Program zasadnutia RVR dňa 29. 5. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 29. 5. 2012 o 9:30  hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 218-PLO/D-2219/2012 zo dňa 19. 4. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.                  

3/ SK č.: 160-PLO/D-1945/2012 zo dňa 2. 4. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.                  

4/ SK č.:220-PLO/D-2221/2012 zo dňa 19. 4. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/36  
ÚK: TV ORAVIA, s.r.o.                                 číslo licencie: TD/36

5/ SK č.: 137-PLO/O-1380/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK : PO-MA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/169

6/ Sťažnosť č. 2203/187-2012  zo dňa 18. 4. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) a b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Sťažnosť smeruje proti :  BBS, s.r.o.                              

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1773/158-2012                
(na vysielanie upútavky na seriál Dr. House z dňa 18. 3. 2012)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                     

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1373/100-2012                    
(na vysielanie programu Farma z dňa 10. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č.: 1280/76-2012; 1371/94-2012; 1398/104-2012                 
(na vysielanie programu Farma zo dňa 5. 3. a 6. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1361/92-2012 a 1371/96-2012                
(na vysielanie programu Farma z dňa 8. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č.: 1371/97-2012; 1388/102-2012                 
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 3. a 12. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1757/144-2012.                   
(na vysielanie programu Farma z dňa 22.3.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1643/134-2012                    
(na vysielanie Leo v sprche z dňa 17. 4. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie:  AMS

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1357/88-2012                    
(na vysielanie programu Druhý dych z dňa 9. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/7

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1358/89-2012                    
(na vysielanie programu Druhý dych z dňa 13. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/7

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1402/106-2012, 1403/107-2012, 1404/108-2012, 1418/109-2012, 1419/110-2012, 1420/111-2012, 1421/112-2012, 1422/113-2012, 1425/114-2012, 1426/115-2012, 1427/116-2012, 1423/117-2012, 1429/118-2012, 1430/119-2012, 1428/120-2012, 1518/123-2012, 1559/124-2012, 1576/125-2012, 1710/141-2012                
(na vysielanie upút. na program Sladký život playmate z dní 12. a 13. 3. 2012 a tiež samotného programu zo dňa 13. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV, s. r.o.                                                číslo licencie: T/39 a T/219

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1296/83-2012                    
(na vysielanie programu KRIMI  z dňa 7. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1810/161-2012                
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana z dňa 24. 3. 2012)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1649/129-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 20. 2. 2012)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1370/93-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 10. 3. 2012)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 19. 3. 2012)
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov       číslo licencie: T/136

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 14/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 15. a 19. 3. 2012)
Vysielateľ: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.           číslo licencie: T/213

23/ SK č.: 158-PLO/O-1621/2011 zo dňa 15. 3. 2011
        159-PLO/O-1622/2011 zo dňa 15. 3. 2011
        244-PLO/O-2087/2011 zo dňa 29. 3. 2011
        275-PLO/O-2406/2011 zo dňa 12. 4. 2011
Doplnenie:
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 325/23-2011)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
Správa č.14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované reklamné šoty/dni: Muconasal plus/31. 12. 2010, 22. 1. 2011, Paralen Hot Drink/
22. 1. 2011, Otrivin Complete/07.01.2011, Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41, TD/7

24/ SK č.: 119-PLO/O-804/2012 zo dňa 7. 2. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6599/464-2011)
(vo veci možného porušenia  § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikát: 14. 10. 2011 od 23:00 hod. do 24:00 hod./Bez dychu
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

25/ SK č.: 118-PLO/O-803/2012 zo dňa 7. 2. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6442/453-2011)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 31a ods. 4, § 35 ods. 8, § 31a ods. 10  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/dni: Jemné melódie/ 4. 11. 2011, 8. 11. 2011
ÚK: TAM ART PRODUCTION, s.r.o.                                   číslo licencie: R/84

26/ SK č.: 143-PLO/O-1386/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) a § 35 ods. 8  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/deň: Rádio GO DeeJay/16. 1. 2012
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                                      číslo licencie: R/89

27/ SK č.: 152-PLO/O-1791/2012 zo dňa 20. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 421/22-2012)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/deň/čas: TV Levoča/ 23.01.2012/17:30 hod. – 19:00 hod.
ÚK: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným      číslo licencie: T/177


NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 55-PLO/D-414/2012 zo dňa 27. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Dušan Sika – STELAR                                číslo registrácie: TKR/156

29/ SK č.: 128-PLO/D-910/2012 zo dňa 17. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: OTS, s.r.o.                                                      číslo licencie: T/101

30/ SK č.: 236-PLO/D-2419/2012 zo dňa 2. 5. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a zmena licencie na televízne vysielanie č. T/99
ÚK: TV Pezinok, s.r.o.                                           číslo licencie: T/99  

31/ Rôzne                                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak