Program zasadnutia RVR dňa 24. 4. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 4. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 136-PLO/O-1335/2012 zo dňa 6. 3. 2012
                509-PLO/O-6474/2011 zo dňa 23. 11. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 361/19-2012 , 6291/438-2011)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                  číslo registrácie: TKR/254

3/ SK č.: 145-PLO/D-1413/2012 zo dňa 13. 3. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TATRA-AEC, spol. s r.o., Svätý Jur                       

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/277
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.                                                číslo registrácie: TKR/277
                                                                                            číslo licencie: T/200

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 920/57-2012                
(na vysielanie programu Správy z dňa 18. 2. 2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.                                                  číslo licencie: T/125

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1170/66-2012                
(na vysielanie upútavky Voľby 2012 z dňa 13. a 14. 2. 2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.                                                   číslo licencie: T/125

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 838/43-2012                    
(na vysielanie programu Nejkrásnější hádanka z dňa 6. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 725/38-2012                    
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 9. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 535/25-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 754/41-2012                

(na vysielanie programu Šesť dní, sedem nocí zo dňa 11. 2. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 666/33-2012                    
(na vysielanie programu upútavky na Črepiny* a Mafstory  zo dňa 28. 1. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: TD/39

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č.888/55-2012, 919/56-2012, 1179/67-2012, 1224/71-2012        
(na vysielanie programu Večer na tému – Špeciálny okrúhly stôl z dňa 15. 2. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

13/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č.1185/68-2012        
(na vysielanie programu Bez pózy FM z dňa 1. 3. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 983/63-2012                    
(na vysielanie programu Partička zo dňa 20. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 848/51-2012                    
(na vysielanie programu Zlatý kompas zo dňa 7. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1186/69-2012, 1190/70-2012, 1328/84-2012, 1376/101-2012, 1230/72-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny z dní 2. a 5. 3. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1398/105-2012, 1371/95-2012, 1359/90-2012, 1293/77-2012            
(na vysielanie programu Farma z dní 6. 3.a 7. 3. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 849/54-2012                    
(na vysielanie programu Ľadovo ostrí zo dňa 7. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 839/44-2012                    
(na vysielanie programu Hviezdny prach zo dňa 6. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 847/53-2012                    
(na vysielanie programu Bláznivá strela 33 a 1/3: Posledný trapas zo dňa 4. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 842/49-2012                    
(na vysielanie programu Dobrodružstvo Poseidonu (dve časti)  zo dňa 8. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 841/48-2012                    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  zo dňa 13. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 841/47-2012                    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  zo dňa 11. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1397/103-2012                    
(na vysielanie programu Beethoven 2  zo dňa 25. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 383/20-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 9. 12. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 685/34-2012                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 6. 2. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 655/32-2012                    
(na vysielanie programu Baby to chcú tiež zo dňa 19. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 843/52-2012                    
(na vysielanie programu Manžel na prenájom zo dňa 11. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 644/29-2012                    
(na vysielanie z dní 3., 4. a 5. 2. 2012)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                         číslo licencie: T/126

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 697/36-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2012/RO o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:12. 2., 13. 2. 2012)
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.                                         číslo licencie:R/92

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. a 15. 2. 2012 )
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/Bebr.    číslo licencie: T/227

33/ Kontrolný monitoring
Správa č.9/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                 číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 345-PLO/O-3236/2011 zo dňa 24. 5. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 1327/131-2011)
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 34 ods. 2, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hitman/5. 3. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 542-PLO/O-7143/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5643/415-2011)
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: iQvíz casino/9. 9. 2011
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.                                              číslo licencie: TD/10

36/ SK č.: 39-PLO/O-427/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 6360/443-2011; 6361/444-2011; 6363/445-2011; 6435/451-2011; 6465/458-2011; 6466/454-2011; 6490/459-2011; 6517/460-2011; 6580/462-2011; 6640/468-2011; 6641/469-2011)        
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/dni: Kofola Extra Bylinková/ 6. 11. 2011, 16. 11. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39

37/ SK č.: 40-PLO/O-428/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 6360/443-2011; 6361/444-2011; 6363/445-2011; 6435/451-2011; 6465/458-2011; 6466/454-2011; 6490/459-2011; 6517/460-2011; 6580/462-2011; 6640/468-2011; 6641/469-2011)        
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/dni: Kofola Extra Bylinková/ 6. 11. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41, TD/7

38/ SK č.: 48-PLO/O-436/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované záznamy z dní: 7. 11. 2011 a  9. 11. 2011
ÚK: MV Média, s.r.o.                                                              číslo licencie: T/224

39/ SK č.: 49-PLO/O-437/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/deň: Téma: Zo spoločnosti/7. 11. 2011
ÚK: MV Média, s.r.o.                                                              číslo licencie: T/224

40/ SK č.: 115-PLO/O-800/2012 zo dňa 7. 2. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6595/463-2011)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/POLICAJTI OHROZILI DIEŤA – Strieľali do auta, v ktorom sedelo/3. 11. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                   číslo licencie: T/39

41/ SK č.: 116-PLO/O-801/2012 zo dňa 7. 2. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 7023/495-2011)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Krimi Noviny/ZABIL HO PRÚD – Chcel vziať káble do zberu?/4. 12. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/39

42/ SK č.: 117-PLO/O-802/2012 zo dňa 7. 2. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6901/488-2011)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Českí lekári nekomentujú – Marián Kollár ich prirovnal k okupantom/5. 12. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39

43/ SK č.: 44-PLO/O-432/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z (sťažnosti
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011)                
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Radou vyžiadaný záznam: programová služba JOJ, program Farmár hľadá ženu zo dňa 31. 10. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39

44/ SK č.: 133-PLO/O-1089/2012 zo dňa 21. 2. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6862/490-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Radou vyžiadaný záznam: programová služba Carisma TV Tvrdošovce z dní 2. 12. 2011, 4. 12. 2011, 11. 12. 2011
ÚK: Carisma tv, s.r.o.                                                              číslo licencie: TD/57

45/ SK č.: 139-PLO/O-1382/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 7223/501-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Radu vyžiadaný záznam: programová služba Carisma TV Tvrdošovce  zo dňa 18. 12. 2011
ÚK: Carisma tv, s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/57

46/ SK č.: 132-PLO/O-1088/2012 zo dňa 21. 2. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 7051/494-2011) (vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Radou vyžiadaný záznam: programová služba Jednotka, program Reportéri zo dňa 5. 12. 2011
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    

47/ SK č.: 16-PLO/O-182/2012 zo dňa 10. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6114/430-2011)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň: programová ponuka a upútavka na program Mafstory/23. 10. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/219

48/ SK č.: 38-PLO/O-426/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6488/456-2011)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Dva dni v Paríži/12. 11. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/219

49/ SK č.: 45-PLO/O-433/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6323/441-2011)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: G.I.Joe/24. 9. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41


NEVEREJNÉ

50/ SK č.: 146-PLO/D-1596/2012 zo dňa 16. 3. 2012
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                 číslo licencie: R/70

51/ SK č.: 85-PLO/D-585/2012 zo dňa 2. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TESATEL, s.r.o.                                                                 číslo registrácie: TKR/310

52/ SK č.: 67-PLO/D-523/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KTR, s.r.o.                                                                           číslo registrácie: TKR/225

53/ SK č.: 71-PLO/D-548/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice                              číslo registrácie: TKR/103

54/ SK č.: 135-PLO/D-1118/2012 zo dňa 29. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Róbert Svetlík, Hodruša-Hámre                                    číslo registrácie: TKR/31

55/ SK č.: 91-PLO/D-586/2012 zo dňa 2. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: e-Net, s.r.o.                                                                        číslo registrácie: TKR/247

56/ SK č.: 72-PLO/D-563/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.                                                               číslo registrácie: TKR/230

57/ SK č.: 74-PLO/D-549/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                                                          číslo registrácie: TKR/102

58/ SK č.: 32-PLO/D-443/2012 zo dňa 30. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TES Media, s.r.o.                                                               číslo registrácie: TKR/290

59/ SK č.: 70-PLO/D-504/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/254

60/ SK č.: 69-PLO/D-505/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/161

61/ SK č.:75-PLO/D-569/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.                                                                       číslo registrácie: TKR/121

62/ SK č.:76-PLO/D-568/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.                                                                       číslo registrácie: TKR/9

63/ SK č.: 155-PLO/D-1785/2012 zo dňa 26. 3. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV LUX,  s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/207

64/ SK č.: 156-PLO/D-1646/2012 zo dňa 20. 3. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: DRV spol. s r.o.                                                                  číslo licencie: R/109

65/ SK č.: 157-PLO/D-1846/2012 zo dňa 28. 3. 2012
vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                                                           číslo licencie: R/88

66/ Rôzne


                                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak