Program zasadnutia RVR dňa 11. 9. 2012

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 11. 9. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť č. 3439/274-2012 zo dňa 25.06.2012
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3432/257-2012
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o. číslo licencie: T/125

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3440/254-2012
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20.6.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3560/263-2012
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 28.6.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3527/258-2012
(na vysielanie programu Smrtiaci element zo dňa 22.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/16,T/219

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3603/266-2012
(na vysielanie programu Bánovské televízne vysielanie - BTV z dní 14. a 21.6.2012)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. číslo licencie: T/227

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3654/269-2012
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 3. 7. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3959/283-2012
(na vysielanie programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag zo dňa 22. 07. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3757/273-2012
(na vysielanie z dní 11.6., 29.6., 11.7.2012)
Vysielateľ: GAYA s r.o., Martin číslo licencie: TD/58

11/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 18. 6., 25. a 26. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4209/298-2012
(na vysielanie upútavky programu Panelák zo dňa 14.8.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 30/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27.6.2012)
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves číslo licencie: T/138, TD/60

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 31/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 6. 2012)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o. číslo licencie: T/218

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 8/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26.6., 27.6.2012)
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o, číslo licencie: R/106

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 25/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28. a 29.5.2012)
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca číslo licencie: T/229

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 10/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 15. 06. 2012)
Vysielateľ: RADIO ROCK, s.r.o. číslo licencie: R/110

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 34/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 21.06. a 22.06.2012)
Vysielateľ: TV MISTRAL, s.r.o. číslo licencie: TD/90

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 36/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 15. 06. 2012)
Vysielateľ: HOME Tv, s.r.o. číslo licencie: T/230

20/ SK č.: 294-PLO/O-3296/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa č. 20/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaná programová služba/deň: TeleNET tv/23.03.2012
ÚK: QUESTHOUSE, a.s. číslo licencie: T/200

21/ SK č.: 311-PLO/O-3600/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa č. 19/2012 TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaná programová služba/dni: TV ORAVIA/04.04.2012, 11.04.2012
ÚK: TV ORAVIA s.r.o. číslo licencie: TD/36

22/ SK č.: 231-PLO/O-2367/2012 zo dňa 24.04.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 644/29-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované programy/dni Fórum TSK, Kaleidoskop TSK/03.02.2012, 04.02.2012 a 05.02.2012
ÚK: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o." číslo licencie: T/126

23/ SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1640/127-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14.03.2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

24/ SK č.: 271-PLO/O-3052/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1643/134-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaná sekcia/rubrika/programy: Archív/HOTŠOT/Leo v sprche, Zuzana v sprche, Vierka sprcha, Hromadná sprcha, Viktorov striptíz pre Nikol, Chlapi v sprche, Klaudia v sprche
ÚK: MAC TV s.r.o. AVMS: www.joj.sk
ÚP: 10.00 hod.

25/ SK č.: 306-PLO/O-3595/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2395/197-2012)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevky/dni: Noviny o 17:00/HAU DU JU DU? - Video žiačky strednej školy, KAM ZMIZLI KVALITNÍ ANGLIČTINÁRI? - Školy ich nemajú ako zaplatiť/03.04.2012, 04.04.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
26/ SK č.: 273-PLO/O-3054/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1649/129-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Škôlky márne čakajú na peniaze/20.02.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

27/ SK č.: 248-PLO/O-2717/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1360/91-2012)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Reflex/Modré z neba/07.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

28/ SK č.: 267-PLO/O-3048/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie:
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 1280/76-2012, 1371/94-2012, 1398/104-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 1361/92-2012, 1371/96-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 1388/102-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1373/100-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1757/144-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/dni: Farma/Oresi/05.03.2012, 08.03.2012, 09.03.2012, 10.03.2012, 22.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

29/ SK č.: 268-PLO/O-3049/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie:
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1373/100-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 1388/102-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1757/144-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1357/88-2012)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1358/89-2012)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaná programová služba/monitorovaný program/dni:
- TV MARKÍZA/Farma/10.03.2012 12.03.2012, 22.03.2012
- DOMA/Druhý dych/09.02.2012, 13.02.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/7
30/ SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1111/64-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Slušnosť v politike/17.02.2012
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. číslo licencie: R/75

NEVEREJNÉ

31/ SK č.: 239-PLO/D-2534/2012 zo dňa 07.05.2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/132
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. číslo licencie: T/132

32/ SK č.: 241-PLO/D-4280/2012 zo dňa 22.08.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/94
ÚK: Humenská televízia s.r.o. číslo licencie: T/94

33/ SK č.: 55-PLO/D-414/2012 zo dňa 27.01.2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/156
ÚK: Dušan - Sika - STELAR číslo registrácie: TKR/156

34/ SK č.: 332-PLO/D-4216/2012 zo dňa 15.08.2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/103
ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice číslo registrácie: TKR/103

35/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - MAC TV s.r.o. - SK č.: 271-PLO/O-3052/2012

 

prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak