Program zasadnutia RVR v dňoch 14. a 15. 5. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
v dňoch 14. a 15. 5. 2012 o 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

14. 5. 2012, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

1.1.    Žiadateľ : RADIO, a.s., Bratislava
SK: 161-PLO/O-R01/2012, 162-PLO/O-R02/2012, 163-PLO/O-R03/2012, 164-PLO/O-R04/2012,
165-PLO/O-R05/2012, 166-PLO/O-R06/2012, 167-PLO/O-R07/2012, 168-PLO/O-R01/2012,
169-PLO/O-R09/2012, 170-PLO/O-R10/2012, 171-PLO/O-R11/2012, 172-PLO/O-R12/2012,
173-PLO/O-R13/2012, 174-PLO/O-R14/2012, 175-PLO/O-R15/2012, 176-PLO/O-R16/2012,
177-PLO/O-R17/2012
       vo veci pridelenia frekvencií : 104,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHZ Banská Štiavnica-Levice,
      102,8 MHz Bardejov, 94,3 MHz Bratislava, 87,7 MHz Košice, 102,9 MHz Košice-mesto,
       95,0 MHz Liptovský Mikuláš, 91,6 MHz Lučenec, 94,0 MHz Nitra, 102,5 MHz Poprad,
       106,3 MHz Považská Bystrica, 102,8 MHz Rožňava, 89,2 MHz Ružomberok, 104,0 MHz Senica,
       93,2 MHz Tornaľa, 89,1 MHz Trenčín, 99,2 MHz Žilina
ÚP: 10:00 hod.                                 

1.2.    Žiadateľ : Rádio VIVA, a.s., Bratislava
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012,
182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012,
186-PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012,
190-PLO/O-R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012,  
194-PLO/O-R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012,
198-PLO/O-R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012,
202-PLO/O-R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012,
vo veci pridelenia frekvencií :  106,6 MHz Banská Bystrica,  105,1 MHz Banská Štiavnica,
95,6 MHz Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca, 107,0 MHz
Dobšiná, 87,9  MHz Dolný Kubín, 95,7  MHz Košice mesto, 96,0 MHz Lučenec, 88,1 MHz
Marovka, 104,9 MHz Martin, 90,0 Medzilaborce, 99,0 MHz Michalovce, 90,7 MHz Námestovo,
96,1 MHz Nitra, 104,8 MHz Poprad, 105,8 Prešov, 92,9 MHz Prievidza-Silo, 106,7 MHz
Rimavská Sobota, 101,4 MHz Rožňava,  91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,
88,5 MHz Snina, 92,4 MHz Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 Žiar nad Hronom, 92,7 MHz
Žilina – Zástranie
ÚP: 10:15 hod.                                    

1.3.    Žiadateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava
       SK: 206-PLO/O-R46/2012
       vo veci pridelenia frekvencie : 94,5 MHz Žilina
ÚP: 10:30 hod.                                 

1.4.    Žiadateľ: CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012,
182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012,
186-PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012,
190-PLO/O-R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012,  
194-PLO/O-R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012,
198-PLO/O-R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012,
202-PLO/O-R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012,
vo veci pridelenia frekvencií :  106,6 MHz Banská Bystrica,  105,1 MHz Banská Štiavnica,
95,6 MHz Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca, 107,0 MHz
Dobšiná, 87,9  MHz Dolný Kubín, 95,7  MHz Košice mesto, 96,0 MHz Lučenec, 88,1 MHz
Marovka, 104,9 MHz Martin, 90,0 Medzilaborce, 99,0 MHz Michalovce, 90,7 MHz Námestovo,
96,1 MHz Nitra, 104,8 MHz Poprad, 105,8 Prešov, 92,9 MHz Prievidza-Silo, 106,7 MHz
Rimavská Sobota, 101,4 MHz Rožňava,  91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,
88,5 MHz Snina, 92,4 MHz Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 Žiar nad Hronom, 92,7 MHz
Žilina – Zástranie
ÚP: 10:45 hod.                                 

1.5. Žiadateľ : Radio Play  s.r.o., Bratislava
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012,
182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012,
186-PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012,
190-PLO/O-R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012,  
194-PLO/O-R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012,
198-PLO/O-R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012,
202-PLO/O-R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012,
vo veci pridelenia frekvencií :  106,6 MHz Banská Bystrica,  105,1 MHz Banská Štiavnica,
95,6 MHz Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca, 107,0 MHz
Dobšiná, 87,9  MHz Dolný Kubín, 95,7  MHz Košice mesto, 96,0 MHz Lučenec, 88,1 MHz
Marovka, 104,9 MHz Martin, 90,0 Medzilaborce, 99,0 MHz Michalovce, 90,7 MHz Námestovo,
96,1 MHz Nitra, 104,8 MHz Poprad, 105,8 Prešov, 92,9 MHz Prievidza-Silo, 106,7 MHz
Rimavská Sobota, 101,4 MHz Rožňava,  91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,
88,5 MHz Snina, 92,4 MHz Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 Žiar nad Hronom, 92,7 MHz
Žilina – Zástranie
ÚP: 11:00 hod.                                 

1.6.    Žiadateľ : VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o., Bratislava  
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012,
182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012,
186-PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012,
190-PLO/O-R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012,  
194-PLO/O-R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012,
198-PLO/O-R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012,
202-PLO/O-R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012,
vo veci pridelenia frekvencií :  106,6 MHz Banská Bystrica,  105,1 MHz Banská Štiavnica,
95,6 MHz Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca, 107,0 MHz
Dobšiná, 87,9  MHz Dolný Kubín, 95,7  MHz Košice mesto, 96,0 MHz Lučenec, 88,1 MHz
Marovka, 104,9 MHz Martin, 90,0 Medzilaborce, 99,0 MHz Michalovce, 90,7 MHz Námestovo,
96,1 MHz Nitra, 104,8 MHz Poprad, 105,8 Prešov, 92,9 MHz Prievidza-Silo, 106,7 MHz
Rimavská Sobota, 101,4 MHz Rožňava,  91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,
88,5 MHz Snina, 92,4 MHz Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 Žiar nad Hronom, 92,7 MHz
Žilina – Zástranie
ÚP: 11:15 hod.                                    

1.7.    Žiadateľ: Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava  
       SK: 206-PLO/O-R46/2012
       vo veci pridelenia frekvencie : 94,5 MHz Žilina
ÚP: 11:30 hod.                                    

1.8.    Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS s.r.o., Bratislava   
       SK: 206-PLO/O-R46/2012
       vo veci pridelenia frekvencie : 94,5 MHz Žilina
ÚP: 11:45 hod.                                    

1.9.     Žiadateľ: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o., Žilina
       SK: 206-PLO/O-R46/2012
       vo veci pridelenia frekvencie : 94,5 MHz Žilina
ÚP: 12:00 hod.                                 

1.10.    Žiadateľ: GES Slovakia  s.r.o., Bratislava  
       SK: 206-PLO/O-R46/2012, 208-PLO/O-R48/2012
       vo veci pridelenia frekvencie : 94,5 MHz Žilina, 98,1 MHz Čadca
ÚP: 12:15 hod.                                    

1.11.    Žiadateľ: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra  
       SK: 206-PLO/O-R46/2012
       vo veci pridelenia frekvencie : 94,5 MHz Žilina
ÚP: 12:30 hod.                                 

1.12.    Žiadateľ: LOUD, s.r.o., Bratislava
SK: 209-PLO/O-R49/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Čadca
ÚP: 12:45 hod.                                 

1.13.    Žiadateľ: DRV  s.r.o., Košice  
SK: 207-PLO/O-R47/2012
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice
ÚP: 13:00 hod.                                    

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 14. 5. 2012 – výberové konanie
10:00 hod. - RADIO, a.s., Bratislava
10:15 hod. - Rádio VIVA, a.s., Bratislava
10:30 hod. - EUROPA 2, a.s., Bratislava
10:45 hod. - CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava
11:00 hod. - Radio Play  s.r.o., Bratislava
11:15 hod. - VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o., Bratislava
11:30 hod. - Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava
11:45 hod  - TAM ART PRODUCTIONS s.r.o., Bratislava
12:00 hod. - ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o., Žilina
12:15 hod. - GES Slovakia s.r.o., Bratislava
12:30 hod. - RADIO ROCK, s.r.o., Nitra
12:45 hod. - LOUD, s.r.o., Bratislava
13:00 hod. - DRV s.r.o., Košice
 


15. 5. 2012, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 161-PLO/O-R01/2012,  162-PLO/O-R02/2012, 163-PLO/O-R03/2012, 164-PLO/O-R04/2012,
       165-PLO/O-R05/2012, 166-PLO/O-R06/2012, 167-PLO/O-R07/2012, 168-PLO/O-R08/2012,
       169-PLO/O-R09/2012, 170-PLO/O-R10/2012, 171-PLO/O-R11/2012, 172-PLO/O-R12/2012,
       173-PLO/O-R13/2012, 174-PLO/O-R14/2012, 175-PLO/O-R15/2012, 176-PLO/O-R16/2012,
       177-PLO/O-R17/2012
Vo veci pridelenia frekvencií: 104,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Banská Štiavnica - Levice,
      102,8 MHz Bardejov, 94,3 MHz Bratislava, 87,7 MHz Košice, 102,9 MHz Košice - mesto, 95,0 MHz
      Liptovský Mikuláš,  91,6 MHz Lučenec,  94,0 MHz Nitra,  102,5 MHz Poprad,  106,3 MHz
      Považská Bystrica,  102,8 MHz Rožňava,  89,2 MHz Ružomberok,  104,0 MHz Senica,  
      93,2 MHz Tornaľa,  89,1 MHz Trenčín,  99,2 MHz Žilina
ÚK: RADIO a.s., Bratislava                            

3/ Výberové konanie
SK: 178-PLO/O-R18/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 106,6 MHz Banská Bystrica
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
       VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

4/ Výberové konanie
SK: 179-PLO/O-R19/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 105,1 MHz Banská Štiavnica
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.  

                 
5/ Výberové konanie
SK: 180-PLO/O-R20/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,6 MHz Bardejov
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

6/ Výberové konanie
SK: 181-PLO/O-R21/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 101,8 MHz Bratislava
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

7/ Výberové konanie
SK: 182-PLO/O-R22/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 91,1 MHz Brezno
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.                                
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

8/ Výberové konanie
SK: 183-PLO/O-R23/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Čadca
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

9/ Výberové konanie
SK: 184-PLO/O-R24/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 107,0 MHz Dobšiná
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

10/ Výberové konanie
SK: 185-PLO/O-R25/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 87,9 MHz Dolný Kubín
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

11/ Výberové konanie
SK: 186-PLO/O-R26/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,7 MHz Košice-mesto
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

12/ Výberové konanie
SK: 187-PLO/O-R27/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 96,0 MHz Lučenec
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

13/ Výberové konanie
SK: 188-PLO/O-R28/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Marovka
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

14/ Výberové konanie
SK: 189-PLO/O-R29/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 104,9 MHz Martin
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

15/ Výberové konanie
SK: 190-PLO/O-R30/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 90,0 MHz Medzilaborce
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

16/ Výberové konanie
SK: 191-PLO/O-R31/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 99,0 MHz Michalovce
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

17/ Výberové konanie
SK: 192-PLO/O-R32/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 90,7 MHz Námestovo
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

18/ Výberové konanie
SK: 193-PLO/O-R33/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 96,1 MHz Nitra
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

19/ Výberové konanie
SK: 194-PLO/O-R34/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 104,8 MHz Poprad
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

20/ Výberové konanie
SK: 195-PLO/O-R35/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 105,8 MHz Prešov
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

21/ Výberové konanie
SK: 196-PLO/O-R36/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,9MHz Prievidza - Silo
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

22/ Výberové konanie
SK: 197-PLO/O-R37/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 106,7 MHz Rimavská Sobota
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

23/ Výberové konanie
SK: 198-PLO/O-R38/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 101,4 MHz Rožňava
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a..s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

24/ Výberové konanie
SK: 199-PLO/O-R39/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 91,1 MHz Ružomberok
ÚK: Radio Play s.r.o.
        Rádio VIVA, a.s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

25/ Výberové konanie
SK: 200-PLO/O-R40/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,8 MHz Ružomberok
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a.s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

26/ Výberové konanie
SK: 201-PLO/O-R41/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 88,5 MHz Snina
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a.s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

27/ Výberové konanie
SK: 202-PLO/O-R42/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Stropkov
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a.s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

28/ Výberové konanie
SK: 203-PLO/O-R43/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 105,5 MHz Trenčín
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a.s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                     

29/ Výberové konanie
SK: 204-PLO/O-R44/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a.s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

30/ Výberové konanie
SK: 205-PLO/O-R45/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,7 MHz Žilina - Zástranie
ÚK: Radio Play  s.r.o.
        Rádio VIVA, a.s.
        CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.                    

31/ Výberové konanie
SK: 206-PLO/O-R46/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.
        Best FM Media, spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        TAM ART PRODUCTIONS s.r.o.
        EUROPA 2, a.s.
        RADIO ROCK, s.r.o.                            

32/ Výberové konanie
SK: 207-PLO/O-R47/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice
ÚK: DRV  s.r.o.                                    

33/ Výberové konanie
SK: 208-PLO/O-R48/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Čadca
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                             

34/ Výberové konanie
SK: 209-PLO/O-R49/2012
Vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Čadca
ÚK: LOUD, s.r.o.                                    

35/ Sťažnosť č. 1447/122-2012 zo dňa 14. 3. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: QUESTHOUSE  a.s.                             
                
36/ SK č.: 34-PLO/O-422/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: GLOBALRON s.r.o.                            


37/ SK č.: 35-PLO/O-423/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: GLOBALRON s.r.o.                        

38/ SK č.: 126-PLO/D-963/2012 zo dňa 21. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.                      

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 935/62-2012                
(na vysielanie upútavky na program Hotel Paradise zo dňa 20. 2. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/39

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1111/64-2012                    
(na vysielanie programu  Slušnosť v politike zo dňa 17. 2. 2012)
Vysielateľ: Rádio Lumen, s.r.o.                                       číslo licencie: R/75

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1360/91-2012                    
(na vysielanie programu Reflex z dňa 7. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1374/99-2012                    
(na vysielanie programu Noviny z dňa 10. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/39

43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1234/73-2012                    
(na vysielanie televízie TV Nové Zámky z dní 1. - 4. 3. 2012)
Vysielateľ:  Novocentrum a.s. Nové Zámky                    číslo licencie: T/116

44/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1637/126-2012                    
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku z dňa 18. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

45/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1773/159-2012                
(na vysielanie z dňa 18. 3. 2012)
Vysielateľ:  RTVS, Jednotka, vysielateľ na základe zákona

46/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1640/127-2012                
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 14. 3. 2012)
Vysielateľ:  RTVS, Jednotka, vysielateľ na základe zákona

47/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1293/78-2012, 1294/79-2012, 1295/80-2012, 1310/81-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-2012, 1642/139-2012, 1655/140-2012                
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 6. a 7. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/39

48/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č.1254/74-2012, 1280/75-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-2012, 1642/139-2012, 1655/140-2012                
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 5. a 6. 3. 2012)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

49/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1329/85-2012                    
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade z dňa 8. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

50/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1431/121-2012                    
(na vysielanie programu Správy z dňa 13. 3. 2012)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                               číslo licencie: T/125

51/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 939/59-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

52/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 947/60-2012                
(na vysielanie programu Na margo zo dňa 15. 1. 2012)
Vysielateľ: TV AGENCY, s. r. o.                           číslo licencie: T/212

53/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 841/45-2012                    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa 9. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

54/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1605/128-2012                
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 9. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/39

55/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1191/86-2012                    
(na vysielanie programu Extrémne rodiny z dňa 2. 3. 2012, Muži v čiernom z dňa 3. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: T/39
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

56/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1651/131-2012                
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 13. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

57/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1784/160-2012                    
(na vysielanie komunikátu Vodka 1906 z dňa 20. 2. 2012, 27. 2. 2012, 4. 3. 2012 a 11. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

58/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1303/82-2012            
(na vysielanie programu Večer pod lampou z dňa 1. 3. 2012)
Vysielateľ:  RTVS - vysielateľ na základe zákona

59/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1713/142-2012                
(na vysielanie zo dňa 21.3.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/39

60/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1123/65-2012                
(na vysielanie programu Slávik 2011 zo dňa 26. 2. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/39

61/ Kontrolný monitoring
Správa č. 11/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/39

62/ Kontrolný monitoring
Správa č. 10/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 19. a 20. 3. 2012 )
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava                    číslo licencie:  T/74

63/ Kontrolný monitoring
Správa č. 12/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 3. 2012)
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.                                číslo licencie: T/196

64/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 12. 2., 13. 2. 2012)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                             číslo licencie: R/90

65/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2012
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

66/ SK č.: 16-PLO/O-182/2012 zo dňa 10. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6114/430-2011)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň: programová ponuka, upútavka na program Mafstory/23.10.2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/219

67/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 6773/476-2011, 6216/433-2011 a 6217/434-2011)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/dni: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra /31.10.2011, 28.11.2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39

68/ SK č.: 43-PLO/O-431/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farmár hľadá ženu/31.10.2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

69/ SK č.: 138-PLO/O-1381/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 7223/501-2011)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Obecný spravodaj/príspevok o koledovaní/18. 12. 2011
ÚK: Carisma tv,  s.r.o.                                     číslo licencie: TD/57

70/ SK č.: 144-PLO/O-1387/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia  § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: TD/16


NEVEREJNÉ

71/ SK č.: 58-PLO/D-451/2012 zo dňa 30. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina                   číslo registrácie: TKR/88

72/ SK č.: 81-PLO/D-562/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KATES s.r.o.                                   číslo registrácie: TKR/41

73/ SK č.: 84-PLO/D-550/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                              číslo registrácie: TKR/150

74/ SK č.: 87-PLO/D-594/2012 zo dňa 2. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SWAN, a.s.                                 číslo registrácie: TKR/275

75/ SK č.: 102-PLO/D-624/2012 zo dňa 6. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/203

76/ SK č.: 158-PLO/D-1925/2012 zo dňa 30. 3. 2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.                            číslo licencie: T/149

77/ SK č.: 216-PLO/D-2179/2012 zo dňa 17. 4. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK:  KABEL TELEKOM, s.r.o.                        číslo licencie: T/127

78/ SK č.: 221-PLO/D-2155/2012 zo dňa 16. 4. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK:  MAC TV s.r.o.                               čísla licencií: T/39, TD/15

79/ SK č.: 210-PLO/D-1942/2012 zo dňa 2. 4. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                           číslo licencie: R/113
80/ SK č.: 215-PLO/D-1396/2012 zo dňa 13. 3. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.                              číslo licencie: R/90

81/ SK č.: 159-PLO/D-2268/2012 zo dňa 23. 4. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                              čísla licencií: R/97, RD/15

82/ SK č.: 217-PLO/D-2008/2012 zo dňa 4. 4. 2012
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na televízne vysielanie
ÚK: HRONKA PRODUCTION s.r.o.                        číslo licencie: D/11

83/ SK č.: 146-PLO/D-1596/2012 zo dňa 16. 3. 2012
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                     číslo licencie: R/70

84/ Rôzne

                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu


Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak