-SHOP, s.r.o.

31/ SK č.: 374-PLO/D-4934/2012 zo dňa 4. 10. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: fz telecom s.r.o.

32/ SK č.: 365-PLO/D-4796/2012 zo dňa 28. 9. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: Vintel, s.r.o.

33/ SK č.: 277-PLO/D-3120/2012 zo dňa 7. 6. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.

34/ SK č.: 373-PLO/D-4834/2012 zo dňa 1. 10. 2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/102
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                                                                 číslo registrácie: TKR/102

35/ SK č.: 354-PLO/D-4569/2012 zo dňa 13. 9. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie,
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/87 na rozhlasové vysielanie
ÚK: SITY MEDIA  s.r.o.                                                                    číslo licencie: R/87

36/ SK č.: 362-PLO/D-4616/2012 zo dňa 17. 9. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/88 na rozhlasové vysielanie
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                                                                číslo licencie: R/88

37/ SK č.: 372-PLO/D-4833/2012 zo dňa 1. 10. 2012
vo veci žiadosti o zmenu licencií na televízne vysielanie  č. T/43 a TD/19
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.                                  čísla licencií: T/43, TD/19

38/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak