Program zasadnutia RVR dňa 28. 8. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 28. 8. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 222-PLO/O-2358/2012 zo dňa 24.04.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.                            číslo licencie: T/200

3/ SK č.: 280-PLO/O-3282/2012 zo dňa 12.06.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2769-222/2012 zo dňa 22.05.2012)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK : T.F.M., spol. s r.o.                               číslo registrácie: TKR/143

4/ SK č.: 326-PLO/D-3791/2012 zo dňa 13.07.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/47 na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/47  

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3091/234-2012                    
(na vysielanie programu KRIMI / Koniec trápenia? zo dňa 21.5.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3024/228-2012                
(na vysielanie piesne Ukáž mi lásku v programe MAXXIMUM MUZIKY zo dňa 1.6.2012)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                            číslo licencie: R/105

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3433/256-2012                    
(na vysielanie programu Matrix Reloaded zo dňa 23.6.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3227/243-2012                    
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 7.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3246/244-201                
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 6. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3309/251-2012                
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/238-2012                
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 7. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3152/240-2012                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 10. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3680/270-2012                
(na vysielanie programu Súdna sieň - hlasitosť reklamy zo dňa 4. 7. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

14/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3347/252-2012, 3522/253-2012                    
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 18.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3229/241-2012                    
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 11.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3656/268-2012                    
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 9.4.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2948/225-2012                
(na vysielanie programu Tecumseh zo dňa 27.5.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                                         číslo licencie: T/219

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3070/232-2012                
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 01. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3303/245-2012, 3304/246-2012, 3305/247-2012, 3306/248-2012, 3307/249-2012, 3308/250-2012, 3434/255-2012            
(na vysielanie programu Farma zo dňa 14. 06. 2012 a 15.06.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3069/230-2012 a č. 3074/231-2012            
(na vysielanie programu Večer na tému zo dňa 1. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/237-2012                    
(na vysielanie programu Kód Apokalypsy zo dňa 3. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3098/235-2012                    
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Môj sused advokát(ka)
zo dňa 23. 4. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3978/227-2012                    
(na vysielanie programu Show Jana Krausa zo dňa 26.5.2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                        číslo licencie: T/125

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3153/242-2012            
(na vysielanie programu Denník šialenej manželky zo dňa 10. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3029/229-2012                    
(na vysielanie programu Horton zo dňa 1. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/236-2012                
(na vysielanie programu Prenasledovaná zo dňa 3. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3577/265-2012                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 18.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 3.6.2012 )
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                        číslo licencie: T/125

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 23/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 22. a 29.5.2012 )
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany                        číslo licencie: TD/13

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 26/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27.6.2012)
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske               číslo licencie: T/179

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 24/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 12.5.2012)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.                             číslo licencie: T/190

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 27/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. a 11.6.2012)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.                číslo licencie: T/43

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. a 12.6.2012)
Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov                    číslo licencie: TD/49

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. 9/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 6. 2012)
Vysielateľ: Marek Petráš                                     číslo licencie: R/93

35/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vysielanie: http://tivi.azet.sk/video/1199320/majk-spirit-na-slavikovi-chcel-sokovat-ked-dakoval-za-rastlinku.html)
Prevádzkovateľ: RINGIER SLOVAKIA a.s.,                     

37/ SK č.: 270-PLO/O-3051/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1280/76-2012, 1371/94-2012, 1398/104-2012), Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 1388/102-2012)
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program /dni: Farma/06.03.2012 a 12.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

38/ SK č.: 269-PLO/O-3050/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č.: 1280/76-2012; 1371/94-2012; 1398/104-2012)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: program/deň: Farma/06.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41

39/ SK č.: 253-PLO/O-2722/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1191/86-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Muži v čiernom /03.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41
    
40/ SK č.: 254-PLO/O-2723/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1784/160-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/dni:  Vodka 1906/20. 2. 2012, 27. 2. 2012, 4. 3. 2012 a 11. 3. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

41/ SK č.: 243-PLO/O-3015/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Supermix/16.01.2012
ÚK: Marian Dokupil – Doko Media                         číslo licencie: R/89


42/ SK č.: 283-PLO/O-3285/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2077/179-2012)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: reklamný spot firmy Altgas, s.r.o./06.04.2012
ÚK: GAYA, s.r.o.                                 číslo licencie: TD/58

43/ SK č.: 256-PLO/O-2725/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1123/65-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný deň/čas: 26.02.2012/21:00 hod. – 22:00 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

44/ SK č.: 251-PLO/O-2720/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  č. 1254/74-2012, 1280/75-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-2012, 1642/139-2012, 1655/140-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Hotel Paradise/05.03.2012 a 06.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

45/ SK č.: 250-PLO/O-2719/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  č. 1293/78-2012, 1294/79-2012, 1295/80-2012, 1310/81-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-2012, 1642/139-2012, 1655/140-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Hotel Paradise/06.03.2012 a 07.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

46/ SK č.: 255-PLO/O-2724/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1123/65-2012)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slávik/26.02.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

47/ SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20.03.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 157/11-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Futbalový Víkend šampiónov? Kdeže!! Víkend babrákov!!/06.01.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

48/ SK č.: 224-PLO/O-2360/2012 zo dňa 24.04.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 754/41-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Šesť dní, sedem nocí/11.02.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39
ÚP: 10.00 hod.

49/ SK č.: 257-PLO/O-2726/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa č. 11/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadané záznamy: program/deň: Krimi/09.03.2012, Noviny/10.03.2012, Hotel Paradise/05.03.2012, 06.03.2012, 07.03.2012, Extrémne rodiny/02.03.2012, 05.03.2012 a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ z dní 20.02.2012 od 17:30 hod. do 18:30 hod., 21.03.2012 od 19:55 hod. do 22:05 hod.
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

50/ SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/28.12.2009
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

51/ SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1111/64-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slušnosť v politike/17.02.2012
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                                     číslo licencie: R/75


NEVEREJNÉ

52/ SK č.: 331-PLO/D-3955/2012 zo dňa 23.07.2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Stelartv s.r.o.                              

53/ SK č.: 302-PLO/D-3558/2012 zo dňa 28.06.2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/256

54/ SK č.: 264-PLO/D-2375/2012 zo dňa 27.04.2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ján Gregor                                 číslo registrácie: TKR/134

55/ SK č.: 101-PLO/D-623/2012 zo dňa 06.02.2012
vo veci oznámenia o zmene údajov registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                           číslo registrácie: TKR/255

56/ SK č.: 278-PLO/D-3128/2012 zo dňa 08.06.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. T/125 a TD/14 na televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             čísla licencie: T/125, TD/14

57/ SK č.: 261-PLO/D-2819/2012 zo dňa 24.05.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/78 a TD/92 na televízne vysielanie
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                     čísla licencií: T/78, TD/92  

58/ SK č.: 299-PLO/D-3177/2012 zo dňa 11.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210 na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                          číslo licencie: T/210    

59/ SK č.: 314-PLO/D-3645/2012 zo dňa 04.07.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/179 na televízne vysielanie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.                číslo licencie: T/179      

60/ SK č.: 301-PLO/D-3575/2012 zo dňa 29.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. R/75 a RD/16 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                     čísla licencií: R/75, RD/16

61/ SK č.: 279-PLO/D-3222/2012 zo dňa 13.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. R/97 a RD/15 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                             čísla licencií: R/97, RD/15

62/ SK č.: 330-PLO/D-3864/2012 zo dňa 18.07.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/109 na rozhlasové vysielanie
ÚK: DRV s.r.o.                              číslo licencie: R/109    

63/ SK č.: 328-PLO/D-3838/2012 zo dňa 17.07.2012
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti  licencie č. R/92 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.                          číslo licencie: R/92    

64/ SK č.: 333-PLO/D-4222/2012 zo dňa 16.08.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/113 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                           číslo licencie: R/113

65/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - MAC TV s.r.o. - SK č.: 224-PLO/O-2360/2012


                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak