Program zasadnutia RVR dňa 26. 6. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 26. 6. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 234-PLO/D-2345/2012 zo dňa 26. 4. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                     

3/ SK č.: 211-PLO/O-2039/2012 zo dňa 3. 4. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK :  Slavconet s.r.o.                        

4/ SK č.: 212-PLO/O-2040/2012 zo dňa 3. 4. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : Slavomír Zakuťanský – SlavcONET, IČO: 43071066

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 2036/180-2012 zo dňa 10. 4. 2012
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.                     číslo registrácie: TKR/275

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2421/198-2012                    
(na vysielanie programu  Dámsky klub zo dňa 12. 4. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2060/183-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny / Nebezpečné prenasledovanie zo dňa 26. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2060/184-2012                    
(na vysielanie programu KRIMI / Prenasledovaná žena sa bojí o život zo dňa 26. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1937/176-2012                    
(na vysielanie zo dňa 1. 4. 2012 - hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2403/194-2012                    
(na vysielanie programu KRIMI noviny (Šialená jazda skončila smrťou – Auto preletelo ponad živý plot ) zo dňa 21. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2395/197-2012                    
(na vysielanie programu Noviny o 17:00 (Hau du ju du?; Kam zmizli kvalitní angličtinári?) z dní
3. a 4. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2710/218-2012                    
(na vysielanie programu  Prístav nádeje zo dňa 19. 5. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2313/191-2012                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 25. 4. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2472/203-2012                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 4. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2646/212-2012                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4. 5. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2650/213-2012                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 8. 5. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1896/172-2012                    
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade zo dňa 27. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1922/174-2012                    
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 28. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2551/207-2012 a č. 2552/208-2012                    
(na vysielanie programu  Správy STV z dní 4. 5. 2012 a 5. 5. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2046/178-2012                    
(na vysielanie programu Statočné srdce zo dňa 7. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2198/186-2012                    
(na vysielanie upútavky na program Hotel Paradise zo dňa 17. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2298/189-2012                    
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 23. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
Predkladá: PgO                                    Uvádza: Dinka

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2661/216-2012                    
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 15. 5. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10. 4., 13. 4. 2012)
Vysielateľ: Byty Čadca, s.r.o.                            číslo licencie: T/161

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.19/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4. 4., 11. 4. 2012)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.                            číslo licencie: TD/36

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.21/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 1. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 6/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 3. 2012)
Vysielateľ: Radio ON, s.r.o.                            číslo licencie: R/99

28/ SK č.: 43-PLO/O-431/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farmár hľadá ženu/31. 10. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.  

29/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6773/476-2011)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39
ÚP: 10:20 hod.  

30/ SK č.: 140-PLO/O-1383/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 7026/493-2011)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: MOTOR-CAR Nové Zámky/4. 12. 2011
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                         číslo licencie: T/116
ÚP: 10:40 hod.  

31/ SK č.: 151-PLO/O-1790/2012 zo dňa 20. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 654/31-2012)    
(vo veci možného porušenia  § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nová spevácka šou/17. 1. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 225-PLO/O-2361/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 666/33-2012)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň: upútavky na programy Črepiny* a Mafstory/28. 1. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/219

33/ SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 157/11-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Šport/6. 1. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 223-PLO/O-2359/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 920/57-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 24 ods. 11 zákona č. 333/2004 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Správy/18. 2. 2012
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                 číslo licencie: T/125

35/ SK č.: 214-PLO/O-2042/2012 zo dňa 3. 4. 2012
Doplnenie: Správa č. 5/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/dni: Televízia Nováky/3. 2. 2012 a 10. 2. 2012
ÚK: BENET, s.r.o.                                číslo licencie: T/122

36/ SK č.: 233-PLO/O-2369/2012 zo dňa 24. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6862/490-2011)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/dni: Carisma TV/2. 12. 2011, 4. 12. 2011, 11. 12. 2011
ÚK: Carisma tv, s.r.o.                                 číslo licencie: TD/57


NEVEREJNÉ


37/ SK č.: 92-PLO/D-591/2012 zo dňa 2. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o.                              číslo registrácie: TKR/249

38/ SK č.: 276-PLO/D-3078/2012 zo dňa 5. 6. 2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                               číslo registrácie: TKR/256

39/ SK č.: 235-PLO/D-2345/2012 zo dňa 26. 4. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.             

40/ SK č.: 266-PLO/D-2945/2012 zo dňa 30. 5. 2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7

41/ SK č.: 154-PLO/D-1746/2012 zo dňa 22. 3. 2012
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na televízne vysielanie
ÚK: BENET, s.r.o.                                    číslo licencie: T/122  

42/ SK č.: 256-PLO/D-2870/2012 zo dňa 29. 5. 2012
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: NFC, s.r.o.                                 číslo licencie: TD/28

43/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 43-PLO/O-432/2012
10:20 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 41-PLO/O-429/2012
10:40 – Novocentrum Nové Zámky a.s.  - SK č.: 140-PLO/O-1383/2012

                                                                                                               Mgr. Karol Haťapka
                                                                                                                podpredseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak