Program zasadnutia RVR dňa 3. 4. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 3. 4. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 220/2007 Z. z.
Sťažnosť č. 1582/130-2012
sťažnosť smeruje proti : Slavconet s.r.o.
Slavomír Zakuťanský – SLAVCONET
                           
3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 222/13-2012                   
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 9. 1. 2012)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona            
                                   
4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 461/23-2012                   
(na vysielanie programu Nebíčko v papuľke z dňa 28. 1. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                     

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.845/50-2012                   
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 4. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

6/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 752/39-2012, 753/40-2012               
(na vysielanie programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu z dňa 11. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41
 
7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 18/3-2012                
(na vysielanie programu Kolíska do hrobu  z dňa 9. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 698/37-2012                   
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6. 2. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 809/42-2012                    
(na vysielanie programu Poludňajší žurnál z dňa 20. 1. 2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                     číslo licencie: T/125

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1222/146-2012                   
(na vysielanie z dňa 27. 8. 2011)
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                                                      číslo licencie: T/125

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:15. 1. 2012 )
Vysielateľ: WINTER média, a.s., Piešťany                     číslo licencie: R/108

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 3. a 10. 2. 2012)
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky                                      číslo licencie: T/122

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 6/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorovaný deň: 7. 2. 2012)
Vysielateľ: CREATV spol. s r.o., Košice                          číslo licencií: T/152, TD/56

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorovaný deň: 8. a 15. 2. 2012)
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza            číslo licencií: T/52

15/ SK č.: 131-PLO/O-1243/2011
     258-PLO/O-2101/2011
     255-PLO/O-2098/2011
     302-PLO/O-2727/2011
     305-PLO/O-2730/2011
     252-PLO/O-2095/2011
     251-PLO/O-2094/2011
     254-PLO/O-2097/2011
     303-PLO/O-2728/2011
     304-PLO/O-2729/2011
     248-PLO/O-2091/2011
     249-PLO/O-2092/2011
     250-PLO/O-2093/2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorované komunikáty/obdobie: reklamné šoty na lieky/ december 2010 až február 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39

16/ SK č.: 546-PLO/O-7147/2011 zo dňa 20.12.2011
Doplnenie: Správa č.18/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)               
Monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011
ÚK: RADIO, a.s.                                                                              číslo licencie: R/71

17/ SK č.: 549-PLO/O-7150/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa č.6/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 zákona  č. 308/2000 Z. z.)               
Monitorovaný deň: 5. 10. 2011
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                                                              číslo licencie: R/100

18/ SK č.: 548-PLO/O-7149/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa č.19/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 8, § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)           
Monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                     číslo licencie: R/70


19/ SK č.: 544-PLO/O-7145/2011 zo dňa 20.12.2011
Doplnenie: Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8  zákona č. 308/2000 Z. z.)           
Monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                    číslo licencie: R/66

20/ SK č.: 547-PLO/O-7148/2011 zo dňa 20.12.2011
Doplnenie: Správa č.14/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)           
Monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                       číslo licencie: R/84

21/ SK č.: 543-PLO/O-7144/2011 zo dňa 20.12.2011
Doplnenie: Správa č. 7/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8, § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011
ÚK: EUROPA  2, a.s.                                                                   číslo licencie: R/105

22/ SK č.: 545-PLO/O-7146/2011 zo dňa 20.12.2011
Doplnenie: Správa č. 13/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 2, § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona               

23/ SK č.: 500-PLO/O-6504/2011 zo dňa 8. 11. 2011
                 27-PLO/O-366/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 5017/377-2011,
6419/450-2011)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)           
Monitorované záznamy z dní: 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011, 4. 11. 2011
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                                  číslo licencie: TD/18

24/ SK č.: 36-PLO/O-424/2012 zo dňa 24. 1. 2012
                501-PLO/O-6505/2011 zo dňa 8. 11. 2011
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  (sťažnosti č. 6419/450-2011, 5017/377-2011)                       
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)           
Monitorované dni: 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011, 4. 11. 2011
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                                  číslo licencie: TD/18

25/ SK č.: 502-PLO/O-6506/2011 zo dňa 8. 11. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5017/377-2011)
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)           
Monitorovaný program/príspevok/dni: Správy/Zrušia obvodné úrady?/4. 7. 2011 a 9. 7. 2011
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                                 číslo licencie: TD/18

26/ SK č.: 37-PLO/O-425/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z . (sťažnosť
č. 6419/450-2011)
(vo veci možného porušenia §  39 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)               
Monitorovaný program/deň: Správy/ 4. 11. 2011
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                                  číslo licencie: TD/18

27/ SK č.: 42-PLO/O-430/2012 zo dňa 24.01.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6773/476-2011)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)               
Monitorovaný program /komunikát/deň: Hoď svišťom/Tatry mountain resorts a.s./28. 11. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/39

28/ SK č.: 47-PLO/O-435/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa č. 72/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)               
Monitorovaný program/deň: Miss Bratislava/10. 10. 2011
ÚK: City TV, s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/185

29/ SK č.: 50-PLO/O-438/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1

30/ SK č.: 51-PLO/O-439/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/2

31/ SK č.: 52-PLO/O-440/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia  § 18a písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                        číslo licencie: TD/16

32/ SK č.: 53-PLO/O-441/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia  § 25 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/219


NEVEREJNÉ

33/ SK č.: 61-PLO/D-450/2012 zo dňa 30. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák, Hlohovec                                     číslo registrácie: TKR/279

34/ SK č.: 79-PLO/D-559/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KID, a.s.                                                                              číslo registrácie: TKR/47

35/ SK č.: 99-PLO/D-621/2012 zo dňa 6. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov              číslo registrácie: TKR/130

36/ SK č.: 147-PLO/D-1648/2012 zo dňa 20. 3. 2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš                                              číslo registrácie: TKR/240

37/ SK č.: 23-PLO/D-248/2012 zo dňa 19. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MV Média, s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/224


38/ SK č.: 104-PLO/D-678/2012 zo dňa 8. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.                                                              číslo licencie: T/212

39/ SK č.: 131-PLO/D-1048/2012 zo dňa 24. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.                                                       číslo licencie: T/149

40/ SK č.: 148-PLO/D-1650/2012 zo dňa 20. 3. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na televízne vysielanie
ÚK: Imrich Hrabovský, Semerovo                                          číslo licencie: T/158     

41/ SK č.: 122-PLO/D-796/2012 zo dňa 13. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                                               číslo licencie: R/101

42/ SK č.: 125-PLO/D-923/2012 zo dňa 20. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     čísla licencií: RD/1 – RD6, RD/13, RD/14, RD/17

43/ SK č.: 134-PLO/D-1265/2012 zo dňa 7. 3. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                                                          číslo licencie: R/100

44/ SK č.: 146-PLO/D-1596/2012 zo dňa 16. 3. 2012
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                 číslo licencie: R/70   
ÚP: 10:00 hod.

45/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod. – Rádio VIVA, a.s. (SK č.: 146-PLO/D-1596/2012 zo dňa 16. 3. 2012)                                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu
 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak