Program zasadnutia RVR dňa 25. 9. 2012

 

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 9. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 246-PLO/O-2715/2012 zo dňa 15.05.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1447-122/2012 zo dňa 14.03.2012)
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.                              

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 3811/278-2012 zo dňa 16.07.2012
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Turist Servis, s.r.o.                     číslo licencie: R/96

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3697/272-2012                     
(na vysielanie programu Disaster Movie zo dňa 8.7.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41
           
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3628/267-2012                     
(na vysielanie upútavky na program Nesmrteľní - Náramok zo dňa 1.7.2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3860/280-2012                
(na vysielanie programu Bravados zo dňa 15. 7. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3852/279-2012                    
(na vysielanie programu Pláž 33 zo dňa 17. 7. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3679/271-2012                    
(na vysielanie služby www.binvideozona.sk)                       
 
9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3812/277-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15.7.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3937/281-2012                    
(na vysielanie z dňa 19.7.2012)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: T/125

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3961/282-2012                     
(na vysielanie programu: Rabín, kňaz a krásna blondína -hlasitosť zo dňa 20.7.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3787/275-2012                    
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 13. 7. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4048/288, 4114//290-2012
(na vysielanie prenosov z OH Londýn zo dňa 2. 8. 2012)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona                         

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4284/310-2012                     
(na vysielanie programu Pláž 33)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 11/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27.6.2012)
Vysielateľ: DRV s.r.o., Košice                                      číslo licencie: R/109

16/ Kontrolný monitoring
Správa č.32/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 29.5., 1.6.2012)
Vysielateľ: Elektrocentrum TV, spol. s r.o.                                   číslo licencie: T/156

17/ Kontrolný monitoring
Správa č.38/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 29.5., 1.6.2012)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                                                    číslo licencie: T/108
 
18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 39/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. 7. 2012)
Vysielateľ: KTR, s.r.o. Imeľ                                        číslo licencie: T/154

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 40/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 24. 6. 2012)
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová                                            číslo licencie: T/144

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 41/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 25. 6. 2012)
Vysielateľ: PROGRES-TS s.r.o. Rovinka                                                číslo licencie: T/184

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 13/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28. 6. a 29. 6. 2012)
Vysielateľ: Rádio Šport, s.r.o.                                       číslo licencie: R/97

22/ SK č.: 282-PLO/O-3284/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 2077/179-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: MARTIN.TV/ 29.03.2012, 05.04.2012 a 06.04.2012
ÚK: GAYA, s.r.o.                                číslo licencie: TD/58

23/ SK č.: 310-PLO/O-3599/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa č. 13/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni: INFOKANAL TKR Čadca/10.04.2012 , 13.04.2012
ÚK: BYTY Čadca, s.r.o.                             číslo licencie: T/161

24/ SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1640/127-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14.03.2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

25/ SK č.: 274-PLO/O-3055/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1370/93-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Obete komunizmu na pokraji záujmu/10.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41

26/ SK č.: 272-PLO/O-3053/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 1296/83-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: KRIMI/ Našli ho s podrezaným hrdlom. Údajne trpel schizofréniou/07.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

27/ SK č.: 292-PLO/O-3294/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2472/204-2012, 2649/211-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Farma/28.04.2012, 30.04.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10.00 hod.

28/ SK č.: 291-PLO/O-3293/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2289/188-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Farma/20.04.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10.00 hod.

29/ SK č.: 289-PLO/O-3291/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1815/166-2012, 1816/168-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Farma/13.03.2012, 14.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10.00 hod.

30/ SK č.: 308-PLO/O-3597/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2646/212-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Farma/04.05.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10.00 hod.

31/ SK č.: 309-PLO/O-3598/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2650/213-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Farma/08.05.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10.00 hod.

32/ SK č.: 290-PLO/O-3292/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1811/162-2012, 1837/164-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Farma/23.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10.00 hod.

33/ SK č.: 323-PLO/O-3834/2012 zo dňa 10.07.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3151/239-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Farma/07.06.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

34/ SK č.: 281-PLO/O-3283/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 1753/143-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Profesionáli/22.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 284-PLO/O-3286/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/15.03.2012 o cca 21:31 hod. a 16.03.2012 o cca 15:02 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39
Predkladá: PLO                                    Uvádza: Abrahám

36/ SK č.: 286-PLO/O-3288/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/19.03.2012 o cca 21:30 hod. a 20.03.2012 o cca 14:46 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

37/ SK č.: 287-PLO/O-3289/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 1733/155-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/20.03.2012 o cca 22:25 hod. a 21.03.2012 o cca 14:58 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

38/ SK č.: 288-PLO/O-3290/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 1733/156-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/21.03.2012 o cca 22:29 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

39/ SK č.: 313-PLO/O-3604/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 2298/189-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/23.04.2012 o cca 15:55 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

40/ SK č.: 285-PLO/O-3287/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 1756/148-2012, 1643/132-2012)                
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň: Hotel Paradise a Hotel Paradise – Noc v raji/16.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39


NEVEREJNÉ

41/ SK č.: 335-PLO/D-4308/2012 zo dňa 24.08.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencií  č. R/97 a RD/15
ÚK: Rádio Šport, s.r.o.                                    čísla licencií: R/97, RD/15

42/ SK č.: 348-PLO/D-4413/2012 zo dňa 04.09.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. T/207 a TD/94
ÚK: TV LUX s.r.o.                                  čísla licencií: T/207, TD/94   

43/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
SK č.: 289-PLO/O-3291/2012
SK č.: 290-PLO/O-3292/2012
SK č.: 291-PLO/O-3293/2012
SK č.: 292-PLO/O-3294/2012
SK č.: 308-PLO/O-3597/2012
SK č.: 309-PLO/O-3598/2012

                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak