Program zasadnutia RVR dňa 12. 6. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 6. 2012 o 14:00  hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 149-PLO/O-1788/2012 zo dňa 20. 3. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK : Turist servis, s.r.o.                             číslo licencie: R/96

3/ Sťažnosť č. 2769-222/2012  zo dňa 22. 5. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti: T.F.M, spol. s r.o.                              

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1753/143-2012                    
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 22. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2077/179-2012                
(na vysielanie MARTIN.TV z dní 29. 3., 5.a 6. 4. 2012)
Vysielateľ: GAYA s.r.o., Martin                    číslo licencie: TD/58

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2123/182-2012                
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 9. 4. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                     

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2567/209-2012                    
(na vysielanie z dňa 19. 3. 2012)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                číslo licencie: T/125, TD/14

8/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1756/148-2012 a 1733/149-2012    
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 12. 3. 2012 a 13. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1756/148-2012 a 1733/150-2012    
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 13. 3. 2012 a 14. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1638/137-2012, 1709/136-2012, 2019/181-2012, 2299/190-2012, 1756/148-2012, 1733/151-2012    
(na vysielanie upútavky k programu Hotel Paradise zo dňa 14. 3. 2012, program Hotel Paradise zo dňa 14. a 15. 3. 2012)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012                
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 15. 3. a 16. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39                            

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1756/148-2012, 1643/132-2012                
(na vysielanie upútavky na programy. Hotel Paradise a Hotel Paradise Noc v raji zo dňa
16. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39                            

13/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1636/135-2012, 1643/133-2012, 1733/153-2012, 1756/148-2012        
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 16. 3. 2012, 17. 3. a  19. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39

14/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012                    
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 19. 3. 2012 a 20. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1733/155-2012, 1756/148-2012                    
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 20. 3. a  21. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1733/156-2012                    
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 21.3.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

17/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1758/145-2012, 1812/157-2012                    
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 22. 3. 2012 a 23. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1894/170-2012, 1895/171-2012                
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 28. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2006/177-2012                    
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 3. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1937/175-2012                
(na vysielanie programu zo dňa 1. 4. 2012 – hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1815/166-2012; 1816/168-2012                 
(na vysielanie programu Farma zo dňa 13. 3., 14. 3., 20. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1811/162-2012 a 1837/164-2012                
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 23. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1836/165-2012                
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 24. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2289/188-2012                
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 20. 4. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2472/204-2012 a 2649/211-2012                
(na vysielanie programu Farma  z dní 28. 4. a 30. 4. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2289/188-2012                
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 28. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1759/147-2012                    
(na vysielanie programu ROZHOVOR so Zuzkou (19)! Šialenec ju terorizuje už 9 rokov! zo dňa
25. 5. 2012 – dátum zaznamenania)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie:  AMS

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1808/163-2012                
(na vysielanie programu Ranná šou zo dňa 19. 3. 2012)
Vysielateľ: Radio, a.s.                                          číslo licencie: R/71

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 16/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 12. 3. 2012, 13. 3. 2012,14. 3. 2012, 15. 3. 2012, 16. 3. 2012, 17. 3. 2012,
19. 3. 2012, 20. 3. 2012, 21. 3. 2012, 22. 3. 2012, 23. 3. 2012, 28. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 20/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 23. 3. 2012 )
Vysielateľ: QUESTHOUSE, a. s.                        číslo licencie: T/200

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.17/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 19. 3. 2012)
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok            číslo licencie: T/237

32/ SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16. 12. 2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3626/176-2008
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 v znení platnom a účinnom do 15. 12. 2009)
Monitorovaný program/deň: Autosalón/21. 9. 2008
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 237-PLO/O-2080/2011 zo dňa 29. 3. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 715/75-2011)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Medzinárodné únosy detí/28. 1. 2011
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona

34/ SK č.: 141-PLO/O-1384/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 20/5-2012)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Reflex/Sultán/16. 12. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

35/ SK č.: 142-PLO/O-1385/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 20/5-2012)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie - deň/čas: 17. 1. 2012/od cca 19:20 hod. do cca 20:00 hod.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

36/ SK č.: 153-PLO/O-1792/2012 zo dňa 20. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 595/26-2012, 610/27-2012, 626/28-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Markíza podáva žalobu/29. 1. 2012
Televízne noviny/Prečo nepôjdeme na OTO/30. 1. 2012                                                             
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

37/ SK č.: 43-PLO/O-431/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farmár hľadá ženu/31. 10. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39
ÚP: 15:00 hod.  

38/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6773/476-2011)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39
ÚP: 15:20 hod.  


NEVEREJNÉ

39/ SK č.: 123-PLO/D-872/2012 zo dňa 16. 2. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: GLOBALRON s.r.o.                     

40/ SK č.: 263-PLO/D-2797/2012 zo dňa 23. 5. 2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: GeCom, s.r.o.                                               číslo registrácie: TKR/302

41/ SK č.: 77-PLO/D-545/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                             číslo registrácie: TKR/257

42/ SK č.: 88-PLO/D-589/2012 zo dňa 2. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: S-Team, s.r.o.                                              číslo registrácie: TKR/215

43/ SK č.: 242-PLO/D-2494/2012 zo dňa 4. 5. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie a o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                                      číslo registrácie: TKR/183
číslo licencie: T/169

44/ SK č.: 240-PLO/D-2564/2012 zo dňa 10. 5. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

45/ SK č.: 245-PLO/D-2689/2012 zo dňa 17. 5. 2012
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                           číslo licencie: R/66      

46/ SK č.: 259-PLO/D-2751/2012 zo dňa 22. 5. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne  vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.                             číslo licencie: T/218      

47/ SK č.: 260-PLO/D-2751/2012 zo dňa 22. 5. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.                             číslo licencie: T/199      

48/ SK č.: 262-PLO/D-2854/2012 zo dňa 28. 5. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne  vysielanie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.        číslo licencie: T/182      

49/ SK č.: 237-PLO/D-2386/2012 zo dňa 27. 4. 2012
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                        číslo licencie: R/91      

50/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
15:00 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 43-PLO/O-432/2012
15:20 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 41-PLO/O-429/2012
                                                                      

                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak