Program zasadnutia RVR dňa 10. 7. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 7. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 2321/192-2012 zo dňa 24. 4. 2012
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: SPINOZA, s.r.o.                     číslo licencie: R/106

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 2321/193-2012 zo dňa 24. 4. 2012
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: TV 5 s.r.o.                         číslo licencie: T/160

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 2679/220-2012 zo dňa 16. 5. 2012
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: Orange Slovensko, a.s.                       číslo registrácie: TKR/257

5/ SK č.: 298-PLO/D-3376/2012 zo dňa 20. 6. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: GAYA, s.r.o.                                                                                 číslo licencie: TD/58  

                        
6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3081/233-2012                    
(na vysielanie programovej služby Carisma TV z dní 2. a 3. 4. 2012)
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o.                               číslo licencie: TD/57

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2711/219-2012                    
(na vysielanie programu Účastníci zájezdu zo dňa 20. 5. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č.2224/202-2012, 2224/201-2012, 2224/200-2012, 2224/199-2012
(na vysielanie programu Žurnál TA3, Noviny TV JOJ, Televízne noviny TV Markíza, Správy RTVS zo dňa 16., 17. a 18. 4. 2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                     číslo licencie:T/125
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2798/221-2012                    
(na vysielanie programu Regionálny Denník zo dňa 9. 5. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2648/214-2012                    
(na vysielanie programu Bez servítky  zo dňa 1. 5. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2486/206-2012, 2647/215-2012                    
(na vysielanie programu Bez servítky  zo dňa 3. 5. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2699/217-2012                    
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 17. 5. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2586/210-2012                    
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 9. 5. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2472/205-2012                    
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 30. 4. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3151/239-2012                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 7. 6. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2121/185-2012                    
(na vysielanie upútavky na film Zlo  zo dňa 13. 4. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2405/195-2012 a sťažnosť č. 2406/196-2012                    
(na vysielanie programu  Far Cry zo dňa 30. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2977/226-2012                 
(na vysielanie programu  Noviny zo dňa 26. 5. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 2835/223-2012                    
(na vysielanie programu  Zočivoči z dňa 15. 5. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2948/225-2012                 
(na vysielanie programu  Tecumseh zo dňa 27. 5. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/219

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2860/224-2012                    
(na vysielanie programu  Pravdivé lži zo dňa 27. 5. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 18/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4. 4., 11. 4. 2012)
Vysielateľ: SATRO s.r.o.                                 číslo licencie: T/19

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 11. 4. 2012)
Vysielateľ: M-Technologies spol. s r.o.                                 číslo licencie: R/113

24/ SK č.: 124-PLO/O-1236/2011 zo dňa 1. 3. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.5965/440-2010),
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010, 5888/434-2010)                
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/dni: reklamný šot na Oscillococcinum/5. 12. 2010 a 10. 12. 2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

25/ SK č.: 228-PLO/O-2364/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 842/49-2012)
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  komunikát/dni: reklamný šot na liek Mucosolvan/6. 1. 2012 a 8. 1. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

26/ SK č.: 229-PLO/O-2365/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 1397/103-2012)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Beethoven2/25. 2. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41

27/ SK č.: 213-PLO/O-2041/2012 zo dňa 3. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 752/39-2012, 753/40-2012)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a väzeň z Azkabanu/ 11. 2. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

28/ SK č.: 275-PLO/O-3056/2012 zo dňa 29. 5. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6442/453-2011)
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/program/deň: Jemné melódie/Súťaž 7:10/8. 11. 2011
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o.                      číslo licencie: R/84

29/ SK č.:     227-PLO/O-2363/2012 zo dňa 24.04.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 842/49-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň:  Dobrodružstvo Poseidonu 1. a 2. časť/8. 1. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

30/ SK č.: 226-PLO/O-2362/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č.1186/69-2012, 1190/70-2012, 1328/84-2012, 1376/101-2012, 1230/72-2012)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/2. 3. 2012 a 5. 3. 2012
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 255-PLO/O-2724/2012 zo dňa 15. 5. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 1123/65-2012)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slávik/26. 2. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

32/ SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20. 3. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  (sťažnosť
č. 157/11-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Šport/6. 1. 2012
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 230-PLO/O-2366/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 685/34-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Hodina angličtiny sa zvrhla/6. 2. 2012
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15. 5. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 1111/64-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slušnosť v politike/17. 2. 2012
ÚK: Rádio Lumen, s.r.o.                             číslo licencie: R/75

35/ SK č.: 232-PLO/O-2368/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa č. 9/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam - program/deň: Šport/6. 1. 2012
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

36/ SK č.: 252-PLO/O-2721/2012 zo dňa 15. 5. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 947/60-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Na margo/15. 1. 2012
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.                             číslo licencie: T/212


NEVEREJNÉ

37/ SK č.: 219-PLO/D-2218/2012 zo dňa 19. 4. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Obec Liptovská Porúbka                               

38/ SK č.: 258-PLO/D-2712/2012 zo dňa 21. 5. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: B&H Media Group s.r.o.                              

39/ SK č.: 296-PLO/D-3361/2012 zo dňa 19. 6. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: SiNET CTV s.r.o.                                

40/ SK č.: 94-PLO/D-667/2012 zo dňa 3. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA s.r.o.                                     číslo registrácie: TKR/282

41/ SK č.: 244-PLO/D-2343/2012 zo dňa 26. 4. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                 číslo licencie: T/125  

42/ SK č.: 238-PLO/D-2499/2012 zo dňa 4. 5. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                             číslo licencie: T/178

43/ SK č.: 300-PLO/D-3267/2012 zo dňa 15. 6. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Marián Dokupil-DOKO MEDIA                        číslo licencie: R/89

44/ Rôzne

 

                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak