Program zasadnutia RVR dňa 20. 3. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. 3. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: Turist servis, s.r.o.                                                    číslo licencie: R/96

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 234/14-2012                    
(na vysielanie reklamy Red Bull z dňa  17. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 652/30-2012            
(na vysielanie programu Sultán z dňa 27. 12. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 157/11-2012                    
(na vysielanie programu Šport z dňa 6. 1. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7205/498-2011                
(na vysielanie programu Kate a Leopold zo dňa 24. 12. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 142/9-2012                
(na vysielanie upútavky na program Neserte nám pestúnku z dňa 11. 1. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 104/8-2012, 841/46-2012                    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 10. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41
 
9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 9/1-2012                    
(na vysielanie programu Mŕtvola musí zomrieť z dňa 30. 12. 2011.)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 654/31-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 421/22-2012                 
(na vysielanie televíznej programovej služby TV Levoča zo dňa  23. 1. 2012)
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným        číslo licencie: T/177

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 595/26-2012, 610/27-2012, 626/28-2012
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 26. 1. 2012, 29. 1. 2012 a 30. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7235/499-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 12. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:11. 1., 13. 1. 2012)
Vysielateľ: SBD III. Košice                                           číslo licencie: T/36

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 24. 1. 2012 – Klub 3)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                              číslo licencie:T/125

16/ SK č.: 541-PLO/O-7142/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5853/423-2011)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)                
Monitorovaný program/deň: Teleráno/8. 9. 2011
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

17/ SK č.: 539-PLO/O-7140/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5851/422-2011)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/5. 9. 2011
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41

18/ SK č.: 46-PLO/O-434/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6418/449-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň: Luther /8. 11. 2011
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona                


NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 129-PLO/D-797/2012 zo dňa 13. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prechodom obchodného podielu držiteľa licencií  T/41, TD/7, TD/17, TD/47
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   čísla licencií: T/41, TD/7, TD/17, TD/47
ÚP: 10.00 hod.

20/ SK č.: 130-PLO/D-1046/2012 zo dňa 23. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BENET,  s.r.o.                                                    číslo registrácie: TKR/176

21/ SK č.: 83-PLO/D-569/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/169

22/ SK č.: 89-PLO/D-584/2012 zo dňa 2. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                                                   číslo registrácie: TKR/272

23/ SK č.: 31-PLO/D-375/2012 zo dňa 26. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                                             číslo registrácie: TKR/143

24/ SK č.: 100-PLO/D-608/2012 zo dňa 3. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.                                            číslo registrácie: TKR/48

25/ SK č.: 54-PLO/D-415/2012 zo dňa 27. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo  Fiľakovo            číslo registrácie: TKR/131

26/ SK č.: 80-PLO/D-560/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KID, a.s.                                                           číslo registrácie: TKR/164
 
27/ SK č.: 78-PLO/D-551/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/91

28/ SK č.: 93-PLO/D-605/2012 zo dňa 3. 2. 2012
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MARTICO, s.r.o.                                               číslo registrácie: TKR/27

29/ SK č.: 12-PLO/D-152/2012 zo dňa 13. 1. 2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                    číslo licencie: T/201        

30/ SK č.: 6-PLO/D-43/2012 zo dňa 4. 1. 2012
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.

31/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
SK č.: 129-PLO/D-797/2012                                                                                                            prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak